Οι περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 2020

Οι εν λόγω κανονισμοί ρυθμίζουν:

(α) το τέλος εγγραφής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών,

(β) την αμοιβή διαμεσολαβητή για τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης και

(γ) την ειδική εκπαίδευση που απαιτείται για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Οικογενειακό Δίκαιο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

19 Ιουνίου, 2020

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα