Οι περί του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών – Θέσεις Ανώτερου Τεχνικού Αγροτικών Πληρωμών, Λειτουργού Λογιστηρίου, Λογιστικού Λειτουργού 1ης Τάξης, Γραμματειακού Λειτουργού και Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024

Θέσπιση σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Τεχνικού Αγροτικών Πληρωμών, Λειτουργού Λογιστηρίου, Λογιστικού Λειτουργού 1ης Τάξης και Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού, καθώς και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γραμματειακού Λειτουργού στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

20 Ιουνίου, 2024

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

11 Ιουλίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα