Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συνήθεις Ερωτήσεις

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Παρ’ όλα αυτά, η υπηρεσία αυτή συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των πρόσθετων λειτουργιών που επιθυμούμε να παρέχουμε στους χρήστες της πλατφόρμας μας.

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν την έγκυρη ενημέρωση από τους λειτουργούς της πλατφόρμας μας, οι οποίοι παρίστανται τόσο σε συνεδριάσεις της Ολομέλειας όσο και σε συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Το ηλεκτρονικό νομοθετικό παρατηρητήριο Nomoplatform είναι μια δράση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Oxygono και με την υποστήριξη της Zenox Public Affairs. Στο παρόν στάδιο η δράση του χρηματοδοτείται κυρίως από δωρεές μελών του  μη κερδοσκοπικού οργανισμού Oxygono, ενώ παράλληλα γίνονται μελέτες για εξεύρεση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Επίσης το Nomoplatform δέχεται δωρεές από τους χρήστες της πλατφόρμας.

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Παρ’ όλα αυτά, η υπηρεσία αυτή συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των πρόσθετων λειτουργιών που επιθυμούμε να παρέχουμε στους χρήστες της πλατφόρμας μας.