Επιτροπή Εργασίας: Συνάντηση με Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 12/07/2022, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο συνάντησης, ενημερώθηκε  για την πορεία υλοποίησης των μέτρων προς αντιμετώπιση της καθυστέρησης που παρατηρείται στην καταβολή συντάξεων, επιδομάτων και άλλων παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και για τις διεργασίες που πραγματοποιούνται για τον καθορισμό κατώτατου μισθού και τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Περαιτέρω, αντηλλάγησαν απόψεις, μεταξύ άλλων, σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο που πρόκειται να κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία για τη ρύθμιση της γονικής άδειας επί πληρωμή, την παραχώρηση δικαιώματος λήψης επιδόματος ασθενείας και επιδόματος ανεργίας σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους και συνεχίζουν να εργάζονται, καθώς και την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών που ακολουθεί το Τμήμα Εργασίας για την εξέταση αιτήσεων για απασχόληση αλλοδαπών προσώπων.

Η Επιτροπή αποφάσισε να πραγματοποιήσει νέα συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε χρόνο που θα καθοριστεί, ώστε να ελεγχθεί η πρόοδος που ενδεχομένως να σημειωθεί σε σχέση με τα ζητήματα που τέθηκαν ενώπιόν της κατά την παρούσα συνάντηση.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Κούσιος: Στην τελική ευθεία η θέσπιση του κατώτατου

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου μέσω των οποίων προτείνεται η κατάργηση των σχετικών αναχρονιστικών προνοιών του περί Εργοστασίων Νόμου και επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου για την περιοδική επιθεώρηση των εξοπλισμών υπό πίεση, περιλαμβάνοντας, εκτός από εξοπλισμό που επιθεωρούνταν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ατμολέβητες, ατμοδέκτες και αεροθάλαμους), και άλλα συστήματα ρευστών υψηλής επικινδυνότητας (π.χ. δεξαμενές αερίων και δίκτυα εύφλεκτων, περιλαμβανομένου του φυσικού αερίου).

Οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα στους ιστότοπους και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ίδρυση Υφ. Μετανάστευσης, κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών και κατάργηση ετήσιου τέλους €350

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/02/2024, υπερψήφισε την ίδρυση Υφυπουργείου Μετανάστευσης, τα κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών, την κατάργηση του ετήσιου τέλους €350 για εταιρείες, την επέκταση της άδειας μητρότητας στο πρώτο παιδί, την παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι το τέλος του μήνα, την εφαρμογή του σχεδίου «Φωτοβολταϊκά