Επιτροπή Εργασίας: Πιστοποίηση αναπηρίας, άδεια πατρότητας και κανονισμοί προστασίας από τον ηλεκτρισμό

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/01/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Την διόρθωση ζητημάτων που προέκυψαν μετά την ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων πρότασης νόμου που εισήγαγε νέες ρυθμίσεις σε σχέση με την αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας.
  • Την επέκταση του χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια του οποίου παρέχεται το δικαίωμα επιλογής της άδειας πατρότητας και κατ’ επέκταση του επιδόματος πατρότητας, με σκοπό την ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης αυτού από περισσότερες οικογένειες.
  • Την μεταβίβαση στον πατέρα των δικαιωμάτων της μητέρας που προβλέπονται στον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο, σε περίπτωση θανάτου αυτής.
  • Τον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τα θέματα προστασίας από τον ηλεκτρισμό σε όλους τους χώρους εργασίας.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων του 2014 έως 2020. Η τροποποίηση αυτή καθίσταται απαραίτητη ώστε, με γνώμονα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το δημόσιο συμφέρον, να διορθωθούν ζητήματα που προέκυψαν μετά την ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων πρότασης νόμου που εισήγαγε νέες ρυθμίσεις σε σχέση με την αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της πρότασης νόμου που ψήφισε η Βουλή, αλλά προστίθενται ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εφαρμογή του νόμου και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης της άδειας πατρότητας , όποτε κριθεί αναγκαίο από τους γονείς, και η περαιτέρω διευκόλυνση της οικογένειας με τον ερχομό του παιδιού. Όπως συχνά παρατηρείτα,οι πατεράδες αποφεύγουν να αξιοποιήσουν την άδεια πατρότητας, ενδεχομένως για οικονομικούς λόγους, αφού το επίδομα πατρότητας περιορίζεται στο 72% του μέσου όρου των ασφαλιστέων αποδοχών τους και έτσι τα εισοδήματά τους υφίστανται σημαντική μείωση, σε μια περίοδο που οι οικονομικές ανάγκες της οικογένειας αυξάνονται. Ως εκ τούτου, προτείνεται η επέκταση του χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια του οποίου παρέχεται το δικαίωμα επιλογής της άδειας πατρότητας και κατ’ επέκταση του επιδόματος πατρότητας, με σκοπό την ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης αυτού από περισσότερες οικογένειες.

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης της άδειας πατρότητας, όποτε κριθεί αναγκαίο από τους γονείς, και η περαιτέρω διευκόλυνση της οικογένειας με τον ερχομό του παιδιού. Όπως συχνά παρατηρείται, οι πατέρες αποφεύγουν να αξιοποιήσουν την άδεια πατρότητας, κυρίως για οικονομικούς λόγους, αφού το επίδομα πατρότητας (όπως και το επίδομα μητρότητας) περιορίζεται στο 72% του μέσου όρου των ασφαλιστικών αποδοχών τους και έτσι τα εισοδήματά τους υφίστανται σημαντική μείωση, σε μια περίοδο που οι οικονομικές ανάγκες της οικογένειας αυξάνονται. Ως εκ τούτου, προτείνεται η επέκταση του χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια του οποίου παρέχεται το δικαίωμα επιλογής της άδειας πατρότητας, και κατ’ επέκταση του επιδόματος πατρότητας , με σκοπό την ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης αυτού από περισσότερες οικογένειες.

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η στήριξη του πατέρα σε περίπτωση θανάτου της μητέρας είτε κατά τον τοκετό είτε κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Λόγω της τεράστιας ευθύνης που καλείται να αναλάβει ο πατέρας σε περίπτωση θανάτου της μητέρας, κρίνεται αναγκαίο όπως απολαύει των αντίστοιχων δικαιωμάτων και προστασίας από τον νόμο. Ως εκ τούτου, προτείνεται όπως μεταβιβάζονται στον πατέρα τα δικαιώματα της μητέρας που προβλέπονται στον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο, σε περίπτωση θανάτου αυτής.

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 2021, Οι περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια (Ειδικοί) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2021

Η ετοιμασία νέων Κανονισμών κάτω από τον Βασικό Νόμο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία κρίθηκε ως η καταλληλότερη επιλογή για τον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τα θέματα προστασίας από τον ηλεκτρισμό και εφαρμογής της σε όλους τους χώρους εργασίας. Με το προτεινόμενο νομοθέτημα διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων με την εφαρμογή των διατάξεων του Βασικού Νόμου, οι οποίες περιλαμβάνουν κατάλληλες πρόνοιες για την αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την εφαρμογή της πρόληψης και εκτίμησης των κινδύνων και το σχετικό Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Δηλώσεις:

Στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Πέμπτη το Ν/σ που αφορά την αξιολόγηση της αναπηρίας

Στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Πέμπτη οδηγείται το νομοσχέδιο που αφορά την αξιολόγηση της αναπηρίας, ύστερα από την αναβολή της συζήτησής του στη συνεδρία της Ολομέλειας, στις 9 Δεκεμβρίου 2021.

Σκοπός του νομοσχεδίου, το οποίο συζητήθηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, είναι η τροποποίηση των περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε με γνώμονα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το δημόσιο συμφέρον, να διορθωθούν ζητήματα, που προέκυψαν μετά την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πρότασης νόμου που εισήγαγε νέες ρυθμίσεις σε σχέση με την αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ανδρέας Αποστόλου εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι ενημερώθηκε σήμερα «για την αποδοχή από το Υπουργείο Εργασίας της διαμεσολαβητικής μας πρότασης για το νομοσχέδιο που αφορά την αξιολόγηση της αναπηρίας που οδηγείται στην Ολομέλεια την Πέμπτη”.

Ανέφερε ότι το ζήτημα συζητείται εδώ και μήνες μεταξύ Υπουργείου, Βουλής και Κινήματος των Αναπήρων και πρόσθεσε πως «ενώ το νομοσχέδιο θα οδηγείτο στην Ολομέλεια πριν τα Χριστούγεννα χωρίς κοινά αποδεκτή λύση, ζητήσαμε την αναβολή του ζητήματος για να δοθεί χρόνος στον διάλογο».

«Σήμερα η διαμεσολαβητική μας πρόταση έγινε αποδεκτή από την Υπουργό», πρόσθεσε.

Τέλος, ο κ. Αποστόλου ευχαρίστησε «όσους συνέβαλαν στο να βρεθεί η χρυσή τομή» και πρόσθεσε ότι «είναι μέσα από διάλογο και λογικές συναίνεσης που δίνονται λύσεις στην πολιτική και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω να πολιτεύομαι».

Γραπτή Δήλωση Άντρου Καυκαλιά, βουλευτή ΑΚΕΛ και προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συζητήθηκαν εκ νέου οι προτάσεις νόμου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης της άδειας πατρότητας, όποτε κριθεί αναγκαίο από τους γονείς, καθώς και στην περαιτέρω διευκόλυνση της οικογένειας με τον ερχομό του παιδιού.

Ειδικότερα, το ΑΚΕΛ εισηγείται την επέκταση του χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια του οποίου παρέχεται το δικαίωμα επιλογής της άδειας πατρότητας, ώστε ο πατέρας να δικαιούται, εφόσον το επιλέξει, να λάβει την άδεια και το επίδομα πατρότητας των δύο εβδμάδων που του αναλογεί, εντός ενός έτους από τη μέρα γέννησης του παιδιού, χωρίς κατ΄ ανάγκη οι δύο γονείς να παραμείνουν ταυτόχρονα στο σπίτι με το παιδί.

Στόχος μας είναι η ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης της άδειας και του επιδόματος πατρότητας από περισσότερες οικογένειες, αφού οι περισσότεροι πατεράδες αποφεύγουν να αξιοποιήσουν την άδεια πατρότητας, ενδεχομένως για οικονομικούς λόγους, αφού το επίδομα πατρότητας, όπως και το επίδομα μητρότητας, περιορίζεται στο 72% του μέσου όρου των ασφαλιστικών αποδοχών τους και έτσι τα εισοδήματα της οικογένειας περιορίζονται σημαντικά τη στιγμή που οι οικονομικές ανάγκες της οικογένειας αυξάνονται.

Με δεδομένο ότι μόλις ένας στους τρεις πατεράδες επιλέγει να αξιοποιήσει το δικαίωμα του σε άδεια και επίδομα πατρότητας, αλλά και το γεγονός ότι πρόκειται για ρύθμιση με παιδοκεντρικό χαρακτήρα, η οποία θα συμβάλει τόσο στη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, όσο και στην ενίσχυση του ρόλου του πατέρα στη φροντίδα του παιδιού, η Κ. Ε. Εργασίας θα συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος την ερχόμενη Τρίτη 18 Ιανουαρίου, στην παρουσία και της διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω