Επιτροπή Εργασίας: Στήριξη ατόμων με ιδιαιτερότητες που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/11/2021, συζήτησε το θέμα που αφορά:

  • Την ανάγκη δημιουργίας επιπρόσθετων κέντρων φιλοξενίας και ενίσχυσης των προγραμμάτων στήριξης, αποκατάστασης και ένταξης ατόμων με αναπηρίες, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το νομοσχέδιο που προνοεί:

  • Τη διασφάλιση της ομαλής εφαρμογής του νόμου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Αναλυτικά το νομοσχέδιο:

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων του 2014 έως 2020. Η τροποποίηση αυτή καθίσταται απαραίτητη ώστε, με γνώμονα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το δημόσιο συμφέρον, να διορθωθούν ζητήματα που προέκυψαν μετά την ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων πρότασης νόμου που εισήγαγε νέες ρυθμίσεις σε σχέση με την αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της πρότασης νόμου που ψήφισε η Βουλή, αλλά προστίθενται ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εφαρμογή του νόμου και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Δηλώσεις:

Γραπτή δήλωση Άντρου Καυκαλιά, βουλευτή ΑΚΕΛ και προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Εργασίας, ως αυτεπάγγελτο θέμα, την ανάγκη δημιουργίας επιπρόσθετων κέντρων φιλοξενίας και ενίσχυσης των προγραμμάτων στήριξης, αποκατάστασης και ένταξης ατόμων με αναπηρίες, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Μέσα από τη συζήτηση, επαναβεβαιώθηκαν τα κενά και τα ελλείματα στις πολιτικές στήριξης των Ατόμων με Αναπηρία.  Τα προβλήματα γιγαντώνονται, όταν τα άτομα με αναπηρία, συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους, λόγω των κενών που εντοπίζονται όσον αφορά την ανεξάρτητη διαβίωση, τη δημιουργία μηχανισμού στήριξης με προσωπικό συνοδό και φροντιστή, τη δια βίου μάθηση, την εργασιακή αποκατάσταση και απασχόληση και την ένταξη στην κοινωνία. Πρόκειται για συστάσεις του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, προς την Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες εκκρεμούν από το 2017.

Επίσης, τεράστια καθυστέρηση παρατηρείται και στην προώθηση του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας για τις στέγες ηλικιωμένων, με αποτέλεσμα άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένοι να βρίσκονται κάτω από τους ίδιους χώρους, με ότι αυτό συνεπάγεται στην ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν. Παρόμοια καθυστέρηση, παρατηρείται και στην προώθηση των νομοθεσιών, Περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας  και Περί Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.

Ως Επιτροπή, καλέσαμε την κυβέρνηση να θέσει ψηλά στις προτεραιότητες της τα ΑμέΑ. Μέχρι τον Φεβρουάριο που θα συζητηθεί, εκ νέου, το θέμα, αναμένουμε από την κυβέρνηση να καταθέσει ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο πολιτικών, το οποίο να ανταποκρίνεται στις παρατηρήσεις και συστάσεις της Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ.

Δήλωση Βουλευτή Κ.Σ. ΕΔΕΚ, Ανδρέα Αποστόλου, για την στήριξη ατόμων με ιδιαιτερότητες που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους – Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συζητήθηκε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή μετά και από δική μας εισήγηση, στην παρουσία εκπροσώπων των Υπουργείων Εργασίας και Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, η ανάγκη περαιτέρω στήριξης των δομών φιλοξενίας ατόμων με ιδιαιτερότητες μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους στα σχολεία.

Για εμένα προσωπικά τα ζητήματα που αφορούν την στήριξη αυτών των ατόμων και των οικογενειών τους αποτελούν βασική προτεραιότητα κατά την ενάσκηση των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων.

Έχουμε καταθέσει ένα βασικό άξονα βάση του οποίου θα πρέπει να εργαστούμε αν θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί και να λύνουμε προβλήματα και όχι απλά να τα καταγράφουμε:

1) Αποδοχή της θέσης ότι θα πρέπει τα έξοδα δημιουργίας και λειτουργίας αυτών των δομών να καλύπτονται 100% από το Κράτος.

2) Το Κράτος θα πρέπει να έχει αυστηρούς μηχανισμούς εποπτείας για τη δημιουργία και τη λειτουργία των δομών αυτών.

3) Θα πρέπει το νεοσύστατο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας να συντονίζει όλα τα αρμόδια τμήματα και Υπουργεία που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την στήριξη των ατόμων με ιδιαιτερότητες. Στόχος θα πρέπει μέσα από το Υφυπουργείο να παρέχεται όλη η απαιτούμενη πληροφόρηση αλλά και η πρόσβαση σε πληροφορίες και σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων.

4) Θα πρέπει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης να καταθέσουν ενώπιον της Βουλής έγγραφο στο οποίο να καταγράφονται οι πραγματικές ανάγκες σε δομές στήριξης και φιλοξενίας.

5) Η αρμόδια επιτροπή να συνεδριάσει εκ νέου για αυτό το θέμα σε τρεις μήνες έχοντας ενώπιον της το έγγραφο αυτό με στόχο να συζητήσουμε επί των πραγματικών αναγκών.

Χαίρομαι που ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει υιοθετήσει την εισήγηση μου για το πλαίσιο που θα λειτουργήσουμε ως Επιτροπή για το εν λόγω θέμα.

Σε κάθε περίπτωση θέση μας είναι πως θα πρέπει η Πολιτεία να φροντίσει έτσι ώστε να δημιουργηθούν δομές στήριξης αυτών των ατόμων βάση των πραγματικών αναγκών που υπάρχουν αλλά επίσης να αναλάβει και την ευθύνη για πλήρη οικονομική στήριξη της λειτουργίας τους.

Σε αυτό το διάλογο η άποψη των γονιών αλλά και των ατόμων που στελεχώνουν εθελοντικά και επαγγελματικά τις δομές και τις οργανώσεις αυτές για εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον