Επιτροπή Ενέργειας: Καθυστερήσεις επιστροφής ΦΠΑ και προβλήματα ρευστότητας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 31/05/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Οι μαζικές καθυστερήσεις που σημειώνονται στην επιστροφή του ΦΠΑ σε επιχειρήσεις και τα προβλήματα ρευστότητας που δημιουργούνται

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι μαζικές καθυστερήσεις που σημειώνονται στην επιστροφή του ΦΠΑ σε επιχειρήσεις και τα προβλήματα ρευστότητας που δημιουργούνται.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση, Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός, μετέφεραν στα μέλη της Επιτροπής τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω των καθυστερήσεων στην επιστροφή ΦΠΑ.

Ο Βουλευτής Κώστας Κώστα του ΑΚΕΛ, ανέφερε σε δηλώσεις του, μετά τη συνεδρία, ότι υπήρχαν και περιπτώσεις καθυστερήσεων που φτάνουν μέχρι και δύο χρόνια, ενώ, συνήθως, όταν υπάρχουν κάποια προβλήματα στις αιτήσεις, είναι γύρω στους έξι μήνες.

Επεσήμανε πως, όταν οι πολίτες οφείλουν φορολογίες στο κράτος, η κυβέρνηση απαιτεί την άμεση καταβολή τους και όταν αυτή καθυστερήσει, επιβάλλει βαρύτατα πρόστιμα, ενώ πολλές φορές πολίτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν, «οικογενειάρχες με παιδιά, καταλήγουν στη φυλακή».

Όταν το κράτος όμως, οφείλει χρήματα στους πολίτες, όπως για παράδειγμα επιστροφή ΦΠΑ, η φόρου εισοδήματος ή καταβολή αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις καθυστερεί υπερβολικά και χωρίς καμιά επιβάρυνση, είπε.

Ανάφερε ότι οι εκπρόσωποι  επιχειρήσεων, κυρίως της οικοδομικής βιομηχανίας, και οι αγροτικές οργανώσεις, αλλά και η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ, τους μετέφεραν το μέγεθος του προβλήματος με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην επιστροφή του ΦΠΑ, οι οποίες, όπως είπε, οφείλονται στις πρακτικές και διαδικασίες που ακολουθεί το Τμήμα Φορολογίας.

«Ως ΑΚΕΛ καλούμε το Τμήμα Φορολογίας, να απλοποιήσει τους ελέγχους που διενεργεί, στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών, στη σωστή στελέχωση του Τμήματος, στην περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού του, στην επίλυση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν, σήμερα έτσι ώστε να επιστρέφεται έγκαιρα ο ΦΠΑ στις επιχειρήσεις κυρίως σήμερα που ο τόπος περνά και πάλι μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση», είπε ο κ. Κώστα.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, ανάφερε σε δικές τους δηλώσεις ότι, κυρίως αυτό το πρόβλημα επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την οικοδομική βιομηχανία και στις γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

Εξήγησε ότι τα τελευταία 10 χρόνια, με την εισαγωγή της ρύθμισης της χρέωσης 0% ΦΠΑ από τις εταιρείες που ασχολούνται με τον οικοδομικό τομέα, όλες αυτές οι εταιρείες παρουσιάζουν κάθε περίοδο που κλείνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις για το ΦΠΑ, να έχουν μεγάλη επιστροφή φόρου. «Αυτός ο φόρος, όσο καθυστερεί να επιστραφεί στους δικαιούχους δημιουργεί τεράστια προβλήματα ρευστότητας. Το ίδιο συμβαίνει και για τις επιχειρήσεις του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα», πρόσθεσε.

Είπε ακόμα ότι αν ληφθούν υπόψη, τα προβλήματα των τελευταίων μηνών με την κατακόρυφη αύξηση των τιμών των αγαθών, «τα ποσά τα οποία καλούνται να εισπράξουν πίσω από την Υπηρεσία ΦΠΑ αυτές οι επιχειρήσεις, είναι τεράστια και δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα ρευστότητας και βιωσιμότητας».

Είπε ότι ενημερώθηκαν ότι το 2021 έγιναν περίπου €375 εκ. επιστροφές ΦΠΑ και πάνω από το 90% των αιτημάτων είχαν εξεταστεί. Το δε 60% των υπόλοιπων αιτημάτων, είπε, αφορά άτομα που φαίνεται ότι δεν έχουν συμμορφωθεί γενικότερα με την έγκαιρη υποβολή φορολογικών δηλώσεων όχι μόνο στο ΦΠΑ αλλά και στις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις είτε της εταιρίας είτε του ατόμου, είτε δεν έχουν καταθέσει τον διεθνή τραπεζικό λογαριασμό, το λεγόμενο ΙΒΑΝ.

Ο κ. Μυριάνθους είπε ότι έχουν ζητήσει από το Τμήμα Φορολογίας να εξευρεθούν πιο απλοποιημένοι τρόποι στην εξέταση αυτών των δηλώσεων, αλλά και την ίδια στιγμή να ενημερώσουν όλους τους δικαιούχους που έχουν κάποιες εκκρεμότητες, ώστε να παίρνουν έγκαιρα πίσω τον φόρο που δικαιούνται.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε την εξέταση των πιο πάνω σχεδίων νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης (ελέγχου) των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών, των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000) και το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000), αντίστοιχα, μέσω εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας διαβεβαίωσης, η οποία υποχρεωτικά διεξάγεται από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο.

(β) η τροποποίηση του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου και του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, αντίστοιχα, ώστε οι διατάξεις τους να εναρμονιστούν με την προτεινόμενη τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου που αναφέρεται πιο πάνω.

(γ) η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης (ελέγχου) των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών, των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) μέσω εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας διαβεβαίωσης, η οποία υποχρεωτικά διεξάγεται από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να μειωθεί αφενός ο διοικητικός φόρτος των πολύ μικρών επιχειρήσεων και αφετέρου να αντιμετωπιστεί πρακτικά το θέμα που αφορά στο πραγματικό κόστος που επωμίζονται οι εταιρείες και οι ελεγκτικοί οίκοι, λόγω της εργασίας που διενεργείται σήμερα σε σύγκριση με το πραγματικό όφελος που έχουν αμφότεροι.

Σύμφωνα με τον κ. Μυριάνθους, η πρόταση νόμου για την αλλαγή διαδικασίας ελέγχου, στις μικρές επιχειρήσεις αναμένεται να σταλεί σε δύο εβδομάδες στην Ολομέλεια για ψήφιση.

Είπε ότι επανεξέτασαν κατά τη συνεδρία τις προτάσεις νόμου που είχαν καταθέσει για την αλλαγή διαδικασίας ελέγχου στις μικρές επιχειρήσεις μετά από κάποιες εισηγήσεις ή επιφυλάξεις του Τμήματος Φόρου Εισοδήματος και του Εφόρου Εταιρειών. Για να απαλλάσσεται μια εταιρεία του κανονικού ελέγχου και να βγαίνει με τη διαδικασία της επισκόπησης, πρόσθεσε, θα πρέπει ο κύκλος εργασιών της να είναι μέχρι €200,000, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει ενοίκια, τόκους και μερίσματα και δεν θα συμπεριλαμβάνει μεμονωμένη πώληση ακινήτου ή μετοχών όταν αυτή η πώληση δεν είναι μέσα στις συνήθεις δραστηριότητες της εταιρεία. Την ίδια στιγμή, είπε, το ύψος του ενεργητικού έχει καθοριστεί στις €500,000.

Εξήγησε ότι μια εταιρεία, για να μην προχωρά σε έλεγχο, αλλά σε επισκόπηση στους λογαριασμούς της, θα πρέπει τα δύο τελευταία συνεχόμενα χρόνια να μην έχει ξεπεράσει τις €200,000 ανά έτος, σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών.

«Η πρόταση νόμου, όπως έχει διαμορφωθεί θα πάει σε δύο εβδομάδες για ψήφιση,» είπε. Πρόσθεσε ότι έχει ξεκαθαρίσει ότι το ίδιο θα γίνει και για τις επιχειρήσεις αυτοτελώς εργαζομένων που μέχρι σήμερα είναι υποχρεωμένοι να κλείνουν ελεγμένους λογαριασμούς όταν ξεπερνούν τις €70,000.

Ως εκ τούτου, είπε, διαμορφώνεται κατάλληλα και ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος.

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να μειωθεί, από πεντακόσια ευρώ (€500) σε εκατό πενήντα (€150), το ανώτατο όριο της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης που δύναται να επιβληθεί σε εταιρεία που παραλείπει να παραδώσει ετήσια έκθεσή της στον Έφορο Εταιρειών εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας.

Αυτεπάγγελτο θέμα για τις καταχρηστικές ρήτρες, εγγράφει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, ο Παπαδούρης

Την ανάγκη έναρξης συζήτησης του θέματος των καταχρηστικών ρητρών για την προστασία των δανειοληπτών, έθεσε την Τρίτη 31/02/2022 ο Βουλευτής  του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, ο οποίος ενέγραψε αυτεπάγγελτο θέμα για τις καταχρηστικές ρήτρες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι ενέγραψε αυτεπάγγελτο θέμα για καταχρηστικές ρήτρες, «ως απότοκο» πρόσφατης απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ, που αφορά τις καταχρηστικές ρήτρες.

Είπε ότι είναι «ένα μεγάλο κεφάλαιο, διαχρονικό στην Κύπρο» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα συζητηθεί άμεσα.

«Κρίναμε ότι με την απόφαση αυτή, πρέπει να ανοίξει ένα κεφάλαιο συζήτησης για να δούμε επιτέλους το κράτος πώς προστατεύει τους καταναλωτές (δανειολήπτες), στο θέμα των καταχρηστικών ρητρών,» πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε σε πρόσφατη απόφαση ημερομηνίας 17 Μαΐου, 2022, η οποία, είπε, «είναι ξεκάθαρη στο τι εισηγείται, αυτεπάγγελτα στους δικαστές των επαρχιακών δικαστηρίων».

Εξέφρασε την ελπίδα ότι, τόσο το Ανώτατο Δικαστήριο, όσο και η Γενική Εισαγγελία θα προχωρήσουν με οδηγίες προς τους επαρχιακούς δικαστές, εκεί που εντοπίζουν θέματα καταχρηστικών ρητρών, αυτεπάγγελτα, να προχωρούν να ελέγχουν τις συμβάσεις, και να βασίζουν τις αποφάσεις τους βάση του ελέγχου αυτού, που, λογικά θα έχουν κάνει.

Απαντώντας σε ερώτηση, για το τι σημαίνει αυτεπάγγελτη έρευνα από δικαστές, ο κ. Παπαδούρης, ότι αν για παράδειγμα οι δυο διάδικοι δεν επικαλούνται ότι υπάρχει θέμα καταχρηστικών ρητρών, η απόφαση του Δικαστηρίου λέει ξεκάθαρα ότι καθ’ όλη τη διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης, αν ο επαρχιακός δικαστής εντοπίσει ότι υπάρχει θέμα κατάχρησης, τότε πρέπει να το θέσει και να το λάβει υπόψιν στην απόφαση που θα βγάλει, εντελώς αυτεπάγγελτα χωρίς καν να ζητηθεί.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα