Οι περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Κανονισμοί του 2022

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζεται η διαδικασία αίτησης για εγγραφή και για ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών, που καθορίζεται στο βασικό νόμο, ενώ καθορίζονται διάφορα τέλη και ο τύπος των αιτήσεων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Μεταφραστές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

September 22, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

December 2, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

January 19, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα