Επιτροπή Εξωτερικών: Ενίσχυση εθνικών διαστημικών οικοσυστημάτων, συνεργασία για φυσικές καταστροφές και παραποίηση ιατρικών προϊόντων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 01/03/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ), η οποία υπεγράφη στις 19 Νοεμβρίου 2021 στο Ματοσίνιος, στην Πορτογαλία.  Η Συμφωνία αποτελεί το δεύτερο στάδιο συνεργασίας με τον ΕΟΔ και αποσκοπεί στην προετοιμασία των ευρωπαϊκών χωρών, με την περαιτέρω ενίσχυση των εθνικών τους διαστημικών οικοσυστημάτων, για ένταξή τους στον ΕΟΔ.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου αποτελεί προϋπόθεση, σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Άρθρου 169 του Συντάγματος, προκειμένου να τεθεί η Συμφωνία σε ισχύ.

2. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας Αναφορικά με Συνεργασία στον Τομέα Προστασίας Έναντι Καταστροφών (Κυρωτικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας αναφορικά με Συνεργασία στον Τομέα Προστασίας έναντι Καταστροφών, η οποία υπεγράφη στις 2 Ιουλίου 2021 από την Κυπριακή Δημοκρατία, κατόπιν της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 91.436 και ημερομηνία 24 Ιουνίου 2021. Η ψήφιση του νομοσχεδίου αποτελεί προϋπόθεση, σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Άρθρου 169 του Συντάγματος, προκειμένου η Συμφωνία να τεθεί σε ισχύ.

3. Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την Παραποίηση Ιατρικών Προϊόντων και Παρόμοιες Παραβάσεις που αποτελούν Απειλή για τη Δημόσια Υγεία (Κυρωτικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την Παραποίηση Ιατρικών Προϊόντων και Παρόμοιες Παραβάσεις που αποτελούν Απειλή για τη Δημόσια Υγεία, που υπεγράφη στις 28 Οκτωβρίου 2011 από την Κυπριακή Δημοκρατία κατόπιν της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 87.321 και ημερομηνία 17 Απριλίου 2019.  Η ψήφιση του νομοσχεδίου αποτελεί προϋπόθεση, σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Άρθρου 169 του Συντάγματος, προκειμένου η Σύμβαση να τεθεί σε ισχύ.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Φρένο στις μετατροπές οχημάτων, αναβολή για εταιρικό τέλος και ευρωεκλογές

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/09/2023, υπερψήφισε την πρόταση νόμου που προνοεί τη θέσπιση διαδικασίας, ούτως ώστε σε περίπτωση που όχημα έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση, να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση που ευρισκόταν πριν από τη μετατροπή.  Επιπρόσθετα, αναβλήθηκε