Επιτροπή Άμυνας: Αποδέσμευση κονδυλίου και συζήτηση επιμέρους προβλημάτων Εθνικής Φρουράς

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/04/2023, εξέτασε αίτημα που της υποβλήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας για αποδέσμευση κονδυλίου που περιλαμβάνεται στον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2023.  

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής αντάλλαξαν απόψεις επί θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας της Επιτροπής, ώστε αυτά να τεθούν υπόψιν του Υπουργού Άμυνας για να συζητηθούν σε επόμενες συνεδρίες.  

Ειδικότερα, μεταξύ των εν λόγω θεμάτων περιλαμβάνονται η ανάγκη επίλυσης επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζει το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, η αναβάθμιση των όρων εργοδότησης των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) και η άρση της αδικίας σε βάρος των γυναικών υπαξιωματικών. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Επιτροπές

Επιτροπή Παιδείας: Το νέο σχέδιο αξιολόγησης μαθητών ανοίγει δρόμο για παιδαγωγική αυτονόμηση

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 02/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2023  Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς οι οποίοι επιφέρουν τις εξής αλλαγές:   (α) Καταργείται η ενιαία γραπτή αξιολόγηση στο τέλος κάθε τετραμήνου

Επιτροπές

Επιτροπή Οικονομικών: Επιβολή ΦΠΑ 5% για πρώτα 110 τ.μ. και αξία έως €350 χιλιάδες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022   Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2019   Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:   (α) η στοχευμένη επιβολή μειωμένου