Οι περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Κανονισμοί του 2022

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζεται η διαδικασία αίτησης για εγγραφή και για ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών, που καθορίζεται στο βασικό νόμο, ενώ καθορίζονται διάφορα τέλη και ο τύπος των αιτήσεων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Μεταφραστές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα