Έγκριση νομοσχεδίων από Υπουργικό για ταχύτερη μετάβαση στην πράσινη οικονομία

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Την έγκριση τριών νομοσχεδίων με στόχο την ταχύτερη μετάβαση της Κύπρου στην πράσινη οικονομία, ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως δήλωσε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, η κ. Πηλείδου ανέφερε ότι τα νομοσχέδια προνοούν, μεταξύ άλλων, την απλοποίηση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των επενδύσεων για υλοποίηση έργων ΑΠΕ, την εφαρμογή νέας μεθοδολογίας υπολογισμού του τέλους κατανάλωσης ΑΠΕ, καθώς και την αναβάθμιση των υποχρεώσεων ΑΠΕ στις μεταφορές.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις δηλώσεις της Υπουργού, με το πρώτο νομοσχέδιο υιοθετείται η σύσταση σημείου επαφής one-stop-shop για καθοδήγηση, πληροφόρηση και διευκόλυνση των αιτητών για αδειοδότηση έργων ΑΠΕ, απλοποιούνται οι αδειοδοτικές διαδικασίες και υποχρεώσεις, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνεται και ο ρόλος του καταναλωτή μέσω της δυνατότητας συμμετοχής πολιτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τοπικών αρχών στην από κοινού ανάπτυξη και εκμετάλλευση έργων ΑΠΕ.

Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά, σύμφωνα με την κ. Πηλείδου, στη λειτουργία του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), το οποίο παρέχει κίνητρα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και συσκευών, ενώ εισάγει νέα μεθοδολογία υπολογισμού του τέλους κατανάλωσης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ με μειωμένη, τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια, συνεισφορά των πολιτών. Σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Ενέργειας για το θέμα αναφέρεται ότι η νέα μεθοδολογία θα συμβάλλει τόσο στη μείωση των λογαριασμών ρεύματος, όσο και στη συνέχιση των χορηγιών για ενεργειακή αναβάθμιση και έργα ΑΠΕ.

Τέλος, όπως ανέφερε η Υπουργός, το τρίτο νομοσχέδιο καθορίζει την υποχρέωση στους προμηθευτές καυσίμων για χρήση ΑΠΕ στις μεταφορές, όπως η υποχρέωση για μείωση κατά 6% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα καύσιμα και την ενέργεια που προμηθεύουν για χρήση στις οδικές μεταφορές. Αυτό, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου γίνεται προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για 14% ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας της Κύπρου το 2030.  Το νομοσχέδιο θεσπίζει επίσης σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων, όπως και κριτήρια αειφορίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας.

Πηγή – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Ενώπιον Ολομέλειας σχέδια νόμου για εκποιήσεις, αίτημα για ξεπάγωμα 400 θέσεων στο δημόσιο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/12/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023   Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Παράταση θητειών μελών «Φωνής», συνάντηση με αντιπροσωπία της GRETA

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/12/2023, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου:  Ο περί της Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση