Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ερευνητικές Μονάδες) (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Το Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ερευνητικές Μονάδες) (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» αποσκοπεί στη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας και θεμάτων διοίκησης των Κέντρων Αριστείας και των Ερευνητικών Μονάδων, όπως:

  • Υποβολή πρότασης και διαδικασία για ίδρυση Κέντρου Αριστείας και Ερευνητικής Μονάδας.
  • Πλήρωση θέσης και καθήκοντα του Διευθυντή Κέντρου Αριστείας και Ερευνητικής Μονάδας.
  • Δομή, Ακαδημαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Κέντρου Αριστείας και Ερευνητικής Μονάδας.
  • Προϋπολογισμός Κέντρου Αριστείας και Ερευνητικής Μονάδας.
  • Απολογισμός και αξιολόγηση του έργου του Κέντρου Αριστείας και της Ερευνητικής Μονάδας.
  • Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών Κέντρου Αριστείας και Ερευνητικής Μονάδας.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

27 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα