Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών/Υπαξιωματικών/Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024

Σκοπός των κανονισμών είναι η διαφοροποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης και κρίσεως για προαγωγή των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας και εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τη χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Αξιοματικοί-Υπαξιοματικοί
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερολόγιο

20 Ιουνίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα