Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των Κανονισμών είναι οι τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό αγοράς υπηρεσιακών οχημάτων, την αρμοδιότητα και ευθύνη συντήρησης υπηρεσιακών οχημάτων, τη διαδικασία ανανέωσης υπηρεσιακού οχήματος και τη συμπερίληψη σε παραχώρηση υπηρεσιακού οχήματος για αποκλειστική χρήση* στους Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Γενικοί Διευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργείων, Υφυπουργείων, και Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Επίτροπο Προεδρίας, Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου.

*«αποκλειστική χρήση» σημαίνει την επί εικοσιτετραώρου βάσεως χρήση παραχωρούμενου υπηρεσιακού οχήματος σε καθορισμένο δικαιούχο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα