Οι περί Υπουργείου Εσωτερικών – Θέσεις Διευθυντή Εσωτερικών, Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικών, Λειτουργού Εσωτερικών Α΄, Λειτουργού Εσωτερικών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Σχέδια Υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή Εσωτερικών (Κλ. Α15(ί)), Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικών (Κλ. Α13(ίί)), Λειτουργού Εσωτερικών Α (Κλ. Α11(ίί)) και Λειτουργού Εσωτερικών (Κλ. Α8, Α1Ο και Α11).

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

November 24, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

December 2, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα