Δημογραφικού

Ενημερώσου για τη δράση της Ad Hoc Επιτροπής για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος και μάθε περισσότερες πληροφορίες για τα σχέδια νόμου που εξετάστηκαν και τα θέματα που συζητήθηκαν.