Επιτροπή Εργασίας: Στην Ολομέλεια τα νομοσχέδια για αύξηση της άδειας μητρότητας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 2/11/2021, ασχολήθηκε με το θέμα που αφορά:

  • Την έκθεση της Κύπρου προς τον ΟΗΕ σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα νομοσχέδια που προνούν:

  • Την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2018/958/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων.
  • Την τροποποίηση του βασικού νόμου περί Προστασίας της Μητρότητας, έτσι ώστε να αυξάνεται η περίοδος άδειας μητρότητας, για σκοπούς φροντίδας του νεογέννητου και εξισορρόπησης της επαγγελματικής με την οικογεvειακή ζωή και επέκτασης της θεσμικής προστασίας της μητρότητας σύμφωνα με τον Νόμο.
  • Την τροποποίηση του βασικού νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να αυξηθεί η χρονική περίοδος για την οποία καταβάλλεται επίδομα μητρότητας, για δεύτερο, τρίτο παιδί και για μετέπειτα τοκετούς, υιοθεσίες και για απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί του Ελέγχου Αναλογικότητας πριν από τη Θέσπιση Νέας Νομοθετικής Κατοχύρωσης των Επαγγελμάτων Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2018/958/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων. Στόχος του εναρμονιστικού νομοσχεδίου είναι η θέσπιση κατάλληλων κριτηρίων, αναφορικά με ένα κοινό πλαίσιο για τη διενέργεια αξιολογήσεων αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέων, ή την τροποποίηση υφιστάμενων, νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων για τον περιορισμό της πρόσβασης ή και άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, καθώς επίσης τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατοχυρώνοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε να αυξάνεται η περίοδος άδειας μητρότητας, για σκοπούς φροντίδας του νεογέννητου και εξισορρόπησης της επαγγελματικής με την οικογεvειακή ζωή και επέκτασης της θεσμικής προστασίας της μητρότητας σύμφωνα με τον Νόμο.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προβλέπεται η επέκταση της περιόδου άδειας μητρότητας:

(α) κατά τέσσερις (4) επιπρόσθεπς εβδομάδες, για όλες τις περιπτώσεις δεύτερου τοκετού/υιοθεσίας/απόκτησης παιδιού, μέσω παρένθετης μητέρας, και

(β) κατά οκτώ (8) επιπρόσθπες εβδομάδες, στις περιπτώσξ:ις τρίτου ή μετέπειτα τοκετού/υιοθεσίας/απόκτησης παιδιού, μέσω παρένθετης μητέρας.

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός του αναφερόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να αυξηθεί η χρονική περίοδος για την οποία καταβάλλεται επίδομα μητρότητας, για δεύτερο, τρίτο παιδί και για μετέπειτα τοκετούς, υιοθεσίες και για απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας.

Ειδικότερα το επίδομα επεκτείνεται κατά τέσσερις επιπρόσθετες εβδομάδες για όλες τις περιπτώσεις δεύτερου τοκετού, υιοθεσίας και απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας, και κατά οκτώ επιπρόσθετες εβδομάδες στις περιπτώσεις τρίτου ή μετέπειτα τοκετού, υιοθεσίας και απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας, για σκοπούς φροντίδας του νεογέννητου παιδιού και εξισορρόπησης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.

Δηλώσεις:

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ κ. Αντρέας Αποστόλου είπε:

  • Τα νομοσχέδια για αύξηση της άδειας μητρότητας θα τεθούν προς ψήφηση την ερχόμενη Πέμπτη 4/11/2021 στην Ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται να υπερψηφιστούν ομόφωνα.
  • Ζητήσαμε από την εκτελεστική εξουσία όπως σε περίπτωση υπερψήφισης, τα νομοσχέδια να δημοσιοποιηθούν άμεσα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ούτως ώστε οι πρόνοιές τους να τεθούν σε ισχύ από τις 5/11/2021.

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Θετικό το ΥΠΑΝ στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση από τα 4 έτη, διαμαρτύρεται ο ΣΙΠΕΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση

Εργασίας

Υπάρχει βούληση για νέα νομοθεσία για άτομα με αναπηρία, ψηφίζεται η αύξηση της άδειας μητρότητας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, πραγματοποίησε συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:  Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες  Η Επιτροπή συζήτησε το