Οι περί Αστυνομίας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ειδικών Αστυνομικών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Με τα αναφερόμενα στην επικεφαλίδα σχέδια κανονισμών τροποποιούνται οι Κανονισμοί 22 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών του 1989 έως (Αρ.2) του 2022, 30 των περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 2021 και 12 των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2004 έως (Αρ.2) του 2022 αντίστοιχα και ρυθμίζεται η μισθοδοτική ανέλιξη των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των ειδικών αστυνομικών στις νέες μισθοδοτικές κλίμακες της θέσης τους διατηρώντας με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, τις ρυθμίσεις ανέλιξης που προβλέπονται στους αναφερόμενους Κανονισμούς και μετά την αναβάθμιση. 

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις η μισθοδοτική κλίμακα των Αστυνομικών και των Πυροσβεστών αναβαθμίζεται από 1.1.2023 από Α3-Α5-Α7(ιι) (συνδυασμένες κλίμακες) σε Α5-Α7-Α8(ι) (συνδυασμένες κλίμακες) και των ειδικών αστυνομικών από Α1-Α3-Α5(ιι) και Α1-Α2-Α5(11) σε Α2-Α5-Α7(ιι). 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Αστυνομία, Δημόσια Υπηρεσία, Πυροσβεστική Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

24 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα