Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του 2009-2022 Νόμου του 2009-2022 Νόμος του 2022

Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η αναβάθμιση, με αναδρομική ισχύ, από την 17η Ιουλίου 2009, υπαλλήλων της Υγειονομικής Υπηρεσίας στη θέση Υγειονομικού Λειτουργού, στη βάση απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα