Χρίστος Σενέκης: «Πιθανές διαφορές μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και πληγέντων»

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Ο βουλευτής του ΔΗ.ΚΟ. κ. Χρίστος Σενέκης, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της κοινής συνεδρίας των τριών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, ανέφερε τα ακόλουθα:

  • Έχουμε θέσει εκ νέου το ζήτημα της απουσίας ικανοποιητικών πτητικών μέσων.
  • Επισημάναμε το ζήτημα που αφορά την ιδιωτική ασφάλιση και τις πιθανές διαφορές που μπορεί να υπάρξουν μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και των πληγέντων, οι οποίες πιθανόν να καταλήξουν σε χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες.
  • Έχουμε εισηγηθεί, στις επόμενες συνεδρίες των επιτροπών, να καλούνται και οι αγροτικές οργανώσεις.

 

 

 

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Θετικό το ΥΠΑΝ στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση από τα 4 έτη, διαμαρτύρεται ο ΣΙΠΕΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση

Εργασίας

Υπάρχει βούληση για νέα νομοθεσία για άτομα με αναπηρία, ψηφίζεται η αύξηση της άδειας μητρότητας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, πραγματοποίησε συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:  Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες  Η Επιτροπή συζήτησε το