Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, υποβάλλει Σχέδιο των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2024 οι οποίοι θα επιφέρουν τις εξής αλλαγές: 

(α) θα απαγορεύσει την ενεργοποίηση και χρήση από μαθητές/μαθήτριες κινητού τηλεφώνου ή/και άλλης ηλεκτρονικής έξυπνης συσκευής που διαθέτει δυνατότητα συνδεσιμότητας ή/και σύστημα λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας εικόνας ή/και ήχου καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, 

(β) θα θεσμοθετήσει την Ημέρα Μνήμης και Τιμής των Θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων, των Ελλήνων του Πόντου και των Ασσυρίων, στις 10 Μαΐου και 

(γ) θα επιτρέψει την ηλεκτρονική εγγραφή των μαθητών/μαθητριών στα σχολεία των οικεlων εκπαιδευτικών περιφερειών. 

Οι πιο πάνω τροποποιήσεις στοχεύουν στα ακόλουθα: 

Η πρώτη στο να δημιουργήσει ένα σχολικό περιβάλλον χωρίς περισπασμούς στη μαθησιακή διαδικασία, να συμβάλει στη συναισθηματική σταθερότητα των μαθητών, τη μείωση περιστατικών ψηφιακού εκφοβισμού ανάμεσα στους μαθητές και να ενισχύσει έτσι τη συνολική ευημερία και τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. 

Η δεύτερη να ενημερώσει τους μαθητές/μαθήτριες για γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας και να τους ευαισθητοποιήσει για τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων του Πόντου και των Ασσυρίων.  

Η τρίτη τροποποίηση να ενισχύσει την αυτοματοποίηση διαδικασιών, να επιτρέψει την αποδοτική και ασφαλή διαχείριση των πληροφοριών, την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων τμημάτων και υπηρεσιών του Υπουργείου, και να βελτιώσει την εμπειρία των πολιτών. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

20 Ιουνίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα