Επιτροπή Άμυνας: Συνταξιοδοτικά ωφελήματα ΣΥΠ και διαμνημονεύσεις Εθνικής Φρουράς

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/10/2022, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας όπου συζητήθηκαν θέματα της αρμοδιότητας του. Ειδικότερα, την Επιτροπή απασχόλησε το σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των Συμβασιούχων Υπαξιωματικών (ΣΥΠ) καθώς και η αποδέσμευση συγκεκριμένου κονδυλίου που αφορά στο Υπουργείο Άμυνας.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 

Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς μέσω των οποίων: 

(α) Τροποποιείται η ερμηνεία του όρου «ευδόκιμη διοίκηση» προκειμένου να συνάδει με το νέο σύστημα βαθμολόγησης των προσόντων των Αξιωματικών που καθιερώθηκε με την Κ.Δ.Π. 351/2016. 

(β) Η Διαμνημόνευση της Ηγεσίας Σχηματισμού – Διοίκησης Ναυτικού – Διοίκησης Αεροπορίας παύει να είναι δύο τάξεων, καθότι οι Μεραρχίες στους Διοικητές των οποίων απονεμόταν η Α΄ Τάξη έχουν καταργηθεί. 

(γ) Τροποποιείται η Διαμνημόνευση Πολυετούς Υπηρεσίας καθότι με την Κ.Δ.Π. 351/2016 τροποποιήθηκαν οι κατηγορίες των Αξιωματικών που δεν απαιτείται να συμπληρώσουν χρόνο διοίκησης. 

Επιπλέον με τους υπό προώθηση κανονισμούς: 

(α) Καθιερώνεται Διαμνημόνευση Υπαρχηγίας του Στρατού της Δημοκρατίας. Η εν λόγω Διαμνημόνευση θα απονέμεται στον Υπαρχηγό με την ανάληψη των καθηκόντων του και τα χαρακτηριστικά της θα είναι τα ίδια με τη Διαμνημόνευση που απονέμεται στον Αρχηγό, με τον οποίο φέρουν τον ίδιο βαθμό, ήτοι του Αντιστράτηγου. 

(β) Καθιερώνεται η Διαμνημόνευση της Υπηρεσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία θα απονέμεται στους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς μη πολίτες της Δημοκρατίας που υπηρετούν στην Ε.Λ.Δ.Υ.Κ. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Η υπό αναφορά Διαμνημόνευση, ήδη απονέμεται και σήμερα στα εν λόγω πρόσωπα με τη συμπλήρωση υπηρεσίας τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) μηνών. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ  

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον