Οι περί Δημοσιονομικού Συμβουλίου – Θέσεις Λειτουργού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Α΄, Λειτουργού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024

Θέσπιση σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Λειτουργού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Α΄ και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, καθώς και τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Δημοσιονομικού Συμβουλίου στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

20 Ιουνίου, 2024

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα