Εξωτερικών

Ενημερώσου για τη δράση της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και μάθε περισσότερες πληροφορίες για τα σχέδια νόμου που εξετάστηκαν και τα θέματα που συζητήθηκαν.