Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου – Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2022

Κατάργηση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης Διευθυντή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΕΤΕΚ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα