Επιτροπή Άμυνας: Συνταξιοδοτικά ωφελήματα ΣΥΠ και διαμνημονεύσεις Εθνικής Φρουράς

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/10/2022, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας όπου συζητήθηκαν θέματα της αρμοδιότητας του. Ειδικότερα, την Επιτροπή απασχόλησε το σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των Συμβασιούχων Υπαξιωματικών (ΣΥΠ) καθώς και η αποδέσμευση συγκεκριμένου κονδυλίου που αφορά στο Υπουργείο Άμυνας.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 

Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς μέσω των οποίων: 

(α) Τροποποιείται η ερμηνεία του όρου «ευδόκιμη διοίκηση» προκειμένου να συνάδει με το νέο σύστημα βαθμολόγησης των προσόντων των Αξιωματικών που καθιερώθηκε με την Κ.Δ.Π. 351/2016. 

(β) Η Διαμνημόνευση της Ηγεσίας Σχηματισμού – Διοίκησης Ναυτικού – Διοίκησης Αεροπορίας παύει να είναι δύο τάξεων, καθότι οι Μεραρχίες στους Διοικητές των οποίων απονεμόταν η Α΄ Τάξη έχουν καταργηθεί. 

(γ) Τροποποιείται η Διαμνημόνευση Πολυετούς Υπηρεσίας καθότι με την Κ.Δ.Π. 351/2016 τροποποιήθηκαν οι κατηγορίες των Αξιωματικών που δεν απαιτείται να συμπληρώσουν χρόνο διοίκησης. 

Επιπλέον με τους υπό προώθηση κανονισμούς: 

(α) Καθιερώνεται Διαμνημόνευση Υπαρχηγίας του Στρατού της Δημοκρατίας. Η εν λόγω Διαμνημόνευση θα απονέμεται στον Υπαρχηγό με την ανάληψη των καθηκόντων του και τα χαρακτηριστικά της θα είναι τα ίδια με τη Διαμνημόνευση που απονέμεται στον Αρχηγό, με τον οποίο φέρουν τον ίδιο βαθμό, ήτοι του Αντιστράτηγου. 

(β) Καθιερώνεται η Διαμνημόνευση της Υπηρεσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία θα απονέμεται στους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς μη πολίτες της Δημοκρατίας που υπηρετούν στην Ε.Λ.Δ.Υ.Κ. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Η υπό αναφορά Διαμνημόνευση, ήδη απονέμεται και σήμερα στα εν λόγω πρόσωπα με τη συμπλήρωση υπηρεσίας τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) μηνών. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ  

Δείτε Περισσότερα

Επιτροπές

Επιτροπή Παιδείας: Στόχοι Υφ. Πολιτισμού, έργα τέχνης σε δημόσια κτήρια και εξετάσεις τετραμήνων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/03/2023, πραγματοποίησε συνάντηση με τον νέο Υφυπουργό Πολιτισμού Μιχάλη Χατζηγιάννη.  Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, είπε ο Υφυπουργός Πολιτισμού στους Βουλευτές  Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Μιχάλης Χατζηγιάννης, σημειώνοντας παράλληλα ότι «αν δεν αποδώσουμε, εντίμως θα αποχωρήσουμε».  Ο κ.

Επιτροπές

Επιτροπή Εργασίας: Όραμα του νέου Υπ. Εργασίας η συνοχή της κοινωνίας και η ανάπτυξη της οικονομίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/03/2023, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της.  Στο όραμα και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας αναφέρθηκε ο Γ. Παναγιώτου  Στο όραμα και στις πέντε προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας