Οι περί Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας-Θέσεις Πρώτου Μηχανικού Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, Ανώτερου Μηχανικού Ψηφιακής Ασφάλειας και Μηχανικού Ψηφιακής Ασφάλειας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Μηχανικού Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, Ανώτερου Μηχανικού Ψηφιακής Ασφάλειας και Μηχανικού Ψηφιακής Ασφάλειας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα