Επιτροπή Εργασίας: Συνάντηση με Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 12/07/2022, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο συνάντησης, ενημερώθηκε  για την πορεία υλοποίησης των μέτρων προς αντιμετώπιση της καθυστέρησης που παρατηρείται στην καταβολή συντάξεων, επιδομάτων και άλλων παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και για τις διεργασίες που πραγματοποιούνται για τον καθορισμό κατώτατου μισθού και τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Περαιτέρω, αντηλλάγησαν απόψεις, μεταξύ άλλων, σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο που πρόκειται να κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία για τη ρύθμιση της γονικής άδειας επί πληρωμή, την παραχώρηση δικαιώματος λήψης επιδόματος ασθενείας και επιδόματος ανεργίας σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους και συνεχίζουν να εργάζονται, καθώς και την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών που ακολουθεί το Τμήμα Εργασίας για την εξέταση αιτήσεων για απασχόληση αλλοδαπών προσώπων.

Η Επιτροπή αποφάσισε να πραγματοποιήσει νέα συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε χρόνο που θα καθοριστεί, ώστε να ελεγχθεί η πρόοδος που ενδεχομένως να σημειωθεί σε σχέση με τα ζητήματα που τέθηκαν ενώπιόν της κατά την παρούσα συνάντηση.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Κούσιος: Στην τελική ευθεία η θέσπιση του κατώτατου

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου μέσω των οποίων προτείνεται η κατάργηση των σχετικών αναχρονιστικών προνοιών του περί Εργοστασίων Νόμου και επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου για την περιοδική επιθεώρηση των εξοπλισμών υπό πίεση, περιλαμβάνοντας, εκτός από εξοπλισμό που επιθεωρούνταν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ατμολέβητες, ατμοδέκτες και αεροθάλαμους), και άλλα συστήματα ρευστών υψηλής επικινδυνότητας (π.χ. δεξαμενές αερίων και δίκτυα εύφλεκτων, περιλαμβανομένου του φυσικού αερίου).

Οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα στους ιστότοπους και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 10/06/2024 – 14/06/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:              Δευτέρα 10/06/2024                     Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, –  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, –  Τρίτη 11/06/2024                       Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, –               Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                               Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού

Μεταφορών

Τρέχουν για το έργο στο λιμάνι Λάρνακας, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 31/05/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Υλοποίηση ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας. Τρέχουν για το έργο στο