Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των κανονισμών είναι η τροποποίηση των βασικού νόμου με την έναρξη του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας κατά μισή ώρα πιο νωρίς, με την παράλληλη διεύρυνση του ελαστικού ωραρίου από μία ώρα, που είναι σήμερα, σε 1 ½ ώρα, ώστε το ωράριο να διαμορφωθεί ως εξής: 

«Από Δευτέρα έως Παρασκευή: 7.00π.μ./8.30π.μ. – 2.30μ.μ./4.00μ.μ.». 

Παράλληλα, προωθείται τροποποίηση του ωραρίου των υπαλλήλων της Βουλής των Αντιπροσώπων με τη διεύρυνση του ελαστικού ωραρίου από μισή ώρα, που είναι σήμερα, σε μία ώρα, όπως ισχύει σήμερα και για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και του Κανονισμού 2(3), ο οποίος προβλέπει ότι ο οφειλόμενος ελλειμματικός χρόνος αποκόπτεται ανά δεκαπενθήμερο, ώστε να προβλέπει για αποκοπή του χρόνου αυτού κατά το τέλος του ημερολογιακού έτους. Τέλος, συμπεριλήφθηκε πρόνοια, ώστε να μην επηρεαστεί από τις προωθούμενες αλλαγές το ωράριο των Υπηρεσιών στις οποίες δεν εφαρμόζεται ελαστικό ωράριο. 

Με τη διεύρυνση του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας κατά μισή ώρα και την αντίστοιχη διεύρυνση του ελαστικού ωραρίου, αναμένεται ότι θα επέλθει σε κάποιο βαθμό μείωση της τροχαίας κίνησης που παρατηρείται τις ώρες έναρξης και λήξης του ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, αφού αυτή θα καταμεριστεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ εκτός των υπαλλήλων που διαμένουν σε άλλες επαρχίες, αναμένεται να επωφεληθούν και υπάλληλοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας οι ίδιοι ή εξαρτώμενοί τους από τους οποίους, επίσης, υποβάλλονται αιτήματα για διευκολύνσεις από τους οικείους Προϊστάμενους ως προς το χρόνο προσέλευσης και αποχώρησής τους. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

6 Απριλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα