Επιτροπή Εργασίας: Απολύσεις πλεονασμού και σύστημα αξιολόγησης αναπηρίας και λειτουργικότητας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 31/05/2022, εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου:

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, ώστε να αυξηθούν οι καθοριζόμενες στον νόμο ποινές που επιβάλλονται σε εργοδότη ο οποίος παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να κοινοποιήσει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτιθέμενο πλεονασμό ή/και παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να παράσχει τα καθοριζόμενα από τον νόμο στοιχεία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άντρος Καυκαλιάς είπε πως μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου για τον πλεονασμό. Επιβεβαιώθηκαν, επίσης, οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην εξέταση αιτήσεων για πλεονασμό και άλλων επιδομάτων από το ΤΚΑ, όπως τα επιδόματα ανεργίας και ασθενείας.

«Ως Επιτροπή καλέσαμε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προχωρήσει σε  διάλογο με τους Κοινωνικούς Εταίρους στη βάση των εισηγήσεων που τέθηκαν από κοινού από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οποίες αφορούν στη βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου το Σεπτέμβριο».

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας και η ανάγκη γνωστοποίησης των μη αναστρέψιμων ή μόνιμων αναπηριών

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας και η ανάγκη γνωστοποίησης των μη αναστρέψιμων ή μόνιμων αναπηριών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άντρος Καυκαλιάς ανέφερε πως το θέμα το οποίο ενέγραψε ο συνάδελφος Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Σενέκης, είχε ως στόχο την ανάδειξη της ανάγκης καταρτισμού και δημοσίευσης ενός καταλόγου, στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι μόνιμες ή μη αναστρέψιμες αναπηρίες για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων.

Την ίδια ώρα ο κ. Καυκαλιάς επεσήμανε πως οι παραδοχές και από το ίδιο το Υπουργείο, για την ανάγκη αλλαγών στη νομοθεσία, αλλά και για αναβαθμίσεις/ αλλαγές στα πρωτόκολλα αξιολόγησης, καθώς και οι καταγγελίες που ακούστηκαν από τους εκπροσώπους του κινήματος των αναπήρων για προβλήματα στη σύνθεση των ιατροσυμβουλίων και τις ειδικότητες των αξιολογητών αλλά και για τις χρονοβόρες διαδικασίες, επιβεβαιώνουν το μέγεθος του προβλήματος.

«Ως ΑΚΕΛ θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας Κώδικας Δεοντολογίας, ο οποίος να ισχύει για την λειτουργία όλων των ιατροσυμβουλίων, είτε αυτά προβλέπονται μέσα από σχέδια του Υπουργικού Συμβουλίου, είτε μέσα από νομοθεσίες. Ένας Κώδικας, ο οποίος να συμφωνηθεί με το αναπηρικό κίνημα και να είναι δεσμευτικός για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η συζήτηση του θέματος θα συνεχιστεί τον Ιούνιο στα πλαίσια της συζήτησης για τη δημιουργία  νομοθετικού πλαισίου για τα ΑμεΑ, συμβατό με τις πρόνοιες τη Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Άτομα με Αναπηρίες».

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Άλλες ειδήσεις

Γιορτή για τη χάραξη πολιτικής το 3º Cyprus Forum

Το Cyprus Forum αποτελεί την μεγαλύτερη ανεξάρτητη διοργάνωση χάραξης πολιτικής στην Κύπρο, το οποίο διοργανώνεται από τον μη κυβερνητικό οργανισμό Oxygono σε συνεργασία με το Delphi Economic Forum στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2020 ως ένα ανεξάρτητο, φιλόδοξο, μη κερδοσκοπικό ετήσιο συνέδριο που επιδιώκει να γίνει μοχλός και καταλύτης για αλλαγές μέσω συζητήσεων που οδηγούν σε

Nomopress

Nomopress: Το δικό σου ανεξάρτητο πολιτικό περιοδικό

Ένα χρόνο μετά την έναρξη του Nomoplatform, ξεκινάμε το Nomopress, το πρώτο ανεξάρτητο πολιτικό περιοδικό της Κύπρου. Έναν δρόμο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο να διαβούμε, καθώς δεν ξέρουμε εκ των προτέρων που θα μας βγάλει.   Φιλοδοξούμε ωστόσο, το Nomopress να αποτελέσει ένα πραγματικά ανεξάρτητο πολιτικό περιοδικό, σε υψηλά