Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου – Θέσεις Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού, Ανώτερου Τεχνικού και Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024

Θέσπιση σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού και Ανώτερου Τεχνικού, καθώς και τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γραμματειακού Λειτουργού στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

20 Ιουνίου, 2024

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

11 Ιουλίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα