Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Αναπαραγωγικά δικαιώματα γυναικών και διατάγματα απαγόρευσης διαδηλώσεων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2022, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

Κατοχύρωση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων της γυναίκας

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η κατοχύρωση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων της γυναίκας.  Η συνεδρίαση έθεσε ως ζητούμενο να καλύπτονται όλες οι νόμιμες πτυχές της άμβλωσης από το ΓεΣΥ, καθώς σήμερα αυτό δεν ισχύει για την περίπτωση της ελεύθερης επιλογής της εγκύου κατά τις πρώτες 12 εβδομάδες της κύησης, αν και προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, τέθηκε η ανάγκη να πλαισιώνεται με σαφή πρωτόκολλα η διαχείριση των αμβλώσεων από τους επαγγελματίες υγείας και τα νοσηλευτήρια, καθώς και η εξασφάλιση υποστηρικτικού πλαισίου με συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις γυναίκες. Συζητήθηκαν, επίσης, η πρόσβαση στην αντισύλληψη, καθώς και η παρεχόμενη σεξουαλική εκπαίδευση.

Αποκαλυπτικοί σε σχέση με τους περιορισμούς που υφίστανται οι γυναίκες, όσον αφορά το νόμιμο δικαίωμα στις αμβλώσεις, ήταν οι λειτουργοί του Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού Κύπρου. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι όταν κάποιες γυναίκες επισκέφθηκαν νοσηλευτήρια για να προχωρήσουν σε άμβλωση, κάποιοι λειτουργοί τις απέπεμψαν, με το αιτιολογικό ότι η άμβλωση δεν είναι νόμιμη, αν και η αναθεωρημένη νομοθεσία του 2018 θεωρεί την άμβλωση ως νόμιμη ιατρική διαδικασία σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, σε άμβλωση δύναται να προχωρήσει σε διάστημα έως και 19 εβδομάδων έγκυος που υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ σε διάστημα 12 εβδομάδων μπορεί να επιλέξει την άμβλωση μία έγκυος για οποιονδήποτε λόγο. Προβλέπεται ότι σε άμβλωση μπορεί να προχωρήσει μία έγκυος ανεξαρτήτως εβδομάδας κύησης, σε συμφωνία με τον θεράποντα, και για ιατρικούς λόγους.

Οι λειτουργοί του Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, πάντως, εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι η άμβλωση σε περίοδο 12 εβδομάδων, με ελεύθερη επιλογή της εγκύου, δεν καλύπτεται από τον ΟΑΥ.

Η εκπρόσωπος του ΟΑΥ εξήγησε ότι ο Οργανισμός καλύπτει μέσω ΓεΣΥ τις υπηρεσίες που κρίνονται «ιατρικά απαραίτητες για πρόληψη και διαχείριση ιατρικών καταστάσεων». Αυτός ο ορισμός, όπως είπε, έχει ως συνέπεια να μην καλύπτονται οι μέθοδοι αντισύλληψης των γυναικών, ενώ, όσον αφορά τις αμβλώσεις, είπε ότι με πρόσφατη απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, καλύπτονται οι περιπτώσεις που αφορούν αμβλώσεις μέχρι τις 19 εβδομάδες κύησης, εάν πρόκειται για εγκυμοσύνη που είναι συνέπεια σεξουαλικής κακοποίησης, βιασμού ή αιμομιξίας, ή ανεξαρτήτως εβδομάδων κύησης, αν υπάρχει ιατρική ανωμαλία ή αν η εγκυμοσύνη αναμένεται να δημιουργήσει ιατρικό, είτε σωματικό είτε ψυχικό, πρόβλημα.

Κατ’ επέκταση, δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ οι περιπτώσεις αμβλώσεων με ελεύθερη επιλογή της εγκύου, εντός 12 εβδομάδων κύηση, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, κάτι το οποίο θα ζητήσει και με επιστολή της προς τον Οργανισμό η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής. Άλλωστε, η εκπρόσωπος του ΟΑΥ σημείωσε ότι, επειδή είναι πρόσφατη η απόφαση σχετικά με τις αμβλώσεις, δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, η έλλειψη των οποίων αναδείχθηκε κατά τη συνεδρίαση ως σημαντικό εμπόδιο στη χάραξη στρατηγικής.

Εκπρόσωπος των νοσηλευτικών υπηρεσιών του Υπ. Υγείας, κατά την τοποθέτησή της στη συνεδρίαση ανέφερε ότι πράγματι διαπιστώνονται ανισότητες στην πρόσβαση στις αμβλώσεις, λόγω της περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας κάποιων γυναικών, και σημείωσε ότι θα έπρεπε η υπηρεσία αυτή να καλύπτεται από το ΓεΣΥ.

Όπως εξήγησε η Εκτελεστική Διευθύντρια του Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, Μαρία Επαμεινώνδα, εάν ο ορισμός της υγείας που υιοθετεί ο ΟΑΥ περιλαμβάνει και την ψυχική υγεία, τότε ο Οργανισμός θα έπρεπε να καλύπτει όλες τις νόμιμες περιπτώσεις αμβλώσεων, καθώς ο εξαναγκασμός σε συνέχιση μίας εγκυμοσύνης, εάν μία εγκυμοσύνη δεν εμπίπτει στις δύο κατηγορίες που καλύπτει το ΓεΣΥ και εάν η γυναίκα δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει το κόστος η ίδια, μπορεί να έχει συνέπειες στην ψυχική της υγεία. Εκφράστηκαν, επίσης, ανησυχίες για το πόσο προσβάσιμες είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται από το σύστημα υγείας, όταν υπάρχουν επαγγελματίες που αρνούνται να τις παράσχουν, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να παραπέμπονται από το ένα στο άλλο νοσηλευτήριο μέσα από μία χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, μέχρι να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν, ενώ παράλληλα βρίσκονται ήδη σε μία κατάσταση ρίσκου.

Εκπρόσωπος του ΟΚΥΠΥ επιβεβαίωσε ότι όντως παρουσιάζονται αντιστάσεις από κάποιους γιατρούς σε δημόσια νοσηλευτήρια, όταν καλούνται να παρέχουν υπηρεσίες για άμβλωση. Αναφέρθηκε, συγκεκριμένα, σε παράδειγμα άρνησης αναισθησιολόγων να παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε περιστατικό άμβλωσης, λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, όπως εξήγησε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ο ΟΚΥΠΥ να αναζητήσει εναλλακτική λύση, με παροχή υπηρεσιών από άλλους επαγγελματίες.

Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Ιωσηφίνα Αντωνίου, ανέφερε ότι «η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει την υγεία και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα όλων των πολιτών», ενώ σημείωσε ότι αν ένας Οργανισμός όπως ο ΟΑΥ δεν καλύπτει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής για άμβλωση (σε κύηση έως 12 εβδομάδες), το οποίο είναι νομικά κατοχυρωμένο, αυτό σημαίνει ότι επί της ουσίας δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό. Έκανε λόγο, μάλιστα, για «στατιστικό αναλφαβητισμό στην Κύπρο», ελλείψει στοιχείων για τον αριθμό, τη συχνότητα και το είδος των αμβλώσεων στη χώρα μας, ενώ είπε ο αριθμός των 90 αμβλώσεων που αναφέρθηκε, είναι γελοίος και δημιουργεί μία πλαστή εικόνα που είναι επιζήμια. Υπογράμμισε ιδιαίτερα την ανάγκη της ενημέρωσης των γυναικών γύρω από τη νομοθεσία περί αμβλώσεων και τις επιλογές για σύγχρονους τρόπους αντισύλληψης. Σημείωσε, δε, ότι η γνώση γύρω από τα δικαιώματα των γυναικών πάνω στο σώμα τους, μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της βίας κατά των γυναικών. «Ο θύτης, μέσω της εξουσίας που νομίζει ότι κατέχει πάνω στη γυναίκα, μπορεί να της απαγορεύσει το δικαίωμα στην άμβλωση ή στην αντισύλληψη», είπε η κα. Αντωνίου.

Το ζήτημα της ελλιπούς ενημέρωσης πρωτίστως των γυναικών αλλά και γενικότερα, αναδείχθηκε από όλους τους φορείς και οργανώσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, επίσης, στην έλλειψη ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής προς τις εγκύους, είτε πριν, είτε μετά την άμβλωση, η οποία να μη χαρακτηρίζεται από πρόθεση για χειραγώγηση. Αντίστοιχα, σοβαρές αδυναμίες διαπιστώθηκαν σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών και νέων.

Οι σχολιατρικές υπηρεσίες ανέφεραν στη συνεδρίαση ότι προσφέρονται σεμινάρια σε διάφορες θεματικές που αφορούν στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Κατά τη συνεδρίαση, όμως, τονίστηκε ότι είναι περιορισμένος ο αριθμός των διδακτικών ωρών που καλύπτουν τα σεμινάρια αυτά (μόλις δύο ανά τάξη), ενώ ειδικά σε ό,τι αφορά την αντισύλληψη, τα σχετικά σεμινάρια προσφέρονται όταν πια οι μαθητές φτάσουν στην τρίτη λυκείου.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ και προεδρεύων της Επιτροπής Γιώργος Κουκουμάς, είπε ότι «το 2018 έγινε ένα μεγάλο βήμα με την υιοθέτηση της πρότασης του ΑΚΕΛ για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας των αμβλώσεων, αλλά χρειάζεται να κατοχυρώσουμε στην πράξη ότι αυτό το δικαίωμα αυτό θα γίνεται σεβαστό για όλες τις γυναίκες ανεξαιρέτως». Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, ζητήθηκε και θα κοινοποιηθεί και με επιστολή της Επιτροπής προς το ΔΣ του ΟΑΥ να καλύπτονται από το ΓεΣΥ όλες οι νόμιμες περιπτώσεις άμβλωσης, καθώς και η πρόσβαση σε σύγχρονες μορφές αντισύλληψης και η άμεση διαμόρφωση πρωτοκόλλου για χειρισμό των περιπτώσεων αυτών στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Όπως εξήγησε, πιθανόν να χρειαστεί ο ΟΑΥ να επανεξετάσει τον ορισμό της αναγκαίας ιατρικής πράξης, ενώ από τον ΟΚΥΠΥ αναμένεται ενημέρωση σχετικά με το πρωτόκολλο χειρισμού των περιπτώσεων αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται και συμβουλευτική στήριξη, χωρίς κατευθυντική προσέγγιση. «Σε μία γυναίκα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, σε πρέπει να προστίθενται και ψυχολογική εκβιασμοί», σημείωσε.

«Ποτέ και πουθενά η απαγόρευση των αμβλώσεων δεν έχει μειώσει τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες ή τις αμβλώσεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι όταν γίνεται δύσκολη η πρόσβαση σε ασφαλείς αμβλώσεις, τότε αυξάνονται οι επικίνδυνες, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των γυναικών. Έθεσε, ακόμα, θέμα ισότητας, αφού οι περιορισμοί, όπως εξήγησε, είναι ακόμα μεγαλύτεροι για τις γυναίκες μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών τάξεων, εάν η πρόσβαση είναι δύσκολη.

Τέλος, ανάφερε ότι χρειάζεται και πραγματική σεξουαλική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, η οποία να είναι «επιστημονικά θεμελιωμένη και παιδαγωγικά προσαρμοσμένη στο επίπεδο αντίληψης των παιδιών.

Στον «σκοτεινό αριθμό των αμβλώσεων» αναφέρθηκε στις δηλώσεις της μετά τη συνεδρίαση η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν, κάνοντας λόγο για την έλλειψη στατιστικών γύρω από το θέμα των αμβλώσεων. Χαιρέτισε την εισήγηση του ΟΚΥΠΥ για τη δημιουργία πρωτοκόλλου για ενημέρωση των ιατρικών υπηρεσιών, ώστε να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ομοιογένειας στο πώς αντιμετωπίζουν οι γιατροί τις περιπτώσεις των αμβλώσεων και σημείωσε ότι ο ΟΑΥ κλήθηκε να αναθεωρήσει τα κριτήρια συμπερίληψης των αμβλώσεων στις υπηρεσίες που αποζημιώνει το κράτος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή των σχολιατρικών υπηρεσιών στην εκπαίδευση, σημείωσε, όμως, ότι η επιμόρφωση περιορίζεται σε δύο διδακτικές περιόδους τον χρόνο σε διάφορες τάξεις.  Τέλος, ανέφερε ότι η Επιτροπή θα επανέλθει στο εν λόγω θέμα «γιατί αφορά νομοθεσία  οποία έχει ψηφιστεί και ρυθμίζει σοβαρά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν αποκλειστικά στις γυναίκες».

Η Βουλεύτρια των Οικολόγων, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ανέφερε στις δηλώσεις της ότι η περίπτωση των ΗΠΑ αποδεικνύει ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι κατοχυρωμένα για πάντα, αλλά μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με το ποιος βρίσκεται στην εξουσία». Ανέφερε ότι το κράτος θα πρέπει να διεξαγάγει εκστρατείες για να ενημερώσει τις γυναίκες για τα δικαιώματά τους. «Αναμένουμε από τον ΟΑΥ το δικαίωμα που κατοχυρώθηκε στην Κύπρο το 2018 να κατοχυρωθεί και στις υπηρεσίες του ΟΑΥ. Από τον ΟΚΥΠΥ αναμένουμε πρωτόκολλα για τη διαχείριση της άμβλωσης, γιατί δεν πρέπει να επαφίεται σε οποιονδήποτε γιατρό ή νοσηλευτή, να αποφασίζει αν μία γυναίκα έχει δικαίωμα στην άμβλωση», είπε η κα. Ατταλίδου, σε συνέχεια όσων συζητήθηκαν στην Επιτροπή.

Υπογράμμισε, δε, ότι η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρωθεί στο να δημιουργήσει πολίτες με κριτική σκέψη και αντίληψη για να παίρνουν σωστές αποφάσεις για τον εαυτό τους, ώστε κορίτσια και γυναίκες να είναι γνωρίζουν όσα χρειάζονται για την αποτροπή μίας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης ή για τη διαχείρισή της.

Δωρεάν υπηρεσίες άμβλωσης και αντισύλληψης ζητά από τον ΟΑΥ ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού καλεί τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (OAY) να προχωρήσει σε αποζημίωση από το ΓεΣΥ όλων των νόμιμων αιτημάτων τερματισμού εγκυμοσύνης, όπως επίσης και στην αποζημίωση των μεθόδων αντισύλληψης, με αφορμή τη συζήτηση στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα την κατοχύρωση των σεξουαλικών αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών.

Όπως σημειώνει ο Σύνδεσμος σε ανακοίνωσή του, η υφιστάμενη απόφαση του ΟΑΥ αποκλείει την επιλογή της γυναίκας για διακοπή της εγκυμοσύνης στην περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί 12 εβδομάδες, ενώ περιορίζεται στο όταν αυτή είναι αποτέλεσμα βιασμού, αιμομιξίας ή σεξουαλικής κακοποίησης και δεν έχουν περάσει οι 19 εβδομάδες της κύησης, στις περιπτώσεις που ανεξάρτητα με τις εβδομάδες της κύησης έχει παρατηρηθεί ότι κατά την προγεννητική διάγνωση υπάρχουν ενδείξεις ανωμαλίας του εμβρύου και όταν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία της γυναίκας, είτε για σωματική είτε για ψυχική βλάβη, ως αποτέλεσμα της εγκυμοσύνης.

Αυτό παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, αντιβαίνει στις αρχές της μη διάκρισης, αλλά και το ίδιο το όραμα του οργανισμού που είναι η «δια βίου ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φροντίδας υγείας», αναφέρει ο Σύνδεσμος.

«Ο ΟΑΥ, με αυτή του την απόφαση μας οδηγεί σε προηγούμενες εποχές, δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των γυναικών, και αποτελεί εμπόδιο στην πρόσβαση των γυναικών σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις», αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ προσθέτει ότι οι γυναίκες οι οποίες μπορούν να επιβαρυνθούν το κόστος του τερματισμού μιας εγκυμοσύνης έχουν επιλογές, σε αντίθεση με γυναίκες που δεν μπορούν και εξαναγκάζονται να προχωρήσουν σε μια εγκυμοσύνη που δεν επιθυμούν ή να ανατρέξουν σε μη ασφαλείς τρόπους για τερματισμό.

Η πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη έκτρωση είναι ουσιαστικό ζήτημα υγείας και θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τονίζει ο Σύνδεσμος, λέγοντας ότι μόλις πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του τόνισε ότι το «δικαίωμα στην άμβλωση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ», και οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να εγγυηθούν μεταξύ άλλων την πρόσβαση σε ασφαλείς, νόμιμες και δωρεάν υπηρεσίες άμβλωσης και στον εθελοντικό οικογενειακό προγραμματισμό.

«Καλούμε τον ΟΑΥ να αναθεωρήσει τάχιστα την απόφαση του για αποζημίωση του τερματισμού εγκυμοσύνης που τώρα περιορίζεται μόνο στις τρεις προαναφερθείσες περιπτώσεις και να περιλάβει επίσης την αποζημίωση μεθόδων αντισύλληψης στα πλαίσια του ΓεΣΥ, αναγνωρίζοντας έτσι ότι η απόφαση για τερματισμό μιας εγκυμοσύνης δεν μπορεί να προσεγγίζεται όπως μια πλαστική επέμβαση, η οποία δεν είναι «ιατρικώς απαραίτητη», σημειώνει ο σύνδεσμος.

«Η μη πρόσβαση των γυναικών ή κοριτσιών σε δωρεάν υπηρεσίες τερματισμού εγκυμοσύνης και μεθόδων αντισύλληψης δημιουργεί ένα τεράστιο «κόστος» το οποίο επιβαρύνει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια, και ειδικότερα αυτές που είναι σε ευάλωτη θέση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Διώξεις πολιτών για παραβίαση διαταγμάτων απαγόρευσης διαδηλώσεων

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι διώξεις πολιτών για παραβίαση διαταγμάτων απαγόρευσης διαδηλώσεων.  Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παρουσιάσουν στοιχεία για τις εν λόγω διώξεις οι υπηρεσίες του κράτους.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι διερευνήθηκαν συνολικά 29 υποθέσεις που εμπλέκουν 59 πρόσωπα. Από τις υποθέσεις αυτές οι πέντε έχουν αρχειοθετηθεί, οι δύο είναι υπό διερεύνηση και άλλες 22 προχωρούν για εκδίκαση. Δεν διευκρινίστηκε ποιες από αυτές τις υποθέσεις αφορούν συγκεκριμένα την παραβίαση της απαγόρευσης για διαδηλώσεις, καθώς στο σύνολό τους οι 29 υποθέσεις αφορούν εν γένει στην παραβίαση διαταγμάτων. Για αυτό τον λόγο αποφασίστηκε όπως συζήτηση του θέματος μετατεθεί σε νέα συνεδρίαση, μέχρι να δοθούν πιο συγκεκριμένα στοιχεία και από την Νομική Υπηρεσία, η οποία δεν έστειλε σήμερα εκπρόσωπο για το θέμα, αν και είχε κληθεί να παραστεί.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον της Ελβετίας, σύμφωνα με την οποία δεν ήταν επιτρεπτή η καθολική και επ’ αόριστον απαγόρευση των διαδηλώσεων, λόγω των περιορισμών που επέβαλε η υγειονομική κρίση.

Όπως δήλωσε ο προεδρεύων της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, πρόθεση της Βουλής είναι να ανακληθούν οι διώξεις εναντίον πολιτών που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις, την περίοδο που ήταν σε ισχύ τα απαγορευτικά διατάγματα.

Ο κ. Κουκουμάς εξήγησε ότι τα επιχειρήματα για την αμφισβήτηση της νομιμότητας των διαταγμάτων αφορούσαν στη συλλήβδην και επ’ αόριστον απαγόρευση των διαδηλώσεων. Αναφερόμενος στην πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Ελβετία, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ είπε ότι «αποδεικνύεται ότι δεν είναι οι πολίτες που ευθύνονται για παραβιάσεις, αλλά η Κυβέρνηση με τα διατάγματά της, όπως τα διαμόρφωσε, που παραβίαζε τις αρχές του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

«Σε κάθε περίπτωση,  δεν γίνεται, υπό το φως και της απόφασης αυτής του ΕΔΑΔ, να συνεχίζονται στην Κύπρο διώξεις πολιτών για παραβίαση των συγκεκριμένων διαταγμάτων», είπε και κατέληξε ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί, ώστε να δοθούν απαντήσεις και από την Νομική Υπηρεσία.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η Βουλεύτρια των Οικολόγων, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, επεσήμανε ότι «σε στιγμές κρίσης φαίνεται πόσο δυνατή και βαθιά είναι η δημοκρατία σε ένα τόπο» και τόνισε ότι είναι σημαντικό το δικαίωμα των πολιτών να εκφράζουν την αντίθεσή τους σε πολιτικές του κράτους ειρηνικά.

Αναφέρθηκε, ακόμα, στην απόφαση του ΕΔΑΔ, σύμφωνα με την οποία, όπως είπε, τα διατάγματα για την πανδημία δεν μπορούν να είναι απόλυτα και να αναιρείται το δικαίωμα του συνέρχεσθαι. «Πρέπει να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία, όπως και την υγεία, γιατί χωρίς δημοκρατία δεν μπορεί να διασφαλιστεί τίποτα που να έχει σχέση με δικαιώματα των πολιτών», κατέληξε.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης