Επιτροπή Ενέργειας: Απλοποίηση διαδικασίας ελέγχου οικονομικών καταστάσεων εταιρειών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 05/04/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου, σκοπός των οποίων είναι:

(α) Η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 26(β) του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ.4) Νόμου του 2020 μετατεθεί από την 1η Απριλίου 2021 στις 01 Ιουνίου 2021. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω άρθρα αφορούν την επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης από τον έφορο σε εταιρίες για παράλειψη υποβολής εντύπων και εγγράφων.

(β) Η τροποποίηση του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, ώστε  να απλοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης (ελέγχου) των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών, των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000) και το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000), αντίστοιχα , μέσω εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας βεβαίωσης , η οποία διεξάγεται υποχρεωτικά από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε αφενός να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου να αντιμετωπιστεί πρακτικά το θέμα που αφορά στο πραγματικό κόστος που επωμίζονται οι εταιρείες και οι ελεγκτικοί οίκοι από την εργασία που διενεργείται σήμερα σε αντιπαραβολή με το πραγματικό όφελος που έχουν αμφότεροι.

(γ) Η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης (ελέγχου) των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών, των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000) και το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000), αντίστοιχα, μέσω εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας διαβεβαίωσης, η οποία υποχρεωτικά διεξάγεται από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο.

(δ) Η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης (ελέγχου) των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000), μέσω εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας διαβεβαίωσης, η οποία υποχρεωτικά διεξάγεται από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, την Επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα όρια όσον αφορά το ύψος του κύκλου εργασιών και του συνόλου του ισολογισμού των εταιρειών, των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις θα δύναται να υπόκεινται σε απλοποιημένη διαδικασία βεβαίωσης (ελέγχου).

Η Επιτροπή, αφού ζήτησε από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες περαιτέρω στοιχεία όσον αφορά τις εγγεγραμμένες εταιρείες στην Κύπρο για σκοπούς καθορισμού των πιο πάνω ορίων, αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί των υπό αναφορά προτάσεων νόμου σε επόμενη συνεδρία της.

«Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις σε μια περίοδο που τα κόστη είναι αυξημένα από άλλους παράγοντες αλλά ταυτόχρονα να μην μειώσουμε τα κίνητρα κατά της φοροδιαφυγής», ανέφερε σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης, προσθέτοντας πως «προσπαθούμε να διασκεδάσουμε τις ανησυχίες του Εφόρου Φορολογίας, ώστε από μια να υπάρχει λογοδοσία και από την άλλη να αποφεύγεται το φαινόμενο της φοροδιαφυγής».

Είπε πως η αρχική πρόνοια της πρότασης νόμου αφορά σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι €700.000, αλλά πρόσθεσε πως θα υπάρξει διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς.

Στις δικές του δηλώσεις, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, είπε πως υπάρχει ομοθυμία να προωθήσουν το όλο θέμα, αλλά υπάρχουν διαφορές σε σχέση με το ύψος όσον αφορά τον κύκλο εργασιών και των ισολογισμών.

«Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε χρειάζεται η εκτελεστική εξουσία να μας βοηθήσει και σήμερα δυστυχώς Υπουργεία ή Υπηρεσίες του κράτους προσπάθησαν να βάλουν κάποια προσκόμματα», πρόσθεσε.

Ο κ. Κώστα επέκρινε το γεγονός ότι η οδηγία ήλθε από το 2013, εδώ και εννέα χρόνια, είχαμε εναρμονιστεί το 2015 ως Βουλή και από το 2015 αναμέναμε να έλθουν οι ρυθμίσεις για να βοηθήσουμε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να κατατεθεί νομοσχέδιο από τη εκτελεστική εξουσία, όπως είπε.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε πως με τη θέση για εισαγωγή της απλοποιημένης διαδικασίας για εταιρείες με κύκλο εργασιών μέχρι €200.000 και αντίστοιχο μέγεθος ισολογισμού, συμφωνεί και το Τμήμα Φορολογίας, η Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών.

«Η δική μας η άποψη που εκφράστηκε στην Επιτροπή Εμπορίου», εξήγησε, «είναι ότι καλό θα ήταν εφόσον πρόκειται για την εισαγωγή ενός νέου θεσμού, μιας νέας διαδικασίας έστω και καθυστερημένα στην Κύπρο, καλύτερα να κάνουμε μικρά, συντηρητικά προσεκτικά βήματα έτσι ώστε να μην δημιουργήσουμε μεγάλες διακυμάνσεις ή μεγάλες αλλαγές, να μπορούμε στην πορεία να ελέγχουμε τη εξέλιξη της εφαρμογής της νέας διαδικασίας και αναλόγως να αυξήσουμε ή να μειώσουμε το ποσό του κύκλου εργασιών ή του ισολογισμού ή και των δύο».

Εκ μέρους της ΕΔΕΚ, ο Ηλίας Μυριάνθους είπε πως η πρόταση που συνυπογράφει ο ίδιος μαζί με τον Μάριο Μαυρίδη του ΔΗΣΥ και τους Μιχάλη Γιακούμη και Αλέκο Τρυφωνίδη της ΔΗΠΑ, διαλαμβάνει για εταιρείες με κύκλο εργασιών €700.000 ετησίως και ισολογισμού μέχρι €1 εκατομμύριο, ενώ η ευρωπαϊκή οδηγία προτείνει για εταιρείες με ελάχιστο κύκλο εργασιών €350.000 και €700.000 για περιουσιακά στοιχεία.

«Αναμφίβολα θα γίνει μια συζήτηση για να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση ώστε να πάμε ομόφωνα», είπε, προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι να ελαφρυνθούν οι μικρές επιχειρήσεις από το αυξημένο διοικητικό κόστος.

Τέλος, ο Μιχάλης Γιακουμή της ΔΗΠΑ, ανέφερε ότι η διαδικασία προνοεί την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων με τη μέθοδο της επισκόπησης και όχι εξελεγμένους λογαριασμούς, κάτι που ελαφρύνει το κόστος για μια μικρή επιχείρηση, ενώ βοηθά και μικρότερα ελεγκτικά γραφεία, που βρίσκονται σε δυσμένεια έναντι των μεγάλων ελεγκτικών γραφείων, όπως είπε.

Λέγοντας ότι η πρότασή τους διαλαμβάνει για εταιρείες με κύκλο εργασιών €700.000 και ισολογισμού €1 εκατ., ο κ. Γιακουμή πρόσθεσε ωστόσο πως «στα πλαίσια εξεύρεσης συναίνεσης είμαστε ανοικτοί να συζητήσουμε το ύψος των ποσών».

Σημείωσε τέλος ότι το ίδιο πρέπει να συμβεί και για τους αυτοτελώς εργαζομένους, με όριο  επισκόπησης από τις €70.000 μέχρι τις €150.000 και πέραν του ποσού αυτού να καταρτίζονται εξελεγμένοι λογαριασμοί.

Όπως αναφέρθηκε, στην επόμενη συνεδρία η Επιτροπή εξετάσει νέα κείμενα και εισηγήσεις, ενώ ζητήθηκαν στοιχεία από το Τμήμα Φορολογίας και το Υπουργείο Εμπορίου για να διακριβωθεί ποιο είναι το ποσοστό των εταιρειών που θα επηρεαστούν αναλόγως με τα κριτήρια ποσά που θα καθοριστούν.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: «ΟΚ» ΥΠΟΙΚ, εφορίας για εξαίρεση χιλιάδων εταιρειών από έλεγχο

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω