Επιτροπή Ενέργειας: Σοβαρές αυξήσεις στις τραπεζικές χρεώσεις

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/01/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Την παροχή εξουσιών στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφορικά με τη διενέργεια ερευνών, τη διερεύνηση παραβάσεων και την ευρύτερη εποπτεία της τήρησης της απαγόρευσης επιβολής επιβαρύνσεων εις βάρος του καταναλωτή λόγω της χρήσης συγκεκριμένου μέσου πληρωμών (πιστωτικής κάρτας).
  • Την αύξηση του μέγιστου ποσού διοικητικού προστίμου που δύναται να επιβληθεί από τον Έφορο Φορολογίας σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των προνοιών του διατάγματος  του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στην υποχρέωση των δικαιούχων πληρωμής να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για  την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής από δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000).

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το θέμα που αφορά:

  • Τις νέες και αυξημένες χρεώσεις των τραπεζικών τελών και τις επιπτώσεις στους καταναλωτές.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου, ώστε:

(α) η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή να δύναται να ελέγχει και να εποπτεύει τη συμμόρφωση των δικαιούχων, δηλαδή των φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι οι τελικοί αποδέκτες των χρηματικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής, όσον αφορά την τήρηση της απαγόρευσης επιβολής επιβαρύνσεων για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών,

(β) να παρασχεθούν εξουσίες στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφορικά με τη διενέργεια ερευνών, τη διερεύνηση παραβάσεων, την επιβολή διοικητικών προστίμων και την αίτηση για έκδοση διαταγμάτων από δικαστήριο σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του εν λόγω Νόμου, που αποσκοπούν στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω της απουσίας μηχανισμού ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την απαγόρευση επιβολής επιβαρύνσεων από τους πιο πάνω δικαιούχους για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών, καθώς και άλλων διατάξεων που αποσκοπούν στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως  Φόρων Νόμου, ώστε το μέγιστο ποσό διοικητικού  προστίμου που δύναται να επιβληθεί από τον Έφορο Φορολογίας σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των προνοιών του διατάγματος  του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στην υποχρέωση των δικαιούχων πληρωμής να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για  την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής να αυξηθεί από δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000).

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να καταστεί πιο αποτρεπτική η διοικητική κύρωση που δύναται να επιβληθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και να διασφαλιστεί η καθολική εφαρμογή της υποχρέωσης των δικαιούχων πληρωμής για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής.

Δηλώσεις:

Φρένο στις αυξήσεις τραπεζικών χρεώσεων θέλει να βάλει η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής

Με προτάσεις για το θέμα της αύξησης των χρεώσεων των τραπεζών αναμένεται να συνεχιστεί σύντομα η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου. Συγκεκριμένα τα κόμματα αναμένεται να υποβάλουν προτάσεις νόμου που να αφορούν τον λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, ώστε να επεκταθούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτό τον λογαριασμό και να μπορούν να τον χρησιμοποιούν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κατά τη σημερινή του παρουσία στην Επιτροπή, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) Κωνσταντίνος Ηροδότου, επανέλαβε ότι η ΚΤΚ ενήργησε στο πλαίσιο που της επιτρέπει ο νόμος όσον αφορά το θέμα των χρεώσεων των τραπεζών και προέβη από το 2019 σε μελέτη ώστε να καθοριστούν εύλογα τέλη για τον λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

Ο Διοικητής αντέδρασε όταν ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών Μάριος Δρουσιώτης αναφέρθηκε σε ανάγκη μεγαλύτερης παρέμβασης από την ΚΤΚ και είπε ότι το πλαφόν για χρεώσεις στον λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά θα μπορούσε να είναι στα 24 ευρώ, σύμφωνα με τις μελέτες του Συνδέσμου.

Ο Διοικητής είπε ότι η ΚΤΚ ενεργεί με νόμους και όχι με θεωρίες ενώ η μελέτη του για το θέμα έγινε σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικός Μηχανισμό (ΕΕΜ) και κεντρικές τράπεζες άλλων χωρών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στα 36 ευρώ ανώτατων χρεώσεων που επιβλήθηκε με διάταγμα του Υπουργείου Οικονομικών. Είπε επίσης ότι έγινε ανταλλαγή απόψεων ώστε να επεκταθούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτών λογαριασμών και ανέφερε ότι η ΚΤΚ είναι έτοιμη να συνεργαστεί νοουμένου ότι οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις συνάδουν με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Παράλληλα, ανέφερε στην Επιτροπή, η οποία ζήτησε να δει αυτή τη μελέτη που έγινε για τον καθορισμό του πλαφόν ότι αναμένει από τον νομικό σύμβουλο να ξεκαθαρίσει με ποιο τρόπο μπορεί να δοθεί στην Επιτροπή Εμπορίου αυτή η μελέτη, ώστε να μην παραβιάζεται η εμπιστευτικότητα κάποιων στοιχείων που αφορούν τον ΕΕΜ και τις κεντρικές τράπεζες άλλων χωρών.

Ξεκαθάρισε ακόμα ότι ο λογαριασμός πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν είναι ο τρεχούμενος λογαριασμός κι ότι η τράπεζα υποχρεούνται να ανοίξει τέτοιο λογαριασμό σε όποιον τον ζητήσει ή να μετατρέψει τον λογαριασμό, αρκεί να μην διατηρεί άλλον τέτοιο λογαριασμό σε άλλη τράπεζα.  Σε μια τέτοια περίπτωση, είπε μπορεί να αρνηθεί να του ανοίξει και δεύτερο λογαριασμό.

Ανέφερε ακόμα ότι η ΚΤΚ ενεργεί και επιβλέπει αυτές τις χρεώσεις για τους συγκεκριμένους λογαριασμούς και για το 2021 δεν υπήρξε καμιά παραβίαση, ενώ ούτε για το 2022 υπήρξε παραβίαση του διατάγματος με βάση τις ανακοινώσεις που έγιναν από τις τράπεζες. Πρόσθεσε ότι στο τέλος του 2022 θα λάβουν πληροφορίες και θα δουν κατά πόσο υπήρξε παραβίαση.

Είπε επίσης ότι η ΚΤΚ δεν έλαβε κανέναν παράπονο για θέμα άρνησης τράπεζας να συνδέσει τον λογαριασμό με βασικά χαρακτηριστικά με χρεωστική κάρτα, όπως είχαν καταγγείλει βουλευτές.  Πρόσθεσε ότι στο τέλος του 2020 υπήρχαν 414.431 λογαριασμοί πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και ότι αναμένονται και τα στοιχεία για το 2021 που πιθανόν να καταδείξουν αύξηση.

Παράλληλα απαντώντας σε ερώτηση ο Διοικητής της ΚΤΚ είπε ότι η αρμοδιότητας για θέματα ανταγωνισμού και διαφάνειας των χρεώσεων των τραπεζών δεν άπτονται στην ΚΤΚ αλλά τις υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας και την Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού.

Εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου ο Θεοδόσης Θεοδοσίου ανέφερε στην Επιτροπή ότι όλες οι αλλαγές που έχουν γίνει στις χρεώσεις είναι εντός του διατάγματος του ΥΠΟΙΚ και μέσα στο πλαίσιο του νόμου. Ανέφερε ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει πολύ υψηλά έξοδα λειτουργίας τόσο για το προσωπικό όσο και για την αναβάθμιση της τεχνολογίας και πρέπει να κάνει τις ίδιες επενδύσεις στον τομέα αυτό με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, για πολύ λιγότερους λογαριασμούς.  Είπε επίσης ότι το αυξημένο κόστος οφείλεται στη φορολογία, τα έξοδα προσωπικού και τις εποπτικές απαιτήσεις. Σημείωσε επίσης ότι για φοιτητές, συνταξιούχους και λήπτες ΕΕΕ δεν επιβάλλονται χρεώσεις στο λογαριασμό με εξαίρεση τα έξοδα διαχείρισης. Ανέφερε ακόμα ότι η τράπεζα προσφέρει τον βασικό λογαριασμό σε όλους τους πελάτες με χρεωστική κάρτα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κυριάκος Χατζηγιάννης ανέφερε ότι τα τραπεζικά τέλη έχουν επιβληθεί μονομερώς από τις τράπεζες χωρίς να ακούσουν τον οποιοδήποτε. Είπε ότι κάλεσαν τις τράπεζες να παγώσουν τις αυξήσεις και να μελετηθούν άλλα σενάρια οικονομικής επιβίωσής τους και αύξησης της κερδοφορίας τους. Ανέφερε ότι δύο μόνο τράπεζες σε περιβάλλον ολιγοπωλίου επιβάλουν φορολογία προκειμένου να επιβιώσουν και αυτό είναι απαράδεκτο. Είπε επίσης ότι η Βουλή θα πρέπει να δώσεις τέλος σε αυτή την ανεξέλεγκτη και αδιαφανή πρακτική των τραπεζών, προβαίνοντας σε διαφοροποίηση νομοθεσιών όχι μόνο για τους λογαριασμούς με βασικά χαρακτηριστικά αλλά και για προστασία του καταναλωτή κ.α.

Ανέφερε ακόμα ότι ο Διοικητής της ΚΤΚ έχει εξουσία για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και δεν αρκεί να λέμε ότι προκειμένου να διασφαλίζουμε την κερδοφορία των τραπεζών να αφήνουμε στο απυρόβλητο τους τρόπους κερδοφορίας. Οφείλει και ο διοικητής της ΚΤΚ, όπως είπε, να ταρακουνήσεις τις τράπεζες για το θέμα.

Σε δηλώσεις του ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε ότι οι αυξήσεις της Ελληνικής Τράπεζας και αυτές που προτίθεται να επιβάλει η Τράπεζα Κύπρου είναι προκλητικές και απαράδεκτες και ότι η Τράπεζα Κύπρου θα αυξήσει κατά 300% τα έξοδα διαχείρισης τρεχούμενου λογαριασμού, ενώ η Ελληνική Τράπεζα κατά 45%. Κατήγγειλε επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες του οι τράπεζες αυτές αγοράζουν τα βιβλιάρια επιταγών προς 2,5 ευρώ μόνο και τα πωλούν προς 20 και 30 ευρώ. Έκανε λόγο για πραγματική κλοπή και κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν σε έρευνα.

Την ίδια ώρα έκανε λόγο για καταγγελίες από πολίτες ότι δεν τους αφήνουν να μετατρέψουν τους λογαριασμούς τους σε λογαριασμούς με βασικά χαρακτηριστικά αν δεν ξοφλήσουν παρατραβήγματα και τους ζητούν να υπογράψουν δήλωση ότι δεν θα ανοίξουν λογαριασμό σε άλλη τράπεζα.

Χαρακτήρισε επίσης απαράδεκτο που η ΚΤΚ και το ΥΠΟΙΚ εξακολουθούν να δηλώνουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, αφήνοντας τους πολίτες χωρίς προστασία. Ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ ετοιμάζει πρόταση νόμου με στόχο τη διερεύνηση του πεδίου προστασίας των καταναλωτών τόσο όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή ανέφερε ότι δική τους πρόθεση είναι να ετοιμάσουν πρόταση νόμου που να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του διατάγματος που εκδίδει ο Υπουργός Οικονομικών έτσι ώστε εκτός από φυσικά πρόσωπα να περιλαμβάνονται και νομικά πρόσωπα.  Επίσης είπε, θα πρέπει να διευρυνθεί και ο κατάλογος με τις τραπεζικές συναλλαγές με πλαφόν χρεώσεων αλλά και τα είδη τραπεζικών λογαριασμών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω διάταγμα.

Η πολιτεία και θεσμοί είπε θα πρέπει να ζητήσουν εξαίρεση από την ευρωπαϊκή οδηγία ή και επέκταση στους υπόλοιπους λογαριασμούς. Η ΔΗΠΑ είπε είναι έτοιμη να ανοίξει και άλλα κεφάλαια ώστε να επανέλθει η ισορροπία μεταξύ τραπεζών και πολιτών.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης κατήγγειλε ότι εκτός από τις υφιστάμενες χρεώσεις οι τράπεζες επιβάλουν και άλλες χρεώσεις που δεν περιγράφονται εκ των προτέρων στον πελάτη ή σε οποιοδήποτε τιμοκατάλογο και αναφέρθηκε σε προσωπική του εμπειρία, που κλήθηκε από την Τράπεζα Κύπρου να καταβάλει 400 ευρώ για έλεγχο επιταγής που θα κατέθετε μετά από πώληση ακινήτου, ενώ αυτή είχε προηγουμένως ελεγχθεί από την Ελληνική Τράπεζα. Είπε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την χρέωση αυτή παρά την τελευταία στιγμή.

Πρόσθεσε ακόμα ότι θα πρέπει να δοθεί ευκαιρία στον κόσμο να επωφεληθεί από τη δημιουργία λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν έχουν δοθεί τα σωστά μηνύματα. Παράλληλα είπε ότι θα ακολουθήσουν νέες συνεδριάσεις που θα επικεντρωθούν σε νέες χρεώσεις.

Εκ μέρους του ΕΛΑΜ ο Γεάδης Γεάδη είπε ότι οι τράπεζες προκαλούν με την ασυδοσία και τις υπερχρεώσεις τους σε μια περίοδο αύξησης της τιμής των βασικών αγαθών  και ακρίβειας και ζήτησε να μετατραπεί το κράτος σε κράτος από κράτος προστασίας των τραπεζών σε κράτος προστασίας των πολιτών.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Συμπληρωματική ενημέρωση:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (διαφωτιστικό φυλλάδιο που εκδόθηκε δυνάμει του περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμου του 2017 (64(Ι)/2017)

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Περιμένουν στη γωνιά τις τράπεζες

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων