Επιτροπή Ενέργειας: Πλαφόν καυσίμων, καταχρηστικές ρήτρες σε δανειακές συμβάσεις και πνευματικά δικαιώματα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 12/07/2022, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

Συμμόρφωση των αρμόδιων αρχών του κράτους σε σχέση με τις καταχρηστικές ρήτρες σε δανειακές συμβάσεις

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τρόποι πρακτικής συμμόρφωσης των αρμόδιων αρχών του κράτους σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες σε δανειακές συμβάσεις.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε πως αν εφαρμοζόταν το δίκαιο της ΕΕ θα σήμαινε ότι οι δικαστές αυτεπάγγελτα θα μπορούσαν να εξετάζουν θέματα καταχρηστικών ρητρών σε οποιαδήποτε υπόθεση, κάτι που δεν γίνεται στην Κύπρο.

Είπε πως ρώτησαν Εθνικά κοινοβούλια των χωρών της Ένωσης κατά πόσον έχουν εναρμονιστεί και έχουν λάβει απαντήσεις από 18 κοινοβούλια, με τα πλείστα να απαντούν πως έχουν υιοθετήσει πλήρως την οδηγία δίνοντας προστασία στους δανειολήπτες.

Όπως είπε, σήμερα θα τους δοθεί η νομική γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν με νομοθετικές ρυθμίσεις, για το νομοσχέδιο περί προστασίας του καταναλωτή και σημείωσε ότι «αυτή είναι η 9η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ και είναι άξιο απορίας πώς η Γενική Εισαγγελία δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία». «Ως μέλος της ΕΕ οι οδηγίες είναι εκεί για να προστατεύσουν τον κόσμο και δεν είναι προαιρετικές αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακολουθούμε», είπε και πρόσθεσε πως η συζήτηση θα συνεχιστεί αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο να ενσωματώσουν όλες τις πρόνοιες της οδηγίας αυτής.

Από την πλευρά του ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε πως είναι με ικανοποίηση που άκουσαν σήμερα από την εκπρόσωπο της υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, ότι οι υποθέσεις που αφορούσαν αποφάσεις της υπηρεσίες για καταχρηστικές ρήτρες σε δανειακές συμβάσεις με τράπεζες έχουν προχωρήσει στο Δικαστήριο και ήδη έχουμε μια απόφαση. «Αναμένουμε μια σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας για τις τελευταίες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Σεπτέμβρη θα το ξανασυζητήσουμε», είπε.

Ο κ. Κώστα είπε πως στόχος είναι να σταματήσει αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο των καταχρηστικών ρητρών σε συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής για να προστατευθούν οι πολίτες.

«Κάναμε μεγάλο αγώνα εδώ και χρόνια, από το 2017 που μάθαμε τυχαία στην Επιτροπή ότι υπάρχουν 59 αποφάσεις της υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για καταχρηστικές ρήτρες σε δανειακές συμβάσεις και σε συμβάσεις με developers, για να φτάσουν αυτές οι υποθέσεις στο Δικαστήριο», είπε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ ανέφερε στη συνέχεια πως η Κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγή της Νομοθεσίας έτσι ώστε αυτεπάγγελτα να μπορούν τα Δικαστήρια να παρεμβαίνουν και να εξετάζουν περιπτώσεις καταχρηστικών ρητρών, κάτι που εφαρμόζεται στην ΕΕ.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Στη δικαιοσύνη υποθέσεις για καταχρηστικές ρήτρες

Τα γενικά και ειδικά προβλήματα σε κάθε βιομηχανική και βιοτεχνική περιοχή στην Κύπρο

Η Επιτροπή άρχισε, παρουσία των κυβερνητικών αρμόδιων και των εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε θέματα που απορρέουν από την επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στη Γ΄ Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα (Άγιος Συλάς), την οποία πραγματοποίησε στις 29 Απριλίου 2022.

Η Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προώθηση των εγερθέντων ζητημάτων, αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) η τροποποίηση του περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) Νόμου του 2004, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να εκδίδει διάταγμα, με το οποίο να καθορίζει ανώτατες τιμές πώλησης για όλα ή μερικά από τα πετρελαιοειδή, και όταν επικρατούν στην αγορά ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επιβάλλουν συγκράτηση της αύξησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, καθώς και για την προστασία των καταναλωτών.

(β) η τροποποίηση των Περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις Νόμων του 2012 και του 2018, έτσι ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εξουσιών του Υπουργού με τη συμπερίληψη της δυνατότητας καθορισμού ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η παρεμπόδιση της αθέμιτης κερδοφορίας οποιουδήποτε εμπλεκόμενου στη χονδρική ή/και λιανική πώληση των προϊόντων, τα οποία καθορίζονται στο Παράρτημα του Νόμου, σε περιόδους που παρουσιάζονται διαταραχές των συνθηκών της παγκόσμιας οικονομίας και των εφοδιαστικών αλυσίδων συγκεκριμένων προϊόντων ή πρώτων υλών.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε πως η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να στείλει την Πέμπτη 14/07/022 την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ (πρώτο σχέδιο νόμου) για το πλαφόν στα καύσιμα, υπενθυμίζοντας ότι η πρόταση έχει σκοπό την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, το να κλείσει κενά και να αφαιρέσει στρεβλώσεις.

Είπε πως στην πρόταση νόμου αφαιρούνται οι λέξεις «εύλογα» και «υπερβολικά» από την απόφαση του ή της Υπουργού για το πότε θα εκδώσει σχετικό διάταγμα, ενώ προστίθεται η προστασία του καταναλωτή και οι διεθνείς συνθήκες.

«Αυτό που ελπίζουμε τώρα είναι πως όλα τα κόμματα θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και κανένα δεν θα προχωρήσει να ζητήσει αναβολή γιατί κάτι τέτοιο θα στείλει την πρόταση νόμου για συζήτηση στα μέσα ή τέλη Σεπτεμβρίου», είπε.

Ο κ. Κώστα είπε πως αυτό που συμβαίνει με τα καύσιμα είναι αισχροκέρδεια καθώς τις τελευταίες εβδομάδες ενώ έχουμε μια αισθητή μείωση του πετρελαίου διεθνώς, βρισκόμενο στα 100 περίπου δολάρια το βαρέλι, στην Κύπρο δεν υπάρχουν μειώσεις αλλά αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

«Θέλουμε να δώσουμε ακόμα ένα όπλο στα χέρια του εκάστοτε Υπουργού Ενέργειας με απώτερο σκοπό και στόχο να προστατεύσουμε τον καταναλωτή, να προστατεύσουμε τους πολίτες.

Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο μέσω του οποίου καθορίζεται η άσκηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στα ψηφιακά και διασυνοριακά περιβάλλοντα. Οι κυριότερες νομοθετικές ρυθμίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, στη χορήγηση συλλογικών αδειών, στα δικαιώματα αναμετάδοσης προγραμμάτων μέσω απευθείας διαβίβασης, στις συμβάσεις εκμετάλλευσης δημιουργών και ερμηνευτών, στα έργα εικαστικών τεχνών που έχουν καταστεί κοινό κτήμα, στην προστασία των εκδόσεων τύπου σε σχέση με επιγραμμικές χρήσεις, στη πρόσβαση και διάθεση έργων σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία, στη χρήση πνευματικών δικαιωμάτων για έργα που δεν είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, και σε νέες εξαιρέσεις στο δικαίωμα ελέγχου πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Αντιδρούν για ν/σ πνευματικών δικαιωμάτων

Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση Νομοθεσίας με την οποία να συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου» (στο εξής «ΔΕΦΑ») και με σκοπό την προμήθεια Φυσικού Αερίου στη Δημοκρατία, τη διανομή και μεταφορά του εντός της Δημοκρατίας και την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση όλων των αναγκαίων υποδομών για την άσκηση των καθηκόντων και ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως το υποβάλει στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση.

Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, καθώς και της αποτρεπτικότητας των ποινών που δύναται η ίδια να επιβάλει.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως αναβάλει τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω