Έγκριση νομοσχεδίων από Υπουργικό για ταχύτερη μετάβαση στην πράσινη οικονομία

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Την έγκριση τριών νομοσχεδίων με στόχο την ταχύτερη μετάβαση της Κύπρου στην πράσινη οικονομία, ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως δήλωσε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, η κ. Πηλείδου ανέφερε ότι τα νομοσχέδια προνοούν, μεταξύ άλλων, την απλοποίηση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των επενδύσεων για υλοποίηση έργων ΑΠΕ, την εφαρμογή νέας μεθοδολογίας υπολογισμού του τέλους κατανάλωσης ΑΠΕ, καθώς και την αναβάθμιση των υποχρεώσεων ΑΠΕ στις μεταφορές.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις δηλώσεις της Υπουργού, με το πρώτο νομοσχέδιο υιοθετείται η σύσταση σημείου επαφής one-stop-shop για καθοδήγηση, πληροφόρηση και διευκόλυνση των αιτητών για αδειοδότηση έργων ΑΠΕ, απλοποιούνται οι αδειοδοτικές διαδικασίες και υποχρεώσεις, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνεται και ο ρόλος του καταναλωτή μέσω της δυνατότητας συμμετοχής πολιτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τοπικών αρχών στην από κοινού ανάπτυξη και εκμετάλλευση έργων ΑΠΕ.

Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά, σύμφωνα με την κ. Πηλείδου, στη λειτουργία του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), το οποίο παρέχει κίνητρα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και συσκευών, ενώ εισάγει νέα μεθοδολογία υπολογισμού του τέλους κατανάλωσης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ με μειωμένη, τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια, συνεισφορά των πολιτών. Σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Ενέργειας για το θέμα αναφέρεται ότι η νέα μεθοδολογία θα συμβάλλει τόσο στη μείωση των λογαριασμών ρεύματος, όσο και στη συνέχιση των χορηγιών για ενεργειακή αναβάθμιση και έργα ΑΠΕ.

Τέλος, όπως ανέφερε η Υπουργός, το τρίτο νομοσχέδιο καθορίζει την υποχρέωση στους προμηθευτές καυσίμων για χρήση ΑΠΕ στις μεταφορές, όπως η υποχρέωση για μείωση κατά 6% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα καύσιμα και την ενέργεια που προμηθεύουν για χρήση στις οδικές μεταφορές. Αυτό, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου γίνεται προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για 14% ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας της Κύπρου το 2030.  Το νομοσχέδιο θεσπίζει επίσης σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων, όπως και κριτήρια αειφορίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας.

Πηγή – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω