Επιτροπή Ελέγχου: Εξέταση ειδικής έκθεσης Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/09/2022, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: 

Ειδική Έκθεση 12.9.2022 (ΤΑΘΕ/01/2022): Έλεγχος Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 

Ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την επιτροπή για τα ευρήματα του ελέγχου συμμόρφωσης που διενεργήθηκε στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), κυρίως σε σχέση με την παρακολούθηση ευρημάτων και συστάσεων που προέκυψαν από προηγούμενους ελέγχους, αλλά και για την εξέταση διάφορων καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία του. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Φρένο στις μετατροπές οχημάτων, αναβολή για εταιρικό τέλος και ευρωεκλογές

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/09/2023, υπερψήφισε την πρόταση νόμου που προνοεί τη θέσπιση διαδικασίας, ούτως ώστε σε περίπτωση που όχημα έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση, να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση που ευρισκόταν πριν από τη μετατροπή.  Επιπρόσθετα, αναβλήθηκε