Επιτροπή Ελέγχου: Εξέταση ειδικής έκθεσης Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/09/2022, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: 

Ειδική Έκθεση 12.9.2022 (ΤΑΘΕ/01/2022): Έλεγχος Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 

Ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την επιτροπή για τα ευρήματα του ελέγχου συμμόρφωσης που διενεργήθηκε στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), κυρίως σε σχέση με την παρακολούθηση ευρημάτων και συστάσεων που προέκυψαν από προηγούμενους ελέγχους, αλλά και για την εξέταση διάφορων καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία του. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Ενέργειας

Προκλήσεις αλλά και οφέλη βλέπει στον Great Sea Interconnector ο Υπουργός Ενέργειας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  Πορεία υλοποίησης τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου  Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου έλαβε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Εργασίας

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για ορθοστασία, ΕΕΕ σε αιτητές ασύλου και αναγνωρισμένους πρόσφυγες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εφαρμογή νομοθεσίας για παρατεταμένη ορθοστασία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εφαρμογή της νομοθεσίας που προστατεύει τους εργαζομένους από την παρατεταμένη ορθοστασία. Ορθοστασία: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι – Πρώτα πρόστιμα Την