Οι περί Ελεγκτών (΄Οροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Οι Κανονισμοί αποσκοπούν στον καθορισμό της διαδικασίας πλήρωσης των κενών θέσεων στην Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, καθώς και των γενικών όρων υπηρεσίας των υπάλληλων που θα διοριστούν στην Αρχή, περιλαμβανομένων των απολαβών και άλλων ωφελημάτων τους, των καθηκόντων, υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Ελεγκτές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

3 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

27 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

6 Απριλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα