Επιτροπή Ενέργειας: Διορισμός Αρχής Παιγνίων με νέα κυβέρνηση και εγγραφή αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/02/2023, εξέτασε την επιστολή του Υφυπουργού Τουρισμού, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2022, αναφορικά με τον διορισμό μελών της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου με βάση τις διατάξεις του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου του 2015. 

Τον διορισμό των νέων μελών της Αρχής Παιγνίων με τη νέα κυβέρνηση ζητά η πλειοψηφία της Επιτροπής  

Ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να διορίσουν τα τρία νέα μέλη της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου, δήλωσε η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που τάχθηκε αρνητικά στον διορισμό των τριών νέων μελών έτσι όπως προτάθηκε από το παρόν Υπουργικό Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι τα μέλη της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου είναι εφτά και για τις τρεις εκ των θέσεων η θητεία ολοκληρώνεται. 

Αναφέρεται επίσης, ότι στις 30 Νοεμβρίου 2022, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε ως μέλη της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου, για τετραετή θητεία, από τις 6.2.2023, μέχρι τις 5.2.2027 τους Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη, Χριστόφορο Χριστοφόρου και Κωνσταντίνο Μούντουκκο. 

Σημειώνεται ότι την αιχμή του δόρατος αποτελεί ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, ο οποίος σύμφωνα με το ΑΚΕΛ και την ΕΔΕΚ δεν μπορεί να εποπτεύει το καζίνο και την ίδια ώρα οι σύνδεσμοι των ξενοδόχων ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ να είναι μέλη του ΚΕΒΕ. 

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής, εκ μέρους του ΔΗΣΥ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κυριάκος Χατζηγιάννης, είπε ότι δημιουργείται κενό, δεν είναι ομαλή η λειτουργία της συγκεκριμένης Αρχής και θα πρέπει να προχωρήσουν οι διορισμοί. Κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατή από πλευράς Επιτροπής η δημιουργία πλειοψηφίας για τα τρία μέλη, οπόταν κλείνει το θέμα και ως εκ τούτου επανέρχεται με τη νέα κυβέρνηση. 

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι με βάση το άρθρο 20 του Περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου του νόμου 158(Ι) του 1999 για να είναι νόμιμα συγκροτημένο ένα διοικητικό όργανο πρέπει να παρίστανται όλα τα μέλη, εκτός εάν προβλέπεται ρητά από το νόμο. Εδώ, είπε, υπάρχει ξεκάθαρη διάταξη στο νόμο, το 10β, το οποίο ερμηνεύεται ότι με τα τέσσερα μέλη, που σημαίνει και απαρτία. Σημείωσε ότι μπορεί ξεκάθαρα η Αρχή Παιγνίων να λειτουργήσει για αυτό το διάστημα μέχρι την 1η Μαρτίου, χωρίς να επηρεάζονται οι αποφάσεις. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, είπε ότι «ως ΑΚΕΛ, επιμένουμε ότι θα έπρεπε οι διορισμοί αυτοί να γίνουν από τη νέα κυβέρνηση αφού την ερχόμενη βδομάδα θα έχουμε νέο Υφυπουργό Τουρισμού». Δεν έχουμε ως κόμμα, συνέχισε, τίποτε προσωπικό με τον κ. Αγκαστινιώτη, θεωρούμε όμως ότι είναι λάθος ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ να είναι μέλος της Αρχής Παιγνίων που θα ελέγχει συγκεκριμένες επιχειρήσεις όπως είναι το καζίνο. Την ίδια θέση εξέφρασε εντός της Επιτροπής και ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, είπε ότι εντός των επόμενων ημερών θα δώσει διαβεβαίωση ο  νέος Πρόεδρος και θα γίνουν τα πράγματα με τη νέα κυβέρνηση. 

Από την πλευρά του ο Βουλευτής ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους ανέφερε ότι ως ΕΔΕΚ, εκφράσαμε τη θέση ότι με το ίδιο τρόπο που ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει αφήσει τον διορισμό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ να γίνει από τον νέο Πρόεδρο, με το ίδιο σκεπτικό αυτός ο διορισμός θα πρέπει να γίνει από τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. 

Πρόσθεσε ότι «δεν έχουμε οποιοδήποτε ζήτημα για τα ονόματα τα οποία έχουν προταθεί, αλλά θεωρούμε ότι το τυπικό της διαδικασίας πρέπει να τηρηθεί». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: «Όχι» στα νέα μέλη αρχής εποπτείας καζίνο 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τις ακόλουθες προτάσεις νόμου: 

Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022 

Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) να παραταθεί η μεταβατική περίοδος για εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, για ακόμη ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2024 και 

(β) να καθορισθεί ότι για την εγγραφή αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος στο Μητρώο του Υφυπουργείου Τουρισμού, με την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται, εκτός από το καθορισμένο τέλος, πρόσφατος λογαριασμός του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στο υποστατικό, στην οποία περιλαμβάνεται βεβαίωση ότι τηρούνται, πέραν των υφιστάμενων ρυθμίσεων και ορισμένες πρόσθετες προϋποθέσεις.  

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, και εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Τουρισμού, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, εκπρόσωποι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Συνδέσμου Αυτοεξυπηρετούμενων Τουριστικών Καταλυμάτων και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ). 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης, δήλωσε ότι εκεί και όπου υπάρχει υπευθυνότητα και πολιτική βούληση επιλύονται διαχρονικά προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτό, πρόσθεσε, συνέβη σήμερα στην Επιτροπή, όπου για τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, που είναι δεκάδες χιλιάδες, «κάναμε σημαντικό βήμα προόδου για εγγραφή τους στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, διασφαλίζοντας πλήρως τις ανάγκες διαχείρισης πιθανών κινδύνων καθώς επίσης, πατάσσοντας την οποιαδήποτε αχρείαστη γραφειοκρατική απαίτηση». 

Σημείωσε ότι δόθηκε, εκεί και όπου χρειάζεται, μία μεταβατική περίοδος «καθαρά στοχευμένη και όχι στα τυφλά προκειμένου όταν και εφόσον ανακοινωθούν τα τοπικά σχέδια να μπορέσουν να υποβάλλουν την τελική τους άδεια οικοδομής και με τον τρόπο αυτό να επιλύσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων». Η μεταβατική περίοδος, είπε, για εκείνη την κατηγορία καταλυμάτων που επηρεάζονται είναι μέχρι το τέλος του 2024. 

Δήλωσε ότι αυτό γίνεται για να μπορέσουν όλοι αυτοί να εγγραφούν στο μητρώο και να μπορέσουν να ασκούν την τουριστική υπηρεσία μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο ή μέσα από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. 

Αναφερόμενος στα κριτήρια τα οποία θα δείχνουν ότι ένα κατάλυμα είναι αυτοεξυπηρετούμενο ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι «ένας μόνο μετρητής ηλεκτρικού ρεύματος είναι αρκετός και το κριτήριο της αυτοεξυπηρέτησης θα καθορίζεται και θα ελέγχεται από την ίδια την τοπική αρχή με μία βεβαίωση η οποία θα προσκομίζεται στο Υφυπουργείο Τουρισμού». 

Πρόσθεσε ότι στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής θα τεθεί το κείμενο προς τελική έγκριση και μετά στην Ολομέλεια για ψήφιση. 

Ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι θα καταθέσει πρόταση νόμου βάσει της οποίας το τέλος διανυκτέρευσης δεν θα εισπράττεται πλέον από τις τοπικές αρχές με τον σημερινό τρόπο, αλλά στο τιμολόγιο πληρωμής στο ξενοδοχείο ή στο κατάλυμα θα αναγράφεται πάνω και το τέλος διανυκτέρευσης και ως εκ τούτου, με αυτόν τον μηχανισμό, οι τοπικές αρχές θα μπορέσουν να εισπράττουν τα τέλη διανυκτέρευσης. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, ανέφερε ότι μετά από μια μακρά και εποικοδομητική συζήτηση που έγινε καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια πρόταση νόμου με την οποία συμφωνούν οι επηρεαζόμενοι, το αρμόδιο Υφυπουργείο, η Επιτροπή στο σύνολό της ώστε να κλείσουμε κενά στη νομοθεσία, να αφαιρέσουμε στρεβλώσεις και να λύσουμε προβλήματα που διαφάνηκαν μετά την εφαρμογή της νομοθεσίας πριν από περίπου δεκαπέντε μέρες. 

Επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό που βρέθηκε μια προσωρινή λύση για κάποια καταλύματα που σήμερα δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν γιατί επίκειται αλλαγή των τοπικών σχεδίων, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Αγίας Νάπας. Ανέφερε επίσης, ότι είναι εξίσου σημαντικό ότι βρέθηκε λύση και στο ζήτημα της αδειοδότησης για οικοδομές που έχουν περισσότερα από ένα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και χρειάζονταν το κάθε κατάλυμα να έχει το δικό του μετρητή ηλεκτρισμού από την ΑΗΚ. «Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας, ως κόμμα γιατί με αυτή την πρόταση θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα», είπε ο κ. Κώστα. 

Υπενθύμισε ακόμη ότι ο λόγος που ψηφίστηκε η πρόταση νόμου πριν τρία χρόνια ήταν για να αρθεί η παρανομία, να μην υπάρχει πλέον φοροδιαφυγή, και να υπάρχει έλεγχος σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Επισήμανε ότι τα κριτήρια θα πρέπει να είναι απλά ούτως ώστε να μην μείνει κανείς εκτός αδειοδότησης. 

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, δήλωσε από πλευράς του ότι στην εφαρμογή της νομοθεσίας των καταλυμάτων, οι ενδιαφερόμενοι που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Υφυπουργείου Τουρισμού, θα πρέπει να παρουσιάσουν τα διάφορα δικαιολογητικά ώστε να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν. Έχουν γίνει, πρόσθεσε, κάποιες προτάσεις ώστε οι διαδικασίες να γίνουν πιο ευέλικτες και την ίδια στιγμή να δοθεί ο χρόνος σε αυτούς που αντιμετωπίζουν ζητήματα σε ό,τι αφορά την αλλαγή χρήσης των υποστατικών τους να μπορέσουν να κάνουν τις αιτήσεις και τις απαραίτητες ρυθμίσεις. 

Συμπλήρωσε ότι είναι ευθύνη του Υφυπουργείου να τηρήσει την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας και την ίδια στιγμή η κάθε τοπική αρχή να δει κατά πόσον τα υποστατικά αυτά, τα οποία αδειοδοτούνται, πληρούν πλήρως τους όρους και τους κανονισμούς. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον