Επιτροπή Εργασίας: Ανεργιακό επίδομα εργαζομένων που αποχωρούν με σχέδια εθελούσιας αποχώρησης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 14/03/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 έως (Αρ. 5) του 2022 ώστε να προβλέπεται δυνατότητα καταβολής επιδόματος ανεργίας σε οποιονδήποτε μισθωτό ο οποίος έχει τερματίσει ή διακόψει την απασχόλησή του δυνάμει Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης από οποιονδήποτε εργοδότη. 

Τροποποίηση υφιστάμενης νομοθεσίας για ανεργιακό επίδομα εργαζομένων που αποχωρούν με σχέδια εθελούσιας αποχώρησης 

Νομοθετική και εκτελεστική εξουσία συμφώνησαν στην τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και στη διόρθωση νόμου, ώστε να δικαιούται ανεργιακό επίδομα, κάθε εργαζόμενος του οποίου η απασχόληση έχει τερματιστεί ή διακοπεί δυνάμει σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης από τον εργοδότη του. 

Το ζήτημα, το οποίο συζητήθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίας της Επιτροπής Εργασίας, έχει προκύψει μετά από τα σχέδια εθελούσιας αποχώρησης τραπεζικών υπαλλήλων το προηγούμενο διάστημα και τις σχετικές αποφάσεις από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι δεν ήταν δικαιούχοι του ανεργιακού επιδόματος. 

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής, Αντρέας Καυκαλιάς, είπε πως έχει διαπιστώσει σύγκλιση απόψεων της Νομοθετικής και Εκτελεστικής εξουσίας, για να σημειώσει πως έχουν αποφασίσει ότι θα δώσουν στο αρμόδιο Υπουργείο μια με δύο εβδομάδες περιθώριο, ώστε να ξεκαθαρίσει τις δικές τους θέσεις επί του θέματος. 

Όπως εξήγησε ο κ. Καυκαλιάς από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας αναφέρθηκε στη συνεδρία ότι θα κατατεθεί νομοσχέδιο, ώστε ζητήματα που αφορούν στη συνταγματικότητα της πρότασης νόμου, που είναι κατατεθειμένη ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων από τον Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, και δίνει θεραπεία στο πρόβλημα, να μην προκύψουν σε περίπτωση που ψηφιστεί η πρόταση νόμου. 

Σύμφωνα με τον Αντρέα Καυκαλιά «έχουμε δεσμευτεί ως Επιτροπή ότι είτε με την πρόταση νόμου Νεοφύτου, είτε με το νομοσχέδιο θα υπάρξουν οριστικές αποφάσεις και κατάληξη σε αυτή τη συζήτηση πριν το τέλος του μήνα ή το αργότερο την πρώτη εβδομάδα Απριλίου». 

Η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, είπε πως το ζήτημα αυτό προέκυψε μετά από απόφαση Δικαστηρίου και επηρέασε 1.100 πρώην τραπεζικούς υπαλλήλους, που έφυγαν με σχέδια εθελούσιας αποχώρησης. 

«Επειδή το Δικαστήριο», εξήγησε, «είχε κρίνει ορθή την ενέργεια του Υπουργείου Εργασίας να απορρίψει αίτηση υπαλλήλου ιδιωτικής εταιρείας, που αποχώρησε με σχέδια εθελούσιας αποχώρησης, η Κυβέρνηση από το Μάρτιο του 2022 απορρίπτει τέτοιες αιτήσεις για ανεργιακό επίδομα». 

Όπως είπε η κ. Τσιρίδου στόχος της Επιτροπής Εργασίας είναι να ρυθμίσουν αυτό το ζήτημα και να τροποποιηθεί ο Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, έτσι ώστε να δικαιούται επίδομα ανεργίας οποιοσδήποτε μισθωτός, του οποίου η απασχόληση έχει τερματιστεί ή διακοπεί δυνάμει σχεδίου εθελούσια αποχώρησης από τον εργοδότη του. 

Εξάλλου, ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ δεν έχει ένσταση να γίνει νομοσχέδιο, αντί για πρόταση νόμου, αρκεί όπως τόνισε «να ρυθμιστεί άμεσα». 

Είπε πως το Υπουργείο έχει δεσμευτεί να προχωρήσει τις επόμενες μία με δύο εβδομάδες σε αυτό και το επόμενο 15νθήμερο η Επιτροπή Εργασίας θα ξανασυζητήσει το θέμα, ώστε να προλάβει τις προθεσμίες που έχουν οι υπάλληλοι, για προσφυγές. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Σενέκης, είπε ότι «πέραν του γεγονότος ότι μεγάλος αριθμός τραπεζικών υπαλλήλων αποχώρησε από την εργασία του συνυπολογίζοντας ως δεδομένο τη λήψη του ανεργιακού επιδόματος, θεωρούμε ότι η παροχή ενός σημαντικού εργαλείου σε οργανισμούς, για να προβαίνουν ουσιαστικά σε μαζικές απολύσεις για σκοπούς αναδιοργάνωσης και περιορισμού του μισθολογίου τους δεν μπορεί να θυματοποιεί τους εργαζόμενους και να περιορίζει τα δικαιώματά τους».  

Ανέφερε ότι «κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή δόθηκε πολύ συγκεκριμένη δέσμευση από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας ότι άμεσα θα κατατεθεί νομοσχέδιο, που θα αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλημα και με τρόπο που να μην υπάρχουν οποιεσδήποτε αντισυνταγματικές ενστάσεις».  

Είπε ακόμα ότι για την καταβολή ανεργιακού επιδόματος που εκκρεμεί σε τραπεζικούς υπαλλήλους που αποχώρησαν από την εργασία τους με σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης, το ΔΗΚΟ έχει εγγράψει σχετικό θέμα υπό μορφή αυτεπάγγελτου και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού. 

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, είπε πως «το Υπουργείο Εργασίας παρότι συμφωνεί με την πρόταση νόμου δεσμεύτηκε ότι θα καταθέσει νομοσχέδιο, το οποίο θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση και θα επιλύει το πρόβλημα και θα καλύπτει αυτούς τους ανθρώπους». 

«Η δική μας πρόθεση και παράκληση προς το Υπουργείο είναι να κατατεθεί άμεσα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και μάλιστα με τη μορφή του κατεπείγοντος έτσι ώστε να το ψηφίσουμε την ίδια μέρα», συμπλήρωσε.

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η αύξηση κατά 0.8% στις συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και στην κοινωνική σύνταξη, με ουσιώδη χρόνο από 2.1.2023, ποσοστό που αντιστοιχεί στη διαφορά της τιμαριθμικής αύξησης που χορηγήθηκε στις συντάξεις την 1.7.2022 από την αύξηση που θα χορηγηθεί στις συντάξεις την 1.1.2023. Το εν λόγω ποσοστό θα αφαιρεθεί από την επόμενη αύξηση των συντάξεων. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και εκφράστηκαν οι σχετικές απόψεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων και των εμπλεκόμενων φορέων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στην εκτελεστική εξουσία να διαβουλευτεί περαιτέρω με τους εμπλεκόμενους φορείς σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. 

Ο περί Ετήσιων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 5(3) των περί Ετήσιων Αδειών Μετ’ Απολαβών Νόμων του 1967 μέχρι 2011, με τη διαγραφή της πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία, για να δικαιούται εργοδοτούμενος ετήσια άδεια μετ’ απολαβών, θα πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχιστον 13 εβδομάδες εντός του έτους αδείας.  

Η Επιτροπή άρχισε και ολοκλήρωσε τη συζήτηση επί της αρχής καθώς και την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου και αποφάσισε να προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης για υποβολή του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του Σώματος, σε επόμενη συνεδρία της. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα