Επιτροπή Ελέγχου: Κρατικές δαπάνες κορονοϊού και αγορά κτηρίου Nicosia City Center

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 4/11/2021, συζήτησε τα θέματα που αφορούν:

 • Την Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το Έτος 2019. [Έλεγχος Διαγωνισμών στην Περίοδο Πανδημίας COVID-19 Αγορά Τέστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου Covid-19 με τη Μέθοδο της Ανοσοχρωματογραφίας Ειδική Έκθεση 22.4.2021 (ΥΥ/02/2021)] (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
 • Την διαδικασία επιλογής των εταιρειών προμήθειας και διενέργειας rapid test στο πλαίσιο του ελέγχου της διασποράς του ιού COVID-19. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Κώστα Κώστα, Χρίστου Χριστοφίδη και Μαρίνου Σιζόπουλου)
 • Το ζήτημα των κρατικών δαπανών για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και των συνεπειών της και η πιθανή άμεση ή έμμεση εμπλοκή πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων ή συγγενών πρώτου βαθμού ή εταιρειών τους στην παροχή προς το κράτος προϊόντων, αγαθών, αναλώσιμων και υπηρεσιών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) (28.9.2021)
 • Την Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το Έτος 2019. [Αγορά κτηρίου Nicosia City Center (NCC)] Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας Ειδική Έκθεση/Επιστολή 29.09.2021. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)

Δηλώσεις:

Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Δρ. Χριστίνα Βασιλείου Γιαννάκη είπε:

 • Το Υπουργείο Υγείας επέδειξε μεγάλο βαθμό ετοιμότητας, ευελιξίας και ανταποκρίθηκε άμεσα στις προκλήσεις που προκύπταν και παρά το γεγονός ότι η συνεχώς μεταβαλλόμενη και απρόβλεπτη πορεία της πανδημίας καθιστούσε τον προγραμματισμό των εργασιών πολύ δύσκολο έργο.
 • Είναι αξιοσημείωτο ότι μέσα από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες και τις διαπραγματεύσεις με τους οικονομικούς φορείς, το Υπουργείο Υγείας έχει πετύχει τη μείωση των τιμών, τόσο για τις μοριακές εξετάσεις όσο και για τα τεστ ταχείας ανίχνευσης, με τις συνολικές εξοικονομήσεις να φτάνουν σε περίπου €4,3 εκατ. και την εξασφάλιση δωρεάν ποσοτήτων rapid test, συνολικής αξίας €2 εκατ. περίπου, δηλαδή συνολικά 6,3 εκατ..
 • Η προσπάθεια ήταν συνεχής, επίπονη και πάντοτε στα πλαίσια των διαδικασιών, που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, γεγονός το οποίο επισημαίνει και ο Γενικός Ελεγκτής στην Ειδική Έκθεσή του, για την προμήθεια των τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου την περίοδο της πανδημίας COVID-19.
 • Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που προσφέρει η νομοθεσία και αναλόγως του χρόνου που είχε το Υπουργείο στη διάθεσή του για να ανταποκριθεί, έχει μέχρι στιγμής με πλήρη διαφάνεια διασφαλίσει κατά περίπτωση τον μέγιστο δυνατό ανταγωνισμό. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με βάση τους όρους των εγγράφων του κάθε διαγωνισμού, ακολουθώντας όλες τις νενομισμένες διαδικασίες.
 • Σε σχέση με τους διαγωνισμούς για την προμήθεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, το Υπουργείο Υγείας έχει διενεργήσει 17 διαγωνισμούς, εκ των οποίων οι 13 ήταν με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού, με έγκριση από τον τέως Υπουργό Υγείας και οι 4 με ανοικτό διαγωνισμό.
 • Τον Οκτώβριο του 2020, για τον πρώτο διαγωνισμό με εκτίμηση δαπάνης €200.000, η τιμή ανά τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου ήταν €5, ενώ με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση του ανταγωνισμού, η τελευταία κατακυρωμένη σύμβαση αξίας €3,5 εκ. έγινε στην τιμή των €1,16 ανά τεστ.
 • Μέσα στα πλαίσια διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε σε αρκετούς διαγωνισμούς επιτεύχθηκε η μείωση της συνολικής τιμής των αναδόχων, στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ποσού ύψους €1,5 εκατ.
  Αναφορικά στα μοριακά τεστ, επιτεύχθηκε μείωση των τιμών από €110 τον Απρίλιο του 2020 σε €15 σήμερα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και βουλευτής του ΔΗΚΟ κ. Ζαχαρίας Κουλίας επεσήμανε:

 • Όταν δει κάποιος τη διαδρομή των τιμών θα καταλάβει ότι αν στο τιμόνι του Υπουργείου Υγείας δεν βρίσκονταν υπεύθυνοι άνθρωποι το κράτος θα επιβαρυνόταν με το με πάρα πολλά εκατομμύρια.
 • Αυτή η διαδρομή τιμών από πανύψηλα να κατέβει μέχρι εδώ που κατέβηκε οφείλεται εν πολλοίς στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και στην ομάδα της.
 • Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορούσε να γίνει ένα μεγάλο πάρτι αν δεν υπήρχαν υπεύθυνα άτομα και αν δεν γινόταν αυτή η σωστή διαδικασία η οποία αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για τη διαχείριση δημοσίου χρήματος.

Η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ κ. Σάβια Ορφανίδου ανέφερε:

 • Συζητήσαμε την Επιτροπή Ελέγχου το θέμα των διαδικασιών για τη διενέργεια rapid test, των PCRκαι της αγοράς υπηρεσιών για τις κινητές μονάδες για τη διεξαγωγή των rapid test στα πλαίσια της πανδημίας. Μας ενημέρωσε η κ. Γιαννάκη, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, για όλες τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί.
 • Είναι φανερό ότι μέσα από τα στοιχεία τα τεκμηριωμένα που έθεσε η κ. Γιαννάκη ότι το Υπουργείο Υγείας, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έδρασε γρήγορα για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της πανδημίας στην ολότητά του αλλά και ειδικότερα στα θέματα των test.
 • Όπως έχει ήδη λεχθεί από τον Γενικό Ελεγκτή όσο αφορά τα rapid testέχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων, έχει εκφράσει την ικανοποίησή του στα πλαίσια της έκθεσης που έχει κάνει και όπως μας ανέφερε τεκμηριωμένα και η κ. Γιαννάκη, είχαν ακολουθηθεί και μεγάλες διαπραγματεύσεις στα πλαίσια των διαγωνισμών που έχουν γίνει με διαπραγμάτευση αλλά και μετά έλεγχοι για το κάθε τιμολόγιο που έπρεπε να πληρωθεί.
 • Με βάση τα στοιχεία της κ. Γιαννάκη έχει εξοικονομήσει το κράτος 6,3 εκατ., ευρώ που δεν πλήρωσε ο φορολογούμενος από αυτές τις σωστές διαπραγματεύσεις και τους σωστούς ελέγχους που έχουν γίνει. Επίσης να πούμε ότι μέσα από τη διαδικασία των δημόσιων συμβάσεων καταφέραμε και ρίξαμε τις πιο ψηλές τιμές αρχικά και σήμερα μιλάμε για την τιμή του rapid testγύρω στα 1, 85 ευρώ και με βάση την τρέχουσα σύμβαση αυτή η τιμή θα μειωθεί στο 1,16 ευρώ το κάθε τεστ. Αυτό καταδεικνύει ότι έγιναν οι σωστές διαδικασίες και εκεί και όπου εντοπίστηκαν παρατυπίες από το Υπουργείο Υγείας, έχει γίνει καταγγελία στην Αστυνομία και αναμένουμε την κατάληξη αυτών των καταγγελιών.

Σε ότι αφορά την αγορά κτηρίου από την κυβέρνηση, για στέγαση υπηρεσιών του κράτους:

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή η Κυβέρνηση αποφάσισε να αγοράσει κτήριο αξίας €20 εκ. στην τιμή των €22.650.000 εκ., όπου θα στεγαστούν τα Εξωτερικά Ιατρεία Λευκωσίας, το Τμήμα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και η Διοίκηση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Πρόκειται για το κτήριο Nicosia City Center (NCC), το οποίο προτάθηκε προς πώληση στο κράτος από την εταιρεία PCMK Holdings Ltd, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος προς τον ιδιωτικό τομέα που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στις 13.9.2019, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 87.871 και ημερομηνία 25.7.2019, για πώληση κατάλληλων ακινήτων προς το κράτος για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών υπουργείων/Υπηρεσιών.

Εξάλλου, η εταιρεία που κατασκευάζει το κτήριο σύναψε συμφωνία μίσθωσης της γης με το Ίδρυμα «Επαγγελματική Σχολή Ευγενίας Θεοδότου» στο οποίο και ανήκει η γη, ενώ σημειώνεται ότι το Ίδρυμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος, δηλαδή τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, για συνολική διάρκεια 99 έτη (1.7.2019 – 31.6.2118).

Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας η απόφαση για αγορά του κτηρίου λήφθηκε κατά παράβαση του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό και σχετική πρόνοια για αγορά ενός τέτοιου κτηρίου.

Σημειώνεται, ότι το συγκεκριμένο κτήριο βρίσκεται απέναντι από το πρώην ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία προοριζόταν να στεγάσει καταστήματα και γραφεία αλλά για κάποιο λόγο η προσπάθεια ναυάγησε και τελικά πωλείται στο κράτος.

Το κτίριο Nicosia City Center τελεί υπό ανέγερση, βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καλλιπόλεως και Εθνικής Φρουράς.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, είπε πως «η τεχνοκρατική ομάδα αξιολόγησης αυτού του κτιρίου, που αποτελείται από τρεις Γενικούς Διευθυντές, καθώς και τον Διευθυντή του Κτηματολογίου, λένε ότι είναι μια συμφέρουσα για το κράτος αγορά».

Αυτό προκύπτει, συμπλήρωσε, «μέσα από εξειδικευμένες οικονομικές αναλύσεις και δεν φαίνεται ή δεν μπορεί να φανεί απλά διαβάζοντας δύο ή τρεις αριθμούς. Ειδικότερα, σε σύγκριση με το να κτίσουμε αντίστοιχο κτίριο εκτιμάται ότι το κράτος θα έχει ένα οικονομικό όφελος της τάξης των 7 εκατομμυρίων».

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, έκανε λόγο για την «Κύπρο τη χώρα των θαυμάτων επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη», σημειώνοντας ότι «για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια ύπαρξης της Δημοκρατίας αποφασίζεται η αγορά κτηρίου, που έχει ανεγερθεί σε γη την οποία εκμίσθωσε ο ιδιοκτήτης της».

Όπως είπε «η γη ανήκει  σε ίδρυμα του οποίου προεδρεύει ο Αρχιεπίσκοπος», για να συμπληρώσει πως «το κτήριο κοστολογήθηκε πάνω από την αγοραία αξία του σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή».

«Όχι μόνο θα καταβληθούν €22,5 εκ. για την αγορά του κτηρίου, αλλά επιπρόσθετα θα καταβάλλει η Δημοκρατία και €140 χιλιάδες το χρόνο ενοίκιο στο ίδρυμα για την ενοικίαση της γης. Και όλα αυτά τη στιγμή που υπάρχει διαθέσιμη κρατική γη για ανέγερση κυβερνητικών γραφείων», είπε.

Είπε ότι «αυτή η Κυβέρνηση, εφαρμόζει νέες πρακτικές και εγείρονται σοβαρά ερωτήματα ως προς τα κίνητρα για τις συγκεκριμένες αποφάσεις και σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, το κόστος ανέγερσης του κτηρίου, με βάση το ΦΠΑ που αφορά στις συναλλαγές της ιδιοκτήτριας εταιρείας, η οποία μέχρι στιγμής δραστηριοποιείται αποκλειστικά και μόνο με την ανέγερση του εν λόγω κτηρίου, αριθμεί το ήμισυ του ποσού που συμφωνήθηκε να πωληθεί στο δημόσιο».

Συμπλήρωσε ότι «άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το κτήριο θα παραδοθεί για χρήση στο δημόσιο χωρίς να διαθέτει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης γεγονός που σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία συνιστά ποινικό αδίκημα», για να σημειώσει ότι «αν κοιτάξει κανείς ποιος είναι μέτοχος στην ιδιοκτήτρια εταιρεία, ποιος είναι ο αρχιτέκτονας, κατά τα άλλα αξιόλογος στη δουλειά του, εξού και έχει αναλάβει σωρεία έργων άλλου συγκεκριμένου προσώπου, δημιουργούνται περαιτέρω ερωτήματα για την όλη συνδιαλλαγή».

Ο Βουλευτής Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, ανέφερε από την πλευρά του ότι «αν στο τέλος της ημέρας η Κυβέρνηση ήταν επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων και τα Δημόσια Έργα ήταν Εργοληπτική Εταιρεία θα είχαν πτωχεύσει εδώ και πάρα πολλά χρονιά».

Σημείωσε ότι το Κίνημά του θα σταυρώσει αυτό το κονδύλι παρόλο που «στο τέλος της ημέρας πολλοί συνάδελφοι διαφωνούν και πιστεύουν ότι είναι μια συμφέρουσα αγορά από το κράτος».

«Αντιλαμβάνομαι ότι ίσως το κτήριο αυτό μπορεί να παρέχει στις κυβερνητικές υπηρεσίες αυτό που χρειάζονται, αλλά από πότε σταματούμε να διαπραγματευόμαστε με σωστό τρόπο και απευθείας προχωρούμε με αγορές, που κατά την άποψη μου είναι αλόγιστες», διερωτήθηκε.

Πηγή – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα