Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου – Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2022

Κατάργηση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης Διευθυντή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΕΤΕΚ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

November 17, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

December 2, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα