Μεταφορών

Ενημερώσου για τη δράση της Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και μάθε περισσότερες πληροφορίες για τα σχέδια νόμου που εξετάστηκαν και τα θέματα που συζητήθηκαν.