Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται από άλλα Κράτη Μέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Οι Τροποποιητικοί Κανονισμοί, αποσκοπούν στη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το δίκαιο της ΕΕ, αναφορικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της κυπριακής νομοθεσίας στις περιπτώσεις παραβίασης ορισμένων προϋποθέσεων σχετικά με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής των οχημάτων στη Δημοκρατία, της υποχρέωσης ταξινόμησης τους, καθώς και της μη καταβολής των εφαρμοστέων δασμών και φόρων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Μηχανοκίνητα οχήματα, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

10 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

4 Μαΐου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα