Επιτροπή Ελέγχου: Ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα από δάνεια Συνεργατισμού σε 2 ομίλους εταιρειών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/11/2022, εξέτασε το πόρισμα  της τριμελούς ερευνητικής επιτροπής υπό τον Γεώργιο Αρέστη για την κατάρρευση του συνεργατισμού. 

Ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα από δάνεια Συνεργατισμού σε 2 ομίλους εταιρειών 

Εύλογη υποψία ότι σε 2 ομίλους εταιρειών έχουν παραχωρηθεί δάνεια από τον πρώην Συνεργατισμό, υπό συνθήκες που πιθανόν να διαπράττονται ποινικά αδικήματα, προέκυψε από τις έρευνες της Αστυνομίας, σύμφωνα με τον Υπαρχηγό της Δύναμης Δημήτρη Δημητρίου, ενώ για άλλους 16 ομίλους εταιρειών έχουν δοθεί οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία, όπως είπε, για να διερευνηθεί η μεθοδολογία της διαγραφής των δανείων τους, παρά το γεγονός ότι παρέπεμπαν σε κακή τραπεζική πρακτική. 

Ταυτόχρονα, ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι υπόθεση που αφορούσε την αγορά υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες διαβιβάστηκε πρόσφατα στη Νομική Υπηρεσία, ενώ υπόθεση για υπερχρέωση τόκων συμπληρώθηκε πρόσφατα από την Αστυνομία και θα σταλεί στη Νομική Υπηρεσία. 

Είπε ακόμη ότι δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία για διάπραξη ποινικού αδικήματος σε σχέση με την υπόθεση διεκδίκησης και έγκρισης εξόδων φιλοξενίας, ταξιδιών στο εξωτερικό και την χρήση εταιρικών καρτών, ενώ σε σχέση με υπόθεση για τον τρόπο ανάθεσης συγκεκριμένων κονδυλίων για διαφημίσεις από πρώην ΣΠΕ, ο κ. Δημητρίου είπε ότι στο παρόν στάδιο δεν προέκυψε οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα και θα μείνει σε εκκρεμότητα. 

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, ο κ. Δημητρίου είπε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες στην Αστυνομία για διερεύνηση 8 ενοτήτων που αφορούν την κατάρρευση του Συνεργατισμού για να εξεταστεί ενδεχόμενο διάπραξης οποιονδήποτε ποινικών αδικημάτων» και πρόσθεσε πως «η Νομική Υπηρεσία ασκούσε συνεχώς έλεγχο και καθοδήγηση της πορείας των εξετάσεων». 

«Μέχρι σήμερα είχαν συμπληρωθεί, αποσταλεί στην Νομική Υπηρεσία και καταχωρήθηκαν ενώπιον του Κακουργιοδικείου 4 υποθέσεις που αφορούσαν την ΣΠΕ Στροβόλου, την ΣΠΕ Αγίας Νάπας και δύο υποθέσεις την ΣΠΕ Αγίας Φύλας», ανέφερε και πρόσθεσε πως «για τις 4 αυτές υποθέσεις όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν αθωωθεί». 

Σε σχέση με την υπόθεση της ΣΠΕ Στροβόλου, ο κ. Δημητρίου είπε ότι η Νομική Υπηρεσία έχει ασκήσει έφεση η οποία εξετάζεται. 

Είπε ακόμη ότι μια άλλη υπόθεση που αφορά την ΣΠΕ Ερήμης βρίσκεται ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού και είναι ορισμένη για τις 12 Δεκεμβρίου του 2022. 

Ανέφερε ότι «κάποιοι κατηγορούμενοι που αθωώθηκαν και συνυπολογίζοντας η ΝΥ ότι πρόκειτο για τις ίδιες μεθοδεύσεις που αφορούσαν άλλες περιπτώσεις δανείων (για τα ίδια πρόσωπα) αποφασίστηκε ότι τυχόν δίωξη τους θα ήταν καταχρηστική» και έτσι οι υποθέσεις έχουν αρχειοθετηθεί. 

Αναφερόμενος σε άλλες δύο υποθέσεις, ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας είπε ότι «η μία ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αφορούσε την αγορά υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες (37 εκατομμύρια ευρώ)» και πρόσθεσε πως «μόλις πρόσφατα διαβιβάστηκε στη ΝΥ και περιμένουμε οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό της». 

Ανέφερε πως μια δεύτερη υπόθεση που βρίσκεται στη ΝΥ σε σχέση με «την παράνομη υπερχρέωση τόκων, έχει συμπληρωθεί» και αναμένονται οδηγίες από τη ΝΥ. 

Σε ό,τι αφορά την ενότητα που αφορά την διερεύνηση του τρόπου παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων και διαγραφές δανείων, που έλαβαν 18 όμιλοι εταιρειών, συνολικού ποσού €63 εκατομμύρια, ο κ. Δημητρίου είπε ότι «έχει διερευνηθεί ο τρόπος παροχής των δανείων για όλους τους ομίλους» και «προέκυψε εύλογη υποψία ότι σε 2 ομίλους έχουν παραχωρηθεί δάνεια υπό συνθήκες που πιθανόν να διαπράττονται ποινικά αδικήματα». 

«Για το θέμα αυτό ενημερώθηκε η ΝΥ η οποία συμφώνησε με τις εισηγήσεις της Αστυνομίας και διερευνώνται αυτές οι δύο υποθέσεις», πρόσθεσε. 

Αναφορικά με τις συνθήκες παραχώρηση δανείων στους υπόλοιπους 16 ομίλους, ο κ. Δημητρίου είπε ότι παρά το γεγονός ότι παρέπεμπαν σε κακή τραπεζική πρακτική, «έχουν δοθεί οδηγίες από τη ΝΥ για να διερευνηθεί η μεθοδολογία της διαγραφής των δανείων για όλους τους ομίλους». 

Σε σχέση με τη διερεύνηση των συνθηκών της διεκδίκησης και έγκρισης εξόδων φιλοξενίας, ταξιδιών στο εξωτερικό και την χρήση εταιρικών καρτών, ο κ. Δημητρίου είπε ότι συμπληρώθηκε η υπόθεση και στάληκε στη ΝΥ και «αρχειοθετήθηκε γιατί δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία για διάπραξη ποινικού αδικήματος». 

Αναφορικά με την διάπραξη ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με τον τρόπο ανάθεσης συγκεκριμένων κονδυλίων για διαφημίσεις από πρώην ΣΠΕ, ο κ. Δημητρίου είπε ότι «δόθηκαν οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα ότι στο παρόν στάδιο δεν προέκυψε οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα και θα μείνει σε εκκρεμότητα». 

Ανέφερε, ωστόσο, ότι εκκρεμεί η έρευνα που γίνεται από τον Έφορο Φορολογίας και στην περίπτωση που προκύψει θέμα περαιτέρω διερεύνησης θα μας δώσει οδηγίες η ΝΥ να προχωρήσουμε». 

Σε σχέση με τις συνθήκες διαπραγμάτευσης και ανάθεσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στον ισπανικό οίκο Altamira, ο Υπαρχηγός είπε ότι η υπόθεση διερευνήθηκε, ανακρίθηκε ένα πρόσωπο και λήφθηκε κατάθεση από άλλο πρόσωπο και «δεν εξασφαλίστηκε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα», προσθέτοντας ότι η Αστυνομία ζήτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και «το αίτημα απορρίφθηκε για τον λόγο ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια για διάπραξη ποινικού αδικήματος». 

«Όπως διαφάνηκε μέσα από την έρευνα, η ενέργεια του να έλθει σε συνεννόηση με τον οίκο Altamira ήταν στα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή (της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας) και δεν υπήρξε μαρτυρία τέτοιας μορφής που θα μπορούσε να καταδείξει την πιθανότητα ενδεχόμενης διάπραξης ποινικού αδικήματος», πρόσθεσε. 

Ανέφερε επίσης ότι η Αστυνομία δεν είχε εμπλοκή στο θέμα παραχώρησης δανείων σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, ενώ σε σχέση με την παραχώρηση πιστωτικών διευκολύνσεων από 27 ΣΠΙ με ευνοϊκούς όρους ανέφερε ότι «υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες ακόμη διερευνώνται». 

Μιλώντας εκ μέρους του Προέδρου της ΣΕΔΙΠΕΣ, Γενικός Διευθυντής Σταύρος Ιακώβου είπε ότι για τα θέματα που ανέδειξε η ερευνητική επιτροπή «προβήκαμε σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και όπου υπήρχε το απαιτούμενο νομική υπόβαθρο για αστικές αγωγές τις έχουμε καταχωρήσει και συνεχίζουμε να το πράττουμε στην βάση των πορισμάτων των υπό εξέλιξη ερευνών της μονάδας εσωτερικής επιθεώρησης της ΚΕΔΙΠΕΣ και των υποδείξεων των νομικών μας συμβούλων για νέες περιπτώσεις που αφορούν ως επί των πλείστων τις συνθήκες αρχικού δανεισμού και διαγραφών των πρώην ΣΠΙ». 

Ανέφερε ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ προέβη σε έρευνες για όλα τα πορίσματα της ερευνητικής επιτροπής, αξιολογήθηκαν από τη νομική μονάδα και από εξωτερικούς νομικούς συμβούλους της ΚΕΔΙΠΕΣ και λήφθηκαν αποφάσεις από το ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ. 

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι στις 18 Απριλίου καταχωρήθηκαν 3 (αστικές) αγωγές εναντίον 2 φυσικών προσώπων πρώην υπαλλήλων της ΣΚΤ και ενός νομικού προσώπου για θέματα μάρκετινγκ και πρόσθεσε ότι οι αγωγές αφορούν «συμφωνία για μη επιστροφή προμήθειας από διαφημιστικό γραφείο, αδικαιολόγητα δαπανηρές διαφημιστικές εκστρατείες, διαμόρφωση υπογραφή συμβάσεων με τα ΜΜΕ με απεχθείς για τον οργανισμό όρους». 

Σημείωσε ότι για τις ποινικές ευθύνες παρέδωσαν όλα τα στοιχεία και πληροφόρηση που τους ζητήθηκε. 

Αναφέρθηκε επίσης σε καταχώρηση σύντομα άλλων 14 αστικών αγωγών και σε «64 περιπτώσεις που τροχιοδρομείται σύντομα η καταχώρηση αγωγών» και πρόσθεσε πως οι υπόλοιπες υποθέσεις που θα τύχουν εξέτασης από τη μονάδα εσωτερικής επιθεώρησης ανέρχονται σε πέραν των 200». 

Ο Πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής Γεώργιος Αρέστη είπε ότι «ενδεχόμενα σε κάποιες περιπτώσεις έχουν διαπραχθεί ποινικά ή αστικά αδικήματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης», ενώ αναφέρθηκε σε περιπτώσεις που είναι χτυπητές, όπως είπε. 

«Έχουμε πει για τον (ΓΔ της πρώην ΣΚΤ Νικόλα) κ. Χατζηγιάννη ότι ενδεχόμενα έχει αστικές και ποινικές ευθύνες και ότι από τους κυρίους υπεύθυνους για την κατάρρευση του συνεργατικού πιστωτικού τομέα», ανέφερε και πρόσθεσε «ένας άλλος για τον οποίο έχουμε πει ότι φέρει ευθύνες ενδεχόμενα ποινικές, ίσως και αστικές, ήταν ο κ. Κουρουνάς που ήταν ο καθ΄ ύλην αρμόδιος στα τελευταία στάδια πριν την πτώση του Συνεργατισμού για την διαχείριση των ΜΕΔ». 

Είπε ακόμη μεταξύ άλλων ότι κομβικό σημείο ήταν «η στιγμή που άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για την πρόσληψη της Altamira» και πρόσθεσε πως στο πόρισμα «καταγράφουμε μια σειρά γεγονότων που μπορεί ενδεχόμενα να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι κάποιοι μεθόδευσαν την κατάρρευση του Συνεργατισμού για να προσληφθεί η Altamira και να χειριστεί τα ΜΕΔ». 

Ο κ. Αρέστη είπε ότι «δύο πρόσωπα που είχαν μεγάλη ανάμιξη στον τρόπο πρόσληψης της Altamira ήταν ο κ. Χατζηγιάννης και ο κ. Κουρουνάς» και πρόσθεσε ότι «και οι δύο σήμερα έχουν όφελος από την λειτουργία της Altamira». 

«Ο κ. Κουρουνάς είναι ο διευθυντής της Altamira και ο κ. Χατζηγιάννης έχει κάποιαν ανάμιξη», πρόσθεσε. 

Ανέφερε επίσης ότι οι προηγούμενες ενέργειες του Γενικού Διευθυντή της πρώην ΣΚΤ Νικόλα Χατζηγιάννη «μπορούν να κριθούν με βάση το τι ακολούθησε» και πρόσθεσε πως θα πρέπει να εξεταστεί το «κατά πόσον υπήρχε δόλος σε αυτό που έκανε ούτως ώστε να οδηγηθούν τα πράγματα εκεί που οδηγηθήκαν και ο ίδιος να ωφελείται» σε σχέση με την συνεργασία της ΚΕΔΙΠΕΣ με την Altamira. 

Απαντώντας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος είπε ότι δεν είναι σε γνώση τους κατά πόσον «ο κ. Χατζηγιάννης επωφελείται από την Altamira», ενώ ανέφερε πως «η ΚΕΔΙΠΕΣ εισπράττει κάθε χρόνο €400 εκ. ταμειακές εισροές από την διαχείριση του χαρτοφυλακίου της και τα πλείστα είναι λόγω των εργασιών της Altamira». 

«Αυτά μας δίδουν τη δυνατότητα να αποπληρώνουμε την κρατική βοήθεια», ανέφερε και πρόσθεσε πως μέχρι τώρα «δώσαμε €800 εκ.» στο κράτος, σε σχέση με €3,5 δισ. κρατική βοήθεια και «δώσαμε ακόμη €250 εκ. για υποχρεώσεις της πρώην Συνεργατικής» (Σχέδιο Εγγύησης Δανείων και Σχέδιο εθελούσιας εξόδου). 

Ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε ότι το πόρισμα της επιτροπής υπό τον κ. Αρέστη κάλυψε δύο περιόδους που αφορούν την περίοδο μέχρι την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού μέχρι το 2013 και την περίοδο μετά την κατάρρευση του 2018 και πρόσθεσε πως ο φορολογούμενος πολίτης άρχισε να δίδει λεφτά μετά το 2013 (€1,5 δις. το 2013 και €175 εκ. το 2015) για να ενισχυθεί η κεφαλαιακή επάρκεια του Συνεργατισμού. 

Ανέφερε ότι για την πρώτη περίοδο μέχρι το 2013 η ερευνητική επιτροπή σημειώνει ότι τα σοβαρά προβλήματα συνοψίζονται στην φτωχή εταιρική διακυβέρνηση και τις κακές τραπεζικές πρακτικές που επικράτησαν για δεκαετίες, ενώ κατά την δεύτερη περίοδο η επιτροπή σημειώνει πως «η βιωσιμότητα της ΣΚΤ προϋπόθετε 3 δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν έναντι της ΕΕ που ήταν καλή εταιρική διακυβέρνηση, μείωση των ΜΕΔ και ορθή διαχείριση των λειτουργικών εξόδων του συνεργατισμού». 

«Η ερευνητική επιτροπή κατέληξε και ονοματίζει συγκεκριμένα πρόσωπα για τα οποία λέει ότι φέρουν ευθύνη», ανέφερε και πρόσθεσε ότι ξένος οίκος που εργοδότησε το κράτος αποτίμησε την αξία του Συνεργατισμού τον Δεκέμβριο του 2015 με €625 εκ και μετά τα €175 εκ. που έδωσε το κράτος άξιζε €800 εκ. και «τον πουλήσαμε το 2018 μηδέν». 

Είπε ακόμη ότι με την εξαγορά της ΣΚΤ από την Ελληνική Τράπεζα, χωρίς καθόλου ανταγωνισμό, η ίδια τράπεζα έδειξε κέρδος στις οικονομικές της καταστάσεις €300 εκ. και πρόσθεσε πως για αυτά δεν υπήρξε μέχρι σήμερα λογοδοσία. 

Δηλώσεις Βουλευτών/Βουλευτριών

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Ζαχαρίας Κουλία είπε ότι σε κάποιες υποθέσεις που παρουσίασε η Αστυνομία, «σε τρία διαφορετικά Κακουργιοδικεία» όλες απορρίφθηκαν «διότι δεν υπήρχε ικανοποιητική μαρτυρία για να καταδικαστεί οποιοσδήποτε».

Ανέφερε ότι εκκρεμεί το θέμα των αστικών ευθυνών και προχωρούν κάποιες αστικές υποθέσεις και πρόσθεσε πως μετά την ζημιά του Συνεργατισμού «είναι άνθρακας ο θησαυρός από όλες αυτές τις διαδικασίες». 

Είπε ακόμη ότι το 2015 η αξία του Συνεργατισμού ήταν €800 εκ. και «βρήκαν τον τρόπο οι φωστήρες του τόπου και τα εξανέμισαν» και πρόσθεσε ότι το 2018 η Ελληνική Τράπεζα δήλωσε το 2018 ότι έδωσε €74 εκ. για την εξαγορά της ΣΚΤ και απόκτησε περιουσία €372 εκ.

«Πιάσαμε ένα υπερωκεάνιο που άκουε στο όνομα Συνεργατισμός και είχε 400.000 πελάτες και το φορτώσαμε σε μια μικρή βαρκούλα που ακούει στο όνομα Ελληνική και διαλύσαμε το αποκούμπι της κυπριακής οικονομίας», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «η πλέον αδήριτη ανάγκη μετά το εθνικό μας θέμα είναι η επανασύσταση του Συνεργατισμού» και «όσοι εναντιώνονται είναι υποστηρικτές των τραπεζών». 

H Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου είπε ότι «για ακόμη μια φορά βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, συζητώντας ένα ξαναζεσταμένο φαγητό, το οποίο έφερε ενώπιον μας η αντιπολίτευση λόγω του ότι πλησιάζουν εκλογές» και πρόσθεσε πως «την τελευταία φορά που συζητήσαμε το θέμα ήταν τον Φεβρουάριο του 2021, δηλαδή τρεις μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές, και σήμερα, τρεις μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές, το επανάφερε ξανά η αντιπολίτευση λόγω μικροκομματικών σκοπιμοτήτων». 

«Να υποθέσουμε ότι την επόμενη φορά που θα επανέλθει το θέμα θα είναι τρεις μήνες πριν τις βουλευτικές του 2026», διερωτήθηκε. 

Όσο αφορά την ουσία, η κ. Ορφανίδου είπε ότι «η συμφωνία για τον Συνεργατισμό, έσωσε τα €9,5 δισ. καταθέσεις συμπολιτών μας στον Συνεργατισμό, διατήρησε τις εκατοντάδες θέσεις εργασίας συμπολιτών μας, θωράκισε ουσιαστικά το τραπεζικό μας σύστημα και οδήγησε στην αναβάθμιση της χώρας μας στην επενδυτική βαθμίδα μετά από 7 χρόνια στα σκουπίδια». 

Επίσης, εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός, όπως είπε, «ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει ήδη επιστρέψει στο κράτος €1 δις έναντι των €3,5 δις που χρωστά στον φορολογούμενο πολίτη λόγω της συμφωνίας, και θα ολοκληρωθεί η αποπληρωμή μέχρι το τέλος του 2027, δεδομένου ότι δεν θα συνεχιστεί η ανεύθυνη στάση για την αναστολή των εκποιήσεων που υπονομεύει την επιστροφή των χρημάτων αυτών στον φορολογούμενο πολίτη». 

«Αναμένουμε από τους αρμόδιους φορείς του κράτους, Αστυνομία και Νομική Υπηρεσία, τους οποίους και εμπιστευόμαστε, να συνεχίσουν τις έρευνες στις εκκρεμούσες υποθέσεις», κατέληξε. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης είπε ότι την τελευταία φορά που η Επιτροπή Ελέγχου εξέτασε το θέμα ήταν τον Φεβρουάριο του 2021 και πρόσθεσε πως «τρεισήμισι και πλέον χρόνια μετά οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ενώ τα πλείστα ζητήματα που αφορούν την ποινική διερεύνηση έχουν κλείσει χωρίς αποτέλεσμα». 

Ανέφερε πως φαίνεται να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις όπου κατατεθεί στο δικαστήριο υποθέσεις για πιθανές αστικές ευθύνες και πρόσθεσε πως το γενικό συμπέρασμα είναι ότι «οι ασήκωτες πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν για το έγκλημα σε βάρος του Συνεργατισμού παραμένουν ορφανές». 

«Δυστυχώς η Κυβέρνηση Αναστασιάδη, Αβέρωφ, Χριστοδουλίδη συνεχίζει να μην αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για αυτό το προμελετημένο έγκλημα σε βάρος του Συνεργατισμού», ανέφερε και πρόσθεσε πως «φαίνεται πως η θεσμική ομερτά και το καθεστώς ατιμωρησίας που υπάρχει στην χώρα ειδικότερα τα τελευταία 10 χρόνια οδηγεί σε μηδενικό αποτέλεσμα μέχρι αυτή την στιγμή και για τις ποινικές και για τις αστικές ευθύνες». 

Ο κ. Λουκαϊδης είπε ότι «απαιτείται μια νέα διακυβέρνηση στην χώρα η οποία θα επιδιώξει την κάθαρση, την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής, θα φέρει την λογοδοσία, την διαφάνεια, τον έλεγχο, την ενίσχυση του κράτους και των θεσμών που έχουν καταρρακωθεί σε αυτή την χώρα την τελευταία δεκαετία από την Κυβέρνηση Αναστασιάδη, Αβέρωφ, Χριστοδουλίδη». 

«Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση που θα εργαστεί και θα στηρίξει πολιτικά τις προσπάθειες που γίνονται ήδη για την ανασύσταση του Συνεργατισμού», ανέφερε και πρόσθεσε πως «από την απερχόμενη κυβέρνηση και όσοι την στήριξαν και συνεχίζουν να την στηρίζουν και δηλώνουν συνεχιστές της δεν περιμένουμε τίποτε». 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι «δυστυχώς για τον κυπριακό λαό, για αυτή την κατεχόμενη πατρίδα είχαμε την ομολογία και την επίσημη κατάθεση από τον Υπαρχηγό της Αστυνομίας ότι από τις 8 ενότητες που εξετάζει η Αστυνομία για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες δεν έχει βρεθεί κανένα ποινικό αδίκημα για την ηγεσία του Συνεργατισμού, η οποία στο πόρισμα Αρέστη έχει την κύρια και την μεγαλύτερη ευθύνη για την κατάρρευση του Συνεργατισμού». 

Ανέφερε επίσης μεταξύ άλλων ότι στις άλλες ενότητες υπήρχαν υποθέσεις που οδηγήθηκαν στο κακουργιοδικείο, 4 υποθέσεις όπου έχουν αθωωθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι από Συνεργατικά Ιδρύματα και μόνο σε μια έχει ασκηθεί έφεση από την Εισαγγελία και υπάρχουν άλλες ποινικές έρευνες στη διαδικασία όπου αφορούν πολύ μικρότερες σε έκταση υποθέσεις, όπου «αν ίσως βρεθούν ποινικές ευθύνες θα είναι για τα μάτια του κόσμου και για τα πολύ μικρά ψάρια». 

«Με την κατάρρευση του Συνεργατισμού που έγινε σε μια νύχτα και που ο κυπριακός λαός είχε κτίσει με το αίμα του, οι μεγάλοι ιθύνοντες που διοικούσαν και είχαν την ευθύνη της αναδιοργάνωσης, όπως οι ίδιοι μας δήλωναν, και της λαμπρής πορείας που ακολουθείτο, δεν φέρουν καμία ευθύνη και στο τέλος της ημέρας δεν φταίει κανένας», πρόσθεσε. 

Ανέφερε επίσης ότι «το συγκλονιστικό ήταν επιπρόσθετη κατάθεση του κ. Αρέστη, ότι εκείνοι που ευθύνονταν για την κατάρρευση αυτή την στιγμή με την οικονομική τους δραστηριότητα επωφελούνται με διάφορες εταιρείες που έχουν δημιουργήσει». 

Ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι για αυτή την καταγγελία του κ. Αρέστη «ζητήσαμε από τον Υπαρχηγό της Αστυνομίας να διερευνηθεί άμεσα, καθώς και από την ηγεσία της ΚΕΔΙΠΕΣ η οποία δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει τέτοιο θέμα». 

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι το 2015 δώσαμε συνολικά €1, δις. τα οποία κοινός χαθήκαν» και πρόσθεσε πως «σήμερα επιβεβαιώσαμε ότι το 2018 είναι λες και ευθυγραμμιστήκαν τα αστέρια, άνοιξαν οι Ουρανοί και χάθηκε σχεδόν €1 δις. χωρίς να μπορεί να μας απαντήσει κανένας που πήγαν αυτά τα λεφτά» και «να μην περιμένουν ότι θα πληρώσει κάποιος για το €1 δις. που έχουν κλέψει από την τσέπη του καθενός από εμάς». 

«Όλες οι υποθέσεις που οδηγηθήκαν στα δικαστήρια δεν έχουν φέρει το παραμικρό αποτέλεσμα», ανέφερε και πρόσθεσε ότι τα θέματα των υπολοίπων υποθέσεων «φαίνεται πως σε λίγα χρόνια θα ζητηθεί ακόμη ένα πόρισμα που θα μας εξηγεί γιατί βάσει του προηγούμενου πορίσματος για την κατάρρευση του Συνεργατισμού δεν καταφέραμε να βρούμε ούτε και ένα ένοχο». 

Ανέφερε ότι «στην Κύπρο κανένας δεν είναι έτοιμος να απαιτήσει ή να αποδεχθεί δικαιοσύνη». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Άλλα ο Αρέστη, άλλα η αστυνομία για ποινικές ευθύνες Συνεργατισμού 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον