Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022

Οι σκοπούμενοι τροποποιητικοί κανονισμοί στοχεύουν στη διαφοροποίηση των εξεταζόμενων μαθημάτων για προαγωγή και απόλυση των μαθητών της Α’, Β’ και Γ’ τάξης των Τεχνικών Σχολών. 

Η διαφοροποίηση των μαθημάτων εξέτασης για προαγωγή και απόλυση κρίνεται αναγκαία μετά τη λειτουργία νέων κλάδων και ειδικοτήτων στην Τεχνική Εκπαίδευση και αναμένεται να βελτιώσει τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών στο πλαίσιο των τετραμήνων, η οποία εφαρμόζεται και στις τρεις τάξεις της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα