Επιτροπή Εργασίας: Απολύσεις πλεονασμού και σύστημα αξιολόγησης αναπηρίας και λειτουργικότητας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 31/05/2022, εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου:

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, ώστε να αυξηθούν οι καθοριζόμενες στον νόμο ποινές που επιβάλλονται σε εργοδότη ο οποίος παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να κοινοποιήσει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτιθέμενο πλεονασμό ή/και παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να παράσχει τα καθοριζόμενα από τον νόμο στοιχεία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άντρος Καυκαλιάς είπε πως μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου για τον πλεονασμό. Επιβεβαιώθηκαν, επίσης, οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην εξέταση αιτήσεων για πλεονασμό και άλλων επιδομάτων από το ΤΚΑ, όπως τα επιδόματα ανεργίας και ασθενείας.

«Ως Επιτροπή καλέσαμε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προχωρήσει σε  διάλογο με τους Κοινωνικούς Εταίρους στη βάση των εισηγήσεων που τέθηκαν από κοινού από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οποίες αφορούν στη βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου το Σεπτέμβριο».

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας και η ανάγκη γνωστοποίησης των μη αναστρέψιμων ή μόνιμων αναπηριών

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας και η ανάγκη γνωστοποίησης των μη αναστρέψιμων ή μόνιμων αναπηριών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άντρος Καυκαλιάς ανέφερε πως το θέμα το οποίο ενέγραψε ο συνάδελφος Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Σενέκης, είχε ως στόχο την ανάδειξη της ανάγκης καταρτισμού και δημοσίευσης ενός καταλόγου, στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι μόνιμες ή μη αναστρέψιμες αναπηρίες για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων.

Την ίδια ώρα ο κ. Καυκαλιάς επεσήμανε πως οι παραδοχές και από το ίδιο το Υπουργείο, για την ανάγκη αλλαγών στη νομοθεσία, αλλά και για αναβαθμίσεις/ αλλαγές στα πρωτόκολλα αξιολόγησης, καθώς και οι καταγγελίες που ακούστηκαν από τους εκπροσώπους του κινήματος των αναπήρων για προβλήματα στη σύνθεση των ιατροσυμβουλίων και τις ειδικότητες των αξιολογητών αλλά και για τις χρονοβόρες διαδικασίες, επιβεβαιώνουν το μέγεθος του προβλήματος.

«Ως ΑΚΕΛ θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας Κώδικας Δεοντολογίας, ο οποίος να ισχύει για την λειτουργία όλων των ιατροσυμβουλίων, είτε αυτά προβλέπονται μέσα από σχέδια του Υπουργικού Συμβουλίου, είτε μέσα από νομοθεσίες. Ένας Κώδικας, ο οποίος να συμφωνηθεί με το αναπηρικό κίνημα και να είναι δεσμευτικός για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η συζήτηση του θέματος θα συνεχιστεί τον Ιούνιο στα πλαίσια της συζήτησης για τη δημιουργία  νομοθετικού πλαισίου για τα ΑμεΑ, συμβατό με τις πρόνοιες τη Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Άτομα με Αναπηρίες».

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα