Οι περί Υπουργείου Εσωτερικών – Θέσεις Διευθυντή Εσωτερικών, Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικών, Λειτουργού Εσωτερικών Α΄, Λειτουργού Εσωτερικών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Σχέδια Υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή Εσωτερικών (Κλ. Α15(ί)), Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικών (Κλ. Α13(ίί)), Λειτουργού Εσωτερικών Α (Κλ. Α11(ίί)) και Λειτουργού Εσωτερικών (Κλ. Α8, Α1Ο και Α11).

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

24 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα