Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Δικαιώματα θυμάτων και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 05/09/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα 

Τα δικαιώματα των θυμάτων 

Η Επιτροπή συνέχισε, παρουσία εκπροσώπων των εμπλεκομένων υπηρεσιών, τη συζήτηση του θέματος, η οποία επικεντρώθηκε στην εφαρμογή του περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022 και συγκεκριμένα στην υποχρέωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών να συντάξουν και να εκπονήσουν κώδικα συμπεριφοράς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του βασικού νόμου. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου: 

Ο περί της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης και της Διαδικασίας Διακοπής Ανεπιθύμητης Κύησης Νόμος του 2019 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η θέσπιση ενός αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου το οποίο να διασφαλίζει την παροχή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο κοινό και στα παιδιά. Παράλληλα, η πρόταση καθορίζει τη δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων και ρυθμίζει τόσο τη διαδικασία στην περίπτωση που η έγκυος επιθυμεί να προχωρήσει με διακοπή της κύησης όσο και τη διαδικασία παροχής συμβουλευτικής στήριξης της εγκύου. 

Κατά τη συζήτηση τονίστηκε ότι θα πρέπει να καθιερωθεί η υποχρεωτική διδασκαλία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ως ειδικό μάθημα από την προδημοτική, με σύγχρονο επιστημονικό υλικό, που να απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ηλικίας και τις γνώσεις που θα πρέπει να έχει το παιδί. Επιπλέον, κατά τη συζήτηση τονίστηκε εκ νέου η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επί του θέματος με τη συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την κατ’ άρθρον συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ  

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Φρένο στις μετατροπές οχημάτων, αναβολή για εταιρικό τέλος και ευρωεκλογές

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/09/2023, υπερψήφισε την πρόταση νόμου που προνοεί τη θέσπιση διαδικασίας, ούτως ώστε σε περίπτωση που όχημα έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση, να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση που ευρισκόταν πριν από τη μετατροπή.  Επιπρόσθετα, αναβλήθηκε