Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Επιδόματα Επικίνδυνης Αποστολής Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας και Άλλα Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2024

Σκοπός των κανονισμών είναι η ενοποίηση προνοιών υφιστάμενων κανονισμών αναφορικά με τα επιδόματα που λαμβάνουν τα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας και εισαγωγή νέας πρόνοιας για την καταβολή του πρόσθετου επιδόματος πλεύσης. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Αξιοματικοί-Υπαξιοματικοί, Επιδόματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερολόγιο

20 Ιουνίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

11 Ιουλίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα