Οι περί Σωματείων και Ιδρυμάτων (Έντυπα, Τέλη και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Οι κανονισμοί προνοούν τον καθορισμό των τελών που θα καταβάλλονται για την καταχώρηση αιτήματος και στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης και τη λήψη πιστοποιητικών ή στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 53 της οικείας νομοθεσίας. 

Παράλληλα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς καθορίζεται η δυνατότητα του Γενικού Εφόρου να γνωστοποιεί, με ανακοίνωσή του στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, την έναρξη της λειτουργίας ηλεκτρονικής πύλης, με στόχο να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων, στοιχείων και πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα. 

Οι εν λόγω κανονισμοί κρίνονται απαραίτητοι έτσι ώστε να καταβάλλονται τα απαραίτητα δικαιώματα για την έκδοση των διάφορων πιστοποιητικών με ηλεκτρονικά μέσα αλλά και για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για εγγραφή Σωματείων ή/και Ιδρυμάτων ή και Ομοσπονδιών ή/και Ενώσεων στο Μητρώο Σωματείων και Ιδρυμάτων, διευκολύνοντας ουσιαστικά τους πολίτες μειώνοντας παράλληλα το κόστος των διαφόρων πιστοποιητικών ή/και αιτήσεων, αφού με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων μειώνεται το διοικητικό κόστος και βελτιώνονται οι διαδικασίες ελέγχου των αιτήσεων όπως και η ταχύτητα ανταπόκρισης των Εφόρων Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ομοσπονδιών ή/και Ενώσεων στις αιτήσεις που υποβάλλονται προς αυτούς. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Σωματεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα