Επιτροπή Εργασίας: Στην Ολομέλεια τα νομοσχέδια για αύξηση της άδειας μητρότητας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 2/11/2021, ασχολήθηκε με το θέμα που αφορά:

  • Την έκθεση της Κύπρου προς τον ΟΗΕ σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα νομοσχέδια που προνούν:

  • Την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2018/958/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων.
  • Την τροποποίηση του βασικού νόμου περί Προστασίας της Μητρότητας, έτσι ώστε να αυξάνεται η περίοδος άδειας μητρότητας, για σκοπούς φροντίδας του νεογέννητου και εξισορρόπησης της επαγγελματικής με την οικογεvειακή ζωή και επέκτασης της θεσμικής προστασίας της μητρότητας σύμφωνα με τον Νόμο.
  • Την τροποποίηση του βασικού νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να αυξηθεί η χρονική περίοδος για την οποία καταβάλλεται επίδομα μητρότητας, για δεύτερο, τρίτο παιδί και για μετέπειτα τοκετούς, υιοθεσίες και για απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί του Ελέγχου Αναλογικότητας πριν από τη Θέσπιση Νέας Νομοθετικής Κατοχύρωσης των Επαγγελμάτων Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2018/958/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων. Στόχος του εναρμονιστικού νομοσχεδίου είναι η θέσπιση κατάλληλων κριτηρίων, αναφορικά με ένα κοινό πλαίσιο για τη διενέργεια αξιολογήσεων αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέων, ή την τροποποίηση υφιστάμενων, νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων για τον περιορισμό της πρόσβασης ή και άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, καθώς επίσης τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατοχυρώνοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε να αυξάνεται η περίοδος άδειας μητρότητας, για σκοπούς φροντίδας του νεογέννητου και εξισορρόπησης της επαγγελματικής με την οικογεvειακή ζωή και επέκτασης της θεσμικής προστασίας της μητρότητας σύμφωνα με τον Νόμο.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προβλέπεται η επέκταση της περιόδου άδειας μητρότητας:

(α) κατά τέσσερις (4) επιπρόσθεπς εβδομάδες, για όλες τις περιπτώσεις δεύτερου τοκετού/υιοθεσίας/απόκτησης παιδιού, μέσω παρένθετης μητέρας, και

(β) κατά οκτώ (8) επιπρόσθπες εβδομάδες, στις περιπτώσξ:ις τρίτου ή μετέπειτα τοκετού/υιοθεσίας/απόκτησης παιδιού, μέσω παρένθετης μητέρας.

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός του αναφερόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να αυξηθεί η χρονική περίοδος για την οποία καταβάλλεται επίδομα μητρότητας, για δεύτερο, τρίτο παιδί και για μετέπειτα τοκετούς, υιοθεσίες και για απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας.

Ειδικότερα το επίδομα επεκτείνεται κατά τέσσερις επιπρόσθετες εβδομάδες για όλες τις περιπτώσεις δεύτερου τοκετού, υιοθεσίας και απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας, και κατά οκτώ επιπρόσθετες εβδομάδες στις περιπτώσεις τρίτου ή μετέπειτα τοκετού, υιοθεσίας και απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας, για σκοπούς φροντίδας του νεογέννητου παιδιού και εξισορρόπησης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.

Δηλώσεις:

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ κ. Αντρέας Αποστόλου είπε:

  • Τα νομοσχέδια για αύξηση της άδειας μητρότητας θα τεθούν προς ψήφηση την ερχόμενη Πέμπτη 4/11/2021 στην Ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται να υπερψηφιστούν ομόφωνα.
  • Ζητήσαμε από την εκτελεστική εξουσία όπως σε περίπτωση υπερψήφισης, τα νομοσχέδια να δημοσιοποιηθούν άμεσα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ούτως ώστε οι πρόνοιές τους να τεθούν σε ισχύ από τις 5/11/2021.

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον