Εντολή Υπουργού Εσωτερικών για την χωροθέτηση ΑΠΕ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Διαφύλαξη εύφορης γεωργικής γης από τις εγκαταστάσεις πάρκων φωτοβολταϊκών 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι τρόποι διαφύλαξης της εύφορης γεωργικής γης και των περιοχών αναδασμού από τις εγκαταστάσεις πάρκων φωτοβολταϊκών. 

Εντολή Υπουργού Εσωτερικών για την χωροθέτηση ΑΠΕ  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ, είπε πως “στην Επιτροπή Γεωργίας ενημερωθήκαμε από τους αρμοδίους ότι δημοσιεύθηκε η αναθεωρημένη Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών η οποία περιλαμβάνει τη χωροθετική πολιτική του κράτους για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ. 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας έχοντας υπόψη την εκτεταμένη καταπάτηση εύφορης γεωργικής γης τα προηγούμενα χρόνια για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ, ασκούσε πιέσεις εδώ και χρόνια για αναθεώρηση και αυστηροποίηση του πλαισίου, προκειμένου να προστατευθεί η γεωργική γη. 

Πρόκειται για πολυσέλιδο έγγραφο το οποίο θα μελετήσουμε και θα επανέλθουμε σε συνεδρία της Επιτροπής πριν το κλείσιμο της Βουλής. Με μια πρώτη ανάγνωση, σημειώνουμε με αρνητικό πρόσημο ότι στη Νέα Εντολή δεν περιλαμβάνεται κανένα είδος γεωργικής γης, ούτε οι πλέον γόνιμες, στις περιοχές αποκλεισμού έργων ΑΠΕ. 

Σημειώνουμε ωστόσο με θετικό πρόσημο ότι σε γόνιμη, μόνιμα αρδευόμενη γη και περιοχές αρδευόμενου αναδασμού, θα εξετάζονται κατά περίπτωση οι αιτήσεις και μόνο για την εγκατάσταση αγροτοφωτοβολταικών και νοουμένου ότι διασφαλίζεται η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας. 

Το γεγονός όμως ότι δεν έχει συμπεριληφθεί γεωργική γη στις περιοχές αποκλεισμού, σε συνδυασμό με την ασυδοσία που επικράτησε τα προηγούμενα χρόνια όπου ακόμα και αρνητικές απόψεις του αρμόδιου Υπουργείου Γεωργίας δεν λαμβάνονταν υπόψη, μας υποχρεώνει να είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί κατά πόσο η νέα πολιτική θα έχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

Τονίζουμε ξανά ότι η κατάσταση με την καταπάτηση της γεωργικής γης, είναι σε οριακό σημείο και πρέπει επιτέλους να μπει φρένο σε αυτή την ασυδοσία. Αναφέρω μόνο το εξής, ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί. Λόγω της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης έργων ΑΠΕ σε γεωργική γη, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να απορρίπτονται αιτήσεις γεωργών για φωτοβολταικά ιδίας χρήσης, λόγω κορεσμού του δικτύου της ΑΗΚ”. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ρύθμιση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και κατάργηση της υφιστάμενης νομοθεσίας 

Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς μέσω των οποίων διασαφηνίζεται η απαγόρευση χρήσης απαγορευμένων εργαλείων και διευκρινίζεται η παράβαση σε περίπτωση ύπαρξης επί του σκάφους εργαλείων που είναι απαγορευμένα ή που δεν ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει η νομοθεσία. Τα θέματα αυτά, σήμερα ρυθμίζονται με όρους που σημειώνονται επί της άδειας αλιείας που παραχωρεί η Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, αλλά όχι και στη νομοθεσία.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα