Επιτροπή Εργασίας: Nομοσχέδιο για την κατοχύρωση των επαγγελμάτων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας συζήτησε την Τρίτη επί της αρχής εναρμονιστικό νομοσχέδιο για τον ‘Ελεγχο της Αναλογικότητας πριν από τη Θέσπιση Νέας Νομοθετικής Κατοχύρωσης των Επαγγελμάτων, παρέπεμψε τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες σε ουσιαστικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και θα επανέλθει στη συζήτηση του νομοσχεδίου τον Σεπτέμβριο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Άντρος Καυκαλιάς.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, αυτό έχει στόχο τη θέσπιση κατάλληλων κριτηρίων, αναφορικά με ένα κοινό πλαίσιο για τη διενέργεια αξιολογήσεων αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέων, ή την τροποποίηση υφιστάμενων, νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων για τον περιορισμό της πρόσβασης ή και άσκησης νομοθετικά  κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, καθώς επίσης τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, κατοχυρώνοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Διευκρινίζεται ότι το νομοσχέδιο εφαρμόζεται στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις της Δημοκρατίας οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή την άσκησή του, ή έναν από τους τρόπους άσκησής του, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης επαγγελματικών τίτλων και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται στους κατόχους του σχετικού τίτλου, που εμπίπτουν στις διατάξεις των περί της Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμων.

Επεξηγείται δε ότι το νομοσχέδιο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν θεσπιστεί ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη  νομοθετική κατοχύρωση συγκεκριμένου επαγγέλματος, δυνάμει του ενωσιακού δικαίου το οποίο δεν παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ως προς τον ακριβή τρόπο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ανέφερε ότι είναι ένα πολύ σύνθετο και τεχνικό νομοσχέδιο και κατά την πρώτη συζήτηση του υποβλήθηκαν πολλές ερωτήσεις και εκφράστηκαν αρκετές απορίες.

Ο κ. Καυκαλιάς ανέφερε πως για να μπορέσουν να διαμορφώσουν ουσιαστικότερη θέση για τις πρόνοιες το προτεινόμενου νόμου θα πρέπει να εγκύψουν βαθύτερα και να επεξεργαστούν λεπτομερέστερα τις διατάξεις και τα άρθρα του.

Πηγή – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων