Επιτροπή Εργασίας: Ορθοστασία εργαζομένων, γονική άδεια και ληξιπρόθεσμες κοινωνικές εισφορές

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 25/04/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, ώστε να ενισχυθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους να χρησιμοποιούν επαρκή και κατάλληλα καθίσματα κατά την εργασία τους, για να αποφεύγεται η αδιάκοπη και παρατεταμένη ορθοστασία και 

(β) η τροποποίηση του περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου, ώστε να θεσπιστεί υποχρέωση των εργοδοτών να οργανώνουν τον χρόνο εργασίας, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής και παρατεταμένη ορθοστασία των εργαζομένων. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμάς, σε ανακοίνωσή του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής ανέφερε πως «καθημερινά βλέπουμε σε φούρνους και πολυκαταστήματα να μην υπάρχει καρέκλα ή σκαμπό στα ταμεία για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Είναι κοινό μυστικό ότι χιλιάδες εργαζόμενοι σε πολλούς χώρους εργασίας -όπως φούρνοι, φρουταρίες, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, καλλυντικών κλπ-  έχουν αυστηρές εντολές από τους εργοδότες να μην κάθονται καθ’ όλη τη διάρκεια του εργάσιμου χρόνου τους, ακόμα κι όταν δεν το απαιτεί η φύση της εργασίας που εκτελούν. Πρόκειται για μια απάνθρωπη εργοδοτική πρακτική που καταπονεί καθημερινά τους εργαζόμενους και συσσωρεύει σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους, όπως μυοσκελετικές παθήσεις και ρευματοπάθειες, κάτι που τεκμηριώνει ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία». 

«Το πακέτο των δύο Προτάσεων Νόμου του ΑΚΕΛ, επί των οποίων άρχισε η συζήτηση στην Επιτροπή Εργασίας, θεσπίζουν υποχρέωση των εργοδοτών να οργανώνουν τον χρόνο εργασίας με τρόπο, ώστε κανένας εργαζόμενος να μην εξαναγκάζεται σε παρατεταμένη και αδιάκοπη ορθοστασία». 

Ο κ. Κουκουμάς επεσήμανε πως «η μόνη ρητή διαφωνία επί των προτάσεων του ΑΚΕΛ που εκφράστηκε ήταν από την πλευρά των εργοδοτών και ειδικότερα το ΚΕΒΕ, το οποίο θεωρεί ότι δεν χρειάζεται μια τέτοια νομοθεσία. Το δε Υπουργείο Εργασίας από την πλευρά του ζήτησε χρόνο για διαβούλευση, ώστε να καταθέσει δικό του νομοσχέδιο. Δώσαμε προθεσμία δύο μηνών. Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πριν το καλοκαίρι να έχει θεσπιστεί νομοθεσία που να προστατεύει τους εργαζόμενους από την παρατεταμένη και αδιάκοπη ορθοστασία. Πριν το τέλος του Ιούνη, το ΑΚΕΛ θα επαναφέρει το θέμα στη Βουλή για αποφάσεις». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Με νομοσχέδιο μπαίνει φρένο στην ορθοστασία εργαζόμενων 

Stockwatch: Επανέρχονται με περιορισμό ορθοστασίας και δόσεις ΤΚΑ 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 έως το 2023, ούτως ώστε οι περιόδοι απουσίας από την εργασία λόγω ανικανότητας για εργασία, άδειας μητρότητας ή πατρότητας, γονικής άδειας, άδειας φροντίδας ή άδειας για λόγους ανωτέρας βίας, να θεωρούνται ως περίοδοι απασχόλησης για σκοπούς εκπλήρωσης της προϋπόθεσης, για επίδομα γονικής άδειας, η οποία προβλέπει απασχόληση 12 μηνών εντός των τελευταίων 24 μηνών από την οποία ζητείται γονική άδεια. 

Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 

Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου, ώστε να διευκολυνθούν οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι να εξοφλήσουν τις καθυστερημένες οφειλές τους το αργότερο σε 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αντί σε 54 δόσεις που προβλέπεται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία και 

(β) η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου ώστε να αυξηθεί ο ανώτατος αριθμός των ισόποσων μηνιαίων δόσεων για εξόφληση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000). Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η παροχή διευκολύνσεων σε οφειλέτες ληξιπρόθεσμών κοινωνικών εισφορών πέραν των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000), να εξοφλήσουν αυτές σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δεν υπερβαίνουν τις εκατό είκοσι (120), αντί τις πενήντα τέσσερις (54) που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Επανέρχονται με περιορισμό ορθοστασίας και δόσεις ΤΚΑ 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού στους εργασιακούς χώρους 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η αντιμετώπιση των περιστατικών εκφοβισμού που παρατηρούνται στους εργασιακούς χώρους. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Νομικών

Αντισυνταγματικός ο έλεγχος σε Εισαγγελείς και Υπουργούς, είπε Γ. Σαββίδης στη Βουλή 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2022  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση

Παιδείας

Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού, το 20% των μαθητών έχει δεχθεί μπούλινγκ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, συζήτησε θέματα που αφορούν τον σχολικό αθλητισμό, την έκταση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σχέση με τους σχολικούς συνοδούς.  Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού  Ένταση δημιουργήθηκε στην Επιτροπή