Επιτροπή Ενέργειας: Απλοποίηση διαδικασίας ελέγχου οικονομικών καταστάσεων εταιρειών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 10/05/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω προτάσεων νόμου στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης (ελέγχου) των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών, των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000) και το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000), αντίστοιχα, μέσω εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας διαβεβαίωσης, η οποία υποχρεωτικά διεξάγεται από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο.

Σκοπός της δεύτερης και τρίτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου και του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, αντίστοιχα, ώστε οι διατάξεις τους να εναρμονιστούν με την προτεινόμενη τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου που αναφέρεται πιο πάνω.

Σκοπός της τέταρτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης (ελέγχου) των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών, των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) μέσω εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας διαβεβαίωσης, η οποία υποχρεωτικά διεξάγεται από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να μειωθεί αφενός ο διοικητικός φόρτος των πολύ μικρών επιχειρήσεων και αφετέρου να αντιμετωπιστεί πρακτικά το θέμα που αφορά στο πραγματικό κόστος που επωμίζονται οι εταιρείες και οι ελεγκτικοί οίκοι, λόγω της εργασίας που διενεργείται σήμερα σε σύγκριση με το πραγματικό όφελος που έχουν αμφότεροι.

Στο πλαίσιο της συζήτησης την Επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα όρια όσον αφορά το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών και του συνόλου του ισολογισμού των εταιρειών των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις θα δύναται να υπόκεινται σε απλοποιημένη διαδικασία βεβαίωσης (ελέγχου), εξετάζοντας παράλληλα τα στοιχεία που υπέβαλαν τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα. Η Επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία της.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης, είπε σε δηλώσεις του ότι στόχος είναι να μειώθει το κόστος συμμόρφωσης των μικρών επιχειρήσεων με την υποβολή λογαριασμών οι οποίοι να μην είναι σε τόσο βάθος όσο είναι οι πλήρως ελεγμένοι λογαριασμοί.

«Αφορά ένα μεγάλο ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων και θα βοηθήσει τόσο στη μείωση κόστους αυτών των επιχειρήσεων αλλά και στην επιβίωση τους», είπε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, εξέφρασε την ικανοποίηση του κόμματος με τη σημερινή κατάληξη, και το γεγονός, όπως είπε, ότι «όλα τα κόμματα συμφωνήσαμε και πάμε στην Ολομέλεια της Βουλής με μια πρόταση νόμου».

Είπε ότι το ΑΚΕΛ συνέβαλε θετικά στη συζήτηση και κατέθεσε απόψεις και εισηγήσεις. «Φάνηκε στην πράξη η βούληση όλων μας να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να τυγχάνουν των ιδίων υποχρεώσεων όπως μεγάλες επιχειρήσεις με ανεξάντλητους πόρους, ανθρώπινους και μη. Είπε ότι υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία από το 2012 η οποία επιτρέπει στα Κράτη Μέλη να χρησιμοποιούν πιο απλοποιημένες, πιο φιλικές προς τον μικρό επιχειρηματία διαδικασίες, έτσι ώστε να υποβοηθείται το επιχειρείν και να υποβοηθούνται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έναντι των μεγάλων. Η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι εντόπισαν ένα κενό στην Κυπριακή νομοθεσία για το θέμα αυτό, παρά το γεγονός ότι επιτρέπεται από σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Για αυτό τον λόγο, πρόσθεσε, με πρόταση νόμου δικής της και του κ. Κουλλά που, όπως είπε, συνυπογράφει την πρόταση αυτή, «έχουμε ολοκληρώσει σήμερα την συζήτησης μιας νέας νομοθετικής ρύθμισης που ανοίγει νέους ορίζοντες για τον μικρό, μικρομεσαίο αλλά και νεαρό επιχειρηματία.»

Είπε ότι το διοικητικό κόστος πλέον που θα έχουν οι επιχειρήσεις μέχρι ενός μεγέθους για να υποβάλλουν λογαριασμούς στο τμήμα φορολογίας, απλοποιείται και ότι αναμένουν ότι θα μειωθεί και το κόστος που θα πρέπει να καταβάλλουν σε ελεγκτικά γραφεία για την ετοιμασία των ετήσιων τους καταστάσεων.

«Με αυτό τον τρόπο δεν βοηθούμε μόνο τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ενθαρρύνουμε και βοηθούμε και δίνουμε κίνητρα και σε νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν την δική τους νέα επιχείρηση αφαιρώντας ένα πολύ μεγάλο βαρίδι κι οικονομικό αλλά και σε διοικητικό φόρτο που αφορά την ετοιμασία των ετήσιων ελεγμένων τους λογαριασμών,» πρόσθεσε.

Εξήγησε ότι, με βάση τα διεθνή λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα, αυτή η διαδικασία είναι πολύ πιο απλή και ξεκάθαρη, ο χρόνος που χρειάζεται είναι πολύ λιγότερος, έτσι η γραφειοκρατία που συνεπάγεται στην ετοιμασία ετήσιων καταστάσεων θα είναι πολύ μικρότερη και, κατ’ ακολουθία, το κόστος και οι ανθρώπινοι πόροι θα είναι κατά πολύ μικρότερα.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους είπε μετά την συνεδρία ότι «βρέθηκε η χρυσή τομή», μια κοινή συνιστάμενη, και ότι θα πάνε με μια κοινή πρόταση νόμου, ώστε στην μεθεπόμενη συνεδρία της Ολομέλειας, να ψηφιστεί ομόφωνα και μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή.

Ο κ. Μυριάνθους είπε ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση στις προτάσεις νόμου που είχαν καταθέσει μαζί με τους συνάδελφους του, κ. Μαυρίδη και Μιχάλη Γιακουμή της ΔΗΠΑ, για την τροποποίηση του περί Εταιριών νόμου και του περί Εισπράξεως Φορολογίας νόμου, που τροποποιούν την υποχρέωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο να υποβάλλουν πλήρως ελεγμένους λογαριασμούς και, με αυτό τον τρόπο να υποβάλλονται ελεγμένοι λογαριασμοί, με ένα διαφορετικό ελεγκτικό πρότυπο.

Το συγκεκριμένο πρότυπο, πρόσθεσε, καθορίζεται στα όρια των €200.000 κύκλου εργασιών και €500.000 ως ύψος ισολογισμού. «Με αυτόν τον τρόπο όσες εταιρίες πληρούν αυτά τα κριτήρια, θα υποβάλλουν τους λογαριασμούς τους με διαφορετικό τρόπο, με συνοπτικές διαδικασίες επισκόπησης, ως εκ τούτου, ουσιαστικά, θα αποφεύγεται αυτή η ταλαιπωρία που δημιουργείται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις οι όποιες είναι κατά κύριο λόγο και οικογενειακές», είπε ο κ. Μυριάνθους.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή είπε με την σειρά του, μετά το τέλος της συνεδρίας, ότι τους ικανοποιεί που υπήρξε μία συναινετική κατάληξη στο θέμα καθώς καλύπτει το 42% των εγγεγραμμένων εταιριών στον έφορο εταιριών, παρόλο που το κόμμα του είχε καταθέσει πρόταση που προνοούσε για εταιρίες με μέγιστο κύκλο εργασιών €700.000 και αξία των στοιχείων ενεργητικού κατά την ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού της, περί του €1 εκατομμυρίου.

Στα πλαίσια συναίνεσης όμως, ανέφερε, συμφώνησαν στα χαμηλότερα ποσά των €200.000 και €500.000.

Είπε ακόμα, ότι το ίδιο κατά την άποψη της ΔΗΠΑ,  πρέπει να συμβεί και για τους αυτοτελώς εργαζομένους, δηλαδή να τεθεί όριο επισκόπησης, από τις €70.000 μέχρι τις €150.000 ενώ πέραν των €150.000 να γίνονται εξελεγμένοι λογαριασμοί. Αυτό πρόσθεσε, θα το δουν σε άλλη πρόταση νόμου.

Ο κ. Γιακουμή πρόσθεσε ότι θα ήθελαν να αυξηθούν περαιτέρω τα ποσά όπως προνοούσε και η δική τους πρόταση στη βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, για να επωφεληθούν περισσότερες εταιρίες στο μέλλον.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Στην αδράνεια 60 χιλ. μικρές εταιρείες

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα