Επιτροπή Εργασίας: Επέκταση κατηγοριών δικαιούχων γονικής άδειας και άδειας πατρότητας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 15/11/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και η κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου. 

Το εν λόγω νομοσχέδιο θα αντικαταστήσει τους περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμους του 2017-2022 και τον περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο του 2012 

Οι κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπουν την παραχώρηση: α) άδειας και επιδόματος πατρότητας δύο (2) εβδομάδων, β) δεκαοκτώ (18) εβδομάδων γονικής άδειας σε γονείς με τέκνα μέχρι 8 ετών, εκ των οποίων θα καταβάλλεται για τις οκτώ (8) εβδομάδες επίδομα γονικής άδειας, γ) πέντε (5) ημερών άδειας φροντίδας, ετησίως, χωρίς απολαβές και δ) επτά (7) ημερών απουσίας, ετησίως, χωρίς απολαβές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντες οικογενειακούς λόγους.  

Για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του εν θέματι εναρμονιστικού νομοσχεδίου, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση άλλων επηρεαζόμενων νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήματος Εργασίας και Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.   

Επέκταση των κατηγοριών δικαιούχων γονικής άδειας και άδειας πατρότητας 

Την αποδοχή του αιτήματος ώστε να καταστούν δικαιούχοι της γονικής άδειας και της άδειας πατρότητας γονείς και πατέρες αντίστοιχα που δεν έχουν τελέσει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης αποφάσισε η Επιτροπή Εργασίας, κατά την ολοκλήρωση της κατ’ άρθρον εξέτασης των νομοσχεδίων για τη γονική άδεια. 

Όπως δήλωσε μετά το τέλος της συνεδρίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντρέας Καυκαλιάς, έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές που συνιστούν βελτιώσεις επί των αρχικών νομοσχεδίων. 

Επιπλέον, ανέφερε πως σε σχέση με τα άτομα με αναπηρίες, η διάρκεια του επιδόματος γονικής άδειας επεκτείνεται από τέσσερις εβδομάδες, νοουμένου ότι το παιδί έχει πιστοποιηθεί από το σύστημα αξιολόγησης αναπηρίας ως άτομο με σοβαρή αναπηρία ή με μέτρια νοητική αναπηρία, και σε έξι εβδομάδες, νοουμένου ότι το παιδί έχει πιστοποιηθεί ως άτομο με ολική αναπηρία. 

Είπε επίσης πως βελτιώσεις έχουν σημειωθεί και σε ό,τι αφορά στις μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται στα νομοσχέδια, αλλά και στη διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, ενώ χαρακτήρισε ως θετικό το σημείο που αφορά στο γεγονός ότι έχει προστεθεί πρόνοια για εξομοιούμενη ασφάλιση για εργαζόμενους στους οποίους δεν καταβάλλεται επίδομα για άδεια φροντίδας ή για λόγους ανωτέρας βίας. 

«Ωστόσο, και παρά τις εισηγήσεις του κόμματος, η άδεια φροντίδας και η άδεια για ανωτέρα βία παραμείνουν απλήρωτες, ενώ οι αυτοεργοδοτούμενοι παραμένουν εκτός. Είναι δύο σημαντικά σημεία που αξιολογούνται ως αρνητικά στοιχεία σε σχέση με τα νομοσχέδια», ανέφερε ο κ. Καυκαλιάς, συμπληρώνοντας πως τα νομοσχέδια θα βρίσκονται στην ολομέλεια σίγουρα την 1η Δεκεμβρίου, αν δεν γίνει αυτό πρώτα κατορθωτό στις 24 Νοεμβρίου. 

Για ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός έκανε ο λόγο ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά, προσθέτοντας πως τα εν λόγω νομοσχέδια και η συγκεκριμένη άδεια αφορούν και άπτονται της στήριξης της εργαζόμενης μητέρας, της οικογένειας, του πατέρα και των νεαρών ζευγαριών. 

Η συμφιλίωση της εργασιακής ζωής με την οικογενειακή ζωή πρέπει να είναι ένας βασικός στόχος, υπογράμμισε ο κ. Κουλλά, συμπληρώνοντας πως και για τον ΔΗΣΥ η στήριξη της οικογένειας, όπως έχει εξαγγελθεί και από τον πρόεδρο του κόμματος και υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας Αβέρωφ Νεοφύτου, είναι μέσα στους βασικούς άξονες και στόχους, με τα νομοσχέδια αυτά να εντάσσονται σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ χαιρέτισε επίσης την ευελιξία του Υπουργείου Εργασίας για την αποδοχή των βελτιώσεων που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, προσθέτοντας πως πλέον έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ τα όσα υποχρεωτικά επέβαλλε η ευρωπαϊκή οδηγία. 

Ταυτόχρονα, σημείωσε πως γίνεται μια αρχή για τη συνολική μελέτη μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2023 σε ό,τι αφορά τη σχέση των αυτοεργοδοτούμενων με τα επιδόματα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και προσέθεσε ότι σε κάθε περίπτωση βελτιώσεις είναι δυνατές και στη συνέχεια. 

«Μέσα από τη σωστή διαχείριση και τις συνετές πολιτικές της κυβέρνησης επετράπη να προσφερθεί αυτό το μεγάλο κοινωνικό ωφέλημα για όλους τους γονείς χωρίς την επιβολή νέων εισφορών για το ΤΚΕ από τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις», κατέληξε ο κ. Κουλλά. 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να συμπεριληφθούν στον βασικό νόμο ειδικές διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν την καταβολή εισφορών των εργοδοτών και των αυτοτελώς εργαζομένων, σε έκτακτες περιπτώσεις. 

Ειδικότερα, εκχωρείται εξουσία στον Υπουργό να εκδίδει διατάγματα, ώστε να παρατείνει την εκ του νόμου περίοδο καταβολής εισφορών από τους εργοδότες και τους αυτοτελώς εργαζομένους, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες, προς αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα